הכנסיות הנוצריות של אלוה

[058]

 

רשימה של שאלות קלסיות על ברית החדשה

 

(מהדורה 1.1 . 20020930־20020904)

 

רשימהה של שאלות קלסיות על ברית החדשה נמצא למלה.

 

 

 

?????????????????????????????????????????????

Christian Churches of God

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA

Email: secretary@ccg.org

 

 

( כל הזכויות משומרות .2001 Christian Churches of God Wade Cox )

Sub-editors Cassie Wattler & Scott Rambo)

 

המחקר הזה אפשר להעתיק ולהפיץ באופן חופשי בלי שינוים. לעותק צריך להיות סימן מסוים. הוראת שם וכתובת ה מחבר וסימן שמירת זכויות המחבר הכרחית.העותקים אפשר להפיץ בחינם. ציטוטים קטנים יכולים להיות מוספים למאמרים ביקורתיים בלי הפרת זכויות המחבר.

 

את המחקר הזה אפשר למצוא קאן: http://www.logon.org,גם http://www.ccg.org

 

תוכן :

 

 

 

המשיח ...בן אדם ־ הבן היחיד ־ הבן הנולד אחד ־ ישוע אלוה ־ הנביא ־ קורבן בעד חטא ־ אמונה בשיוע המשיח ־ התנצרות בישוע ־ דרך יחידה אל האלוה ־ הכומר ־ ישוע ־ עוד ישוע אחד ־ המסר של פילטוס ־ שנת צליבה ־ Strauros ־ צלב ־ תקומה לתחיה ־ גוף של ישוע בשרי עו רוחני ־ ישראל כלה של ישוע ־ קורבן ־ תלמידים ועוקבים ־ ישוע ההמוציל ־ הטפה ־ צימחונים ־ מילה של ישוע ־ אלוה ־ ארחי ־ מלאך החזון ־ ישוע \ המקרא.

רוח הקדוש...רוח הקדוש ־ לאוה נותן את רוח הקדוש ־ נשימה \ נפש ־ מלכות האלוה ־ מיים \ יבשה (סלעים)

מתי ... מתי 2:2; -2:13 ;-2:17-18;-6:5-15;-12:50;-17:21;-20:13;-28:19

מרקוס ...מרקוס 5:21-43;-7:15;-10:18

לוקס ... לוקס 12:36;-17:11;-19:12;-23:43

יוחנן ...יוחן \ בראשית ־ 10;-12:12-13;-19:315:1-24;-5:18;-7:52

המעשים ...אמן ־ המעשים 1:15;-15:24-29;-15:28:29

אל־הרומיים ...רומ' 3:20;-10:4;-14;-16:16

1 אל הקורנתיים...1 הקור' 5:5-6;-11:10-15

אל־ הגלטיים...הגל' 4:9-11;-4:10

אל־ אפסיים...האס' 3:15

אל־הפילפיים ...פיל' 2:10

אל־ הקולסיים... 2:14;-2:16;-2:18;-4:3

2 אל־התסלוניקים ...2 התסל' 2:3-4,6

1 אל־ הטימותיוס...1 טימ' 4:1-3

אל ־העברים...העבר' 7:3

יעקוב ...המקורות של יעקוב ־ יעקוב 1:17

1 יוחנן ... 1 יוחנן 5:7

החזון ... יוחנן הקדוש ־ ספר החזון ־ החזון 1:4;-5:6;-2:17;-2:20;-2:28;-3:7;-3:12;-4:2-6;-5:12-17;-6:2;-6:4;-6:5;-6:8;-7:14;-8:10; 9;- 10;-13:18;- 14;-17:5;-20:10;-20:15;-21:18;-21:1; יגוד יעקוב ־ איך תהיה אדמה ־ מה הייה אחרי התקומה ־ ילדים יודעים את ההורים ־ ישוע ־ המלאך שלנו ־ סאודת נשואין ־ מי יבוא ־ עיר לש אלוה.

לוח השנה... מתי יבוא זמן שלישי ־ השיווי ־ ראש החודש ־ שגיות של אסטרונומים ־ חצי ירח ־ לוחות שנה המשקרים ־ שנת קורבן עשיויה ־ ראש החודש בזמן של ישוע ־ לוח שנה של קראיטים ־ קו של הזמן ביום ־ ליל התפילה ־ ספירת גומורים ־ לחם ויין ־ נתילת רגליים ־ סעודת אלוה.

כנסיה ...חגים נוצרים ־ מלכות האלוה ־ מן השמיים ־ זכות לשנות את הדוקטרינה ־ איך להפוך להות נוצרי ־ סיכוי שיני ־המובחרים ־ מקור נשי של אלוה ־ איפה אלוה ־ שבת\ יום ראשון ־ הרבה אנשים עובדים לאלוה ביום ראשון ־ ש כל יום יהיה יום מנוחה ־ למה היום זה יום ראשון ־ מעשים של אנשים עתיקים ־ ארבעת התקסים ־ אבי הכנסיה ־ אמונה באלילים: פסח־שלישיה

החהי...החוק של החיה ושל המשה ־ הדוקטרינה ־ ישוע האשחפ אותו בזה שהוא השד.

 

******************************

 

רשימת שאלות קלסיות על הברית החדשה

 

משיח

מי הוא בן אדם? מי נתן לו את השם הזה ולמה?

תשובה: לאלוה היו הרבה בנים ואחד מי הם היה ישוע (יוב 1:6; 2:1; 38:4־7). אבל רק אחד מי הם היה יכול להולד בתור בן אדם. הוא היה בן היחיד, ועל זה מדובר בספר יוחנן 1:18 בסר אגדות 30:4־5.

 

את הראיון הזה הוא נושא מרקזי בספר הבשורה אל־העברים 1:8־9 וגם בספר תהילים 45:6־7 . בבשורה אל העיברים מדובר על זה שאת האלוה הזה לא היה יחיד באששת מלאכים שקראו לו בן של אלוה. אבל בוא היה כוהן הגדול החדש כמו בן אדם.

שימו לב על המאמרים הבאים: תהלים 8 [14]; התחיה קודמת של ישוע [243]; איך אלוה הפך למשפחה [187]; וגם מטרות יצירה וקורבן ישוע [160].

 

איך אתם יכולים לפרש מילים "כי ככה יוהב אלוה את העולם שנתן את בנו היחיד שנולד אמורו"? איך הוא יכול להיות היחיד שנולד עם אצך אלוה היו הרבה הנים?

תשובה : לפי ספרי הקודש לאלוה יש הרבה הנים. אבל למרות הכול נולד רק אחד. שאר היה מלאחים באשפת מלאחים. את בנו היחיד שנולד היה בסיס של בריאה של אלוה. זאת אומרת שהוא המקור של יצירת אלוה. חוץ מזה הוא הראשון שקם מבין המתים. והכי חשוב שהוא האלוה שנולד היחיד; בנו היחיד שחי לנצח. איך הוא נולד אנחנו יכולים למצוא בסר יוחנן 1:18.

 

את השאלות האלה אפשר למצוא במאמרים בריאת אלוה כמו אלפה ואומגה [229]; וגם במאמר התחיה קודמת של ישוע [243].

 

בתהילים 2:7, המעשים 13:33 וגם באל־העברים 1:5 כתוב: "אתה בני; אני הולדתי אותך" וגם בספר יוחנן 1:4 על בנו שנולד היחיד. תסבירו בבקשה, מה זה הנולד היחיד. מתי בידיוק ישוע היה הוליד ולמה הוא נקרא נולד היחיד, הרי מלאכים הם גם בני אלוה. אולי כאן מדובר על הפכת רוח לבן אדם ולהפך בן אדם לרוח.

תשובה: את השאלה הזאת מאוד מסובכת. טרינטרים בכבנה סיבכו אותה ככה שהתוכן עצמו השתנה. יש שני מוסגים, ראשון זה " Prototokos" שאומר הנולד הראשון ושיני " monogenes" שאומר הנולד היחיד. מוסג ששיח לישוע זה מוסג הנולד הראשון וזה אומר שזה מוסג " Prototokos".

 

נהוג לקרוא לו "אלוה הנולד היחיד" כמו שכתוב בספר יוחנן 1:18 . את המוסג הזה הוא תירגום של מוסג יבני " Monogenes Theos ". את המוסג הזה קצת השתנה בספר Receptus , לכן אנחנו קוראים בנו הנולד היחיד או "monogenes uion ". יותר מאוחר התחילו לתרגם את המשפט הזה כמו הבן הנולד היחיד " only begotten". עשו את זה כדי להסתיר האובדה שלאלוה היו הרבה בנים וישוע היה "prototokos ", זאת אומרת נולד רק אחד מהם והיה רק אלוה יחיד או " theos" ־ אלוה ביבנית.

 

על כל השאלות הקשורות לחוקי שימוש את המוסגים האלה אפשר למצוא תשובות במאמרים האלה: הנבחרים כאלוהים [1]; מלאך יהוה [24]; תחילת בריאה של אלוה, אלפה ואומגה [229]; וגם תחיה קודמית של ישוע המשיח [243].

 

האים כתוב איפשהו במקרא שישוע קרא את אצמו אלוה?

תשובה : קוראים לו אלוה בספרים אחרים של תנ''ך.הוא לא אומר כאילו הוא האלו, אבל בהרבה טקסטים עושים את זה במקומו וקוראים לו הנשיך של סודות האל. למשל בספר תהלים 45:6־7 יש מילים מאוד ברורות שישוע הוא הנבחר של אלוה כי ככה כתוב בספר אל־עברים 1:8־9. מקום של מלאך הגדול של הברית העתיקה הוא מקום מאוד חשוב של טאולוגיה של מקרא.

את השאלות האלה נמצאים במאמרים הבאים: הנבחרים כאלוהים [1]; מלאך יהוה [24]; וגם תחיה קודמית של ישוע המשיח [243]. במאמר הזה אפשר למצוא גם תורת אולפילי, אפיפיאור גוטי ששיחת לנושא הזה. דוקטרינה ישנה על אלוה: אנליזה של טקסטים על אלוה ופרושם.[127]. אתם תדעו על כנסיות ישנות ודוקטרינות של נוצרים ראשונים.

 

האים ישוע באמת היה נביא?

תשובה: משה אמר שהיה. אלוה נתן לו מקום גבוה והוא היה המלך שכולם היו צריכים לשמוע אותו. הוא היה כוהן, נשיך ונביא. תראה המאמר ישוע המשיח ־ מלך, כוהן ונביא [280]. בטקסטים של דרשות שלו יש דברים שבאמת קרו כמו שהוא אמר. הוא אמר האמת (ישע' 8:20). זאת אומרת שישוע עבר את מה שצריך לעבות הנביא האמתי.

 

בספר בראשית 4:7 כתוב על חטאים ומעשים טובים. במגריך המקרא יש שגיה: חטא=קרבן על לטא. האים אפשר להתיחס לזה כלדוגמה על משיח שמקבל קורבן על סליחת חטאים? את המחשבות האלה הופיעו אחרי תהלים 22 ובפר החזון 3:20 שבספר הזה נמצא סמל של דלת וגם ספר שמות 12:7 שבו מדובר על דם בדלתות?

תשובה: כן, לפרק הזה יש חשיסות גדולה מאד. שימו לב שבטקסט עברי שמים דגש על מילה ראשונה "טוב" ושניה "האים". בטקסט עברי מילה "chat'a " אומרת קורבן אמור חטא והתוספות האלה יש גם בספרים שמות 30:10, ויקרא 4:3; 6:25; 8:2; ספר תהלים 40:6 (שים לב גם על 2 הקור' 5:21; האת'5:2 ).

 

מילה "שוכב" שיכת לדבר בזכר וקרבן מאור חטא זאת נקבה. בטקסט עברי קוראים:"ליד הכניסה שוכב (הוא) קורבן אמור חטא" ראה גם פרק 3:16. עד כמה שאנחנו יודעים זה האצם של קורבן אמור חאט. תקרא גם מאמרים הבאים:דוקטרינה של חטא ראשון חלק א'. גן אגן [246]; דוקטרינה של חטא ראשון חלק ב' צאצאי אדם הראשון [248].

 

שי לי גישה שכל הנוצרים מרמינים לזה שהם צריכים אמונה. אבל יש שאלה איזו בדיוק אמונה הם צריכים? מה זה אומר שיש אמונה במשיח?

תשובה : אמונה זאת דעה חזקה שאלוה יוציל את בו אדם כי ככה רצונו. את הרצונו הוא לטובתו של בן אדם. אלוה יעשה הכול כדי להוציל את כל אחד שהוא ברא שאף בשר לא ימות.

 

לאמונה הזאת יש בסיס במעשי הכנסיה שקימת עוד מזמני האדם ועד תקופה החרונה. בספר 11 אל־העברים יש רשימה של אנשים הכי מפורסמים שעבדו בשביל האמונה. גם אפשר למצוא איך האנשים האלה התיחסו אל האמונה. אבל להאהיו בהצלה זה לא אומר להאמין ס ישוע. הרי הצלה דורשת לשמור על כל המיצוות ואמונת ישוע (החזון 12:17; 14:12). ישוע באצמו האמין באלוה שהיה יכול להוציל אותו.

גווקא מאונה באלוה מותילה אותנו דרך ישוע שהשם שלח אותו (יוחנן 17:3). חשוב לזכור שהרבה קוראים לו "לאוהים! אלוהים!" והוא עונה: "יעזבו אותי, לא הכרתי אתכם לעולם" כלן אים אתם באמת אוהבים את אלוה המשיח תשמרו על מצוותיו.

 

הנוצרים מתנוצרים לשם האב, הבו והרוח הקדוש. מה אתם חושבים מה אמר יוחנן הטובל כשהוא טבל את ישוע?

תשובה: טבילת יוחנן היתה מכוונת לסליחת חטאים חוץ מזה זו היתה דרך מסוימת שהיא מובילה לאלוה היהווה כמו שכתוב הבפר ישיעה הנביא 40:3 והבשורה על פי מתי 3:3. לטבילת יוחנן צריך להתיחס כלדרך להצלה. ישוע התנצר, הוא קיבל את רוח הקדוש כמו שעשו הנביאים העתיקים. יוחנן היה אומר: אני טובל אתכם במיים אבל מי שהולך אחריי חזק ממני. הוא יטבול אתכם ברוח הקדוש ובאש.

 

כשיוחנן ראה את ישוע מתקרב אליו הוא אמר: אינה מי שיקח את חטא העולם על אצמו. (יוחנו 1:29) בספר הבשורה על פי מתי 3:14 יש מילים הבאות: "אני צריך להטבל על־ידך ואתה בא אלי"?

 

כניראה יוחנן אמר דווקא מילים הבאות: אני טובל אתחם במיים וסבלנות. לפי עדות של לוקס כשכל העם נטבל וישוע נטבל והתפלה שם (לוקס 3:21). השמיים נפתחו ורוח הקדוש ירד עלין בבסר כמו יונה והיה קול משמיים: אתה בני האהוב והבשורה שלי איתך! (לוקס 3:22). מרק כותב בארך אותו דבר כמו שמתי אבל מילים מדויקות אנחנו לא יודעים.

 

האים באמת דרך יחידה אל האלוה זה דרך ישוע?

תשובה: בספר יוחנן 14:1־6 יש מילים של ישוע שאף אחד לא יכול להגיע אל אלוה ללא דרכיו.יש דברים שמתנגדים לזה אבל למרות הכל כל אלה לא אמתים והבסיס שלהם לא קבוע.

 

לכן יש הרבה טעונות שמתנגדות לדבר הזה. א' אלוה דיבר ישר עם משה, כוהנים ונביאים שלו זאת אומרת הם לא היו צריכים עזרה של ישוע. חוץ מזה אף בן אדם לעולם לא ראה את אלוה. אנחנו קוראים אצל יוחנן 1:18 " אף אחד לא ראה את אלוהים מעולם". נוצרים ראשונים האמינו שיוע היה מלאך של הברית העתיקה שנתן את החוק למשה ושדיבר עם נביאים. יוסטן מסביר את זה בעבודה שלו :אפולוגיה ראשונה". חוץ מזה חשוב לקרוא מאמרים טאולוגיה ראשונה של אלוה [127]

 

זאת תוכנית כללית לש תקומה מבין המתים שאף אחד לא יכול לקבל את החיים הנצחים רק איעם הוא יקום ביום הדין ויהיה ליד ישוע. ראה מאמרים נפש [92], תקמה מבין המתים [143]. זאת אומרת שדוקטרינה על נפש נצחי, גן אדן וגיינום זאת דעה שגיהתית ולא נכונה.

 

במאה ראשון ושיני כל הנוצרים קיבלו ניסיום באמונה. בזמן ההו את כל אחד שטען שאחרי מות הוא יבוא לגן אדן לא חשבו כנוצרי אמתי. כי לפי אמונתים את האנשים האלה לא היו נוצרים. כי אף בן אדם לא יבוא אל האלוה חוץ מדרך ישוע המשיח.

 

חוץ מזה שישוע המשיח שלנו ומוציל האים אנחנו צריכים להתיחס אליו כלכוהן או לנביא או אפילו כמו למלך? או הוא כבר אלוה?

תשובה: כו, אתם צודקים? הוא אצם של כל אחד מאלה. הוא גם כוהן גם כומר אחר שהחריזו על סדר מלכיצדק. באותו זמן הוא הנביא כמו שמשה אמר והוא מלך מלכים ואלוה אלוהים כמושאלוה האב קבע אותו.

 

אלוה יחיד אמיתי גם קבע אןתו להיות אלוה (ספר תהלים 45:6־7; אלהעברים 1:8־9 ) חוץ מזה אפשר לראות אותם דברים בספר זכריה 12:8. מלאך יהוה ־ השופט הגדול מעלינו הוא אלוהים (יוחנן 10:34־35). ראה גם מאמרים:נבחרים כאלוהים [1]; תחיה קודמת של ישוע [243]; מלאך יהוה [24].

 

למה זה קורה שמילה יבנית ישוע כמאת תמיד מתרגמים לאנגלית כג'ושוע. רק אים מדובר על ישוע המשיח מתרגמים כישוע. הרי זה אותו שם וצריך להיות אותו דבר, לא?

תשובה: כן, כדי שלא יהיה דברים כאלה צריך שכל המוסגים יהיו אותו דבר. ההבדלים האלה בגלל הרומים שרצו להבדיל בין הברית בעתיקה והברית החדשה. יותר במפורט אפשר לקרוא את זה במאמרים ישוע המשיח ־ בנו של אלוה [134]. הרבה שמות בכתבי הקודש השתנו עם הזמן זה קשור כמאת לכל אחד ממשפתחת ישוע. ראה מאמר מרים וממשפתחת ישוע [232].

 

האים היה למישהוא חוץ מישוע המשיח שם ישוע?

תשובה: כן בלי ספק בזנו של ישוע ואחריו שם הזה היה להרבה אנשים. שם " Iesous" זה שם יבני של שם עברי "Joshua " שיוע. יש הרבה גירסות של שם הזה. אנחנו יודעים ששם " Joshua" היה שם די מפורסם ביהודה.

 

מזה אנחנו יודעים ששם שאנחנו מכירים זה רק טירגום יבני של שם עברי ישוע. מחקרים מודרנים יוסף ושורר קוראים הרבה אנשים והיה להם אותו שם כמו שהיה למשיח: דמני ישוע בנו שחל גמלייל, ישוע בנו של תיאבי הכוהן, ישוע, בנו של סתי, ישוע, בנו של סי הכוהן, וגם ישוע, מתחרה ב יוסף. (היסטוריה של עם יהודי בתקופת ישוע ספר 1 : 419, 431, 469, 489, 497, 2: 180־181, 229, 232, 234).

 

כל השמות בספרים אנגלים הם רק תירגום של שמות ביבנית ולפמים אין להם שום דבר משוטף אפילו עם שמות ביבנית אנחנו כבר לא מדברים על שמות עיברים. למשל יעקוב מתרגמים כמו "James ", יהודה אומר " Jude" יוסף מתרגמים כמו "Joses ". תראה מאמרים מרים ומשפחת ישוע [232], וגם ישוע, משיח ובנו של אלוה [134].

 

עד כמה שאני יודע שי טוענים שפילתוס כתב מכתב אל אימפרטוק קלבדיוס ובו הוא הסכיר גם את ישוע. האים זו אמת והמכתב באמת קיים? אים זו אמת ובכמתב מדובר על ישוע?

תשובה: כן, באמת, כמתב של פונטי פילטוס נמצא בשורה לא רשמית של ניקודי. את המכתב הזה נמצא בסוף של גירסה ראשונה של הבשורה הזאת. גירסה יבנית של המכתב הזה נמצא בבשורה אל רשמית של פטרוס ופולוס. חוץ מזה אפשר למצוא תירגומים של מכתבים של פילתוס אל האימפרטור וגם לטיברי בספר 8 של ANF ע'ד 353, 454, 495 וכו'.

 

עכשיו אני קורא מאמר מספר 254 ושמתי לב שבספר דברים 11:17 באותו פרק קוראים לאלוה בשמות שונים. האים זו טעות או מדובר על שני יצואים שונים (מלאכים)? אים זה נכון אולי אתם יכולים להסביר לי את ההבדל. חוץ מזה תסבירו בבקשה על מה מדובר בספר 2 אל הקורנטים 6:17־18?

תשובה: מילה שמתרגמים אותה כאלוה " Lord" בטקסט נשמעה כיהוה (מקרא של SHD 30680. בספטוגיאנט אין הבדל לכן את המילה הזאת מתרגמים אותו דבר.

 

ב־ 2 אל הקורנטים 6:18 מדובר על יהוה צבאות ואי־אפשר לקרוא את המקום הזה אחרת. אבל אנחנו יכולים לרות הבדלים קטנים בין אצמות בספר של זכריה2:8־11. בפרק הזה כתוב יהוה של אשפת מלאכים שלח לאדמה יהוה כדי להוציל ישראל וירושלים. אותם טעויות אנחנו יכולים לראות בספרים תהלים 45:6־7, אל העברים 1:8־9 איפה קוראים לו משיח.

 

האים צלבו את ישוע בשנה נוספת? אים לא, האים יש טעונות שאומרות בעד הגירסה הזאת?

תשובה: לא, האמת שצלבו את ישוע לא בשנה נושפת ולהוכיח את זה כל מואד. א' בשנת 30 בסירה יום 14 היה יום רביעי. וזה לא משנה באיזה לוח שנה להשתמש. אבל נימוק בעד זה שעוד לא היה לוח שנה אים יומים נוספים. הביאו את יומים נוספים לא באופן טבעי הרב היותר מאוחר מאשר בשנת 70 בספירה כשהרסו את בית המקדש. לוח שנה של מישנה קם באך בתחילת מאה 3 בספירה בארל ב200 בסירה. אנחנו יודעים שאז עוג לא היו ימים או שנים נושפות.

 

את השיתה הזאת של להושיך הופיעה בארך ב344 בספירה. דווקא בזמן הזה הכימו אותה שני רבנים מבבל. יותר מאוחר בזמנו של רב גילל ב358 את השיתה הזאת נעשתה יותר מסודרת. בלוח שנה הזה השתמשו עד למאה 11 כמאת בלי שינוים. אז אנחנו יכולים לדעת שצלבו את ישוע לפני 3 מאוה שקם לוח שנה מושפין.

 

 

לוח שנה יהודי מודרני לא שימשו בזמנו של בית המקדש. בנושא הזה מענין לקרא לוח שנה של אלוה [156] וגם ירח שנה חדשה [213], לוח שנה וירח. להוסיף ולחגוג. [195].

 

מה הסיבה שבטקסטים יבנים של הברית החדשה כשמדובר על זה איך צלבו את ישוע לא אומרים מילה "צלב" בשום מקום? במקום זה אפשר הרבה למצוא מילה " stauros " שאומר לא צלב אלה עמוד. אז איך צלבו את ישוע בצלב או בעמוד?

תשובה: חשוב לציין שנוצרים ראשונים אף פעם לא השתמשו במילה צלב. דבר הכי קרוב אליו זה "chi rho ". מוסג "stauros " באמת מתרגמים כמו עמוד משפה ישנה. התפעלות בסימבוליות של צלב קמה הרבה יותר מאוחר וזו היתה התחלה של התפתחות של פולחן הצלב. נוצרות מערבית לא קיבלה גירסות חדשות די הרבה זמן. לפחות ככה היה עד לזמן האחרון. על זה איך סימבוליות של צלב נעשתה יותר ויותר פופולרית אתם יכולים לקרוא במאמר צלב. המקור שלו וחשיבות [39]. הרבה כנסיות של אלוה עד היום לא מסכימים לקבל סימבוליות של צלב בלי שום סיבה. ככה אנחנו רואים שצלב הוא לא סמל הכי פופולרי בראליות של הפולחן.

 

אולי אתם יכולים לתאר את הצלב שהיה על הר הולהוף ואיך צלבו עליו את ישוע?

תשובה: כדי לתאר דבר שעליו צלבו את ישוע בכתבי הקודש תמיד שימשו מילה " stauros". למילה הזאות יש שורש יבני וזה אומר עמוד, מקל, אבל תירגום יסודי ־ עמוד (תראה מילון יבני־רוסי חדש ע''ד 586). בהתחלה ככה קראו לעמוד גבוה עם סיום חד. במשמעות הזאת במילה הזאת הרבה השתמשו בסיפרות יבנית.

 

באמת יבנים ורומים לקחו את הראיון של הצטלבות מפניקאים. למילה בלב יש שורש לטיני "crux ".על אבולוציה של סימבוליות של צלב אפשר לקרוא במאמר צלב: סימבוליות לשו ומשמעות [39].

 

צלבו את ישוע דבקא על "stauros ", מיסמרו בידיים ורגליים אל העמוד. רעיון את האונש הזה היה בזה שגוף היה צריך לפול עם הכובד שלו. עשו מזה צלב הרבה יותר מאוחר. עשו את זה כדי שבן אדם יסבול יותר על הצלב. מזה כמה זמן סבל ישוע וכמה זמן הוא נשאר בחיים אנחנו יכולים לגעת שצלבו אותו בדיוק על "stauros " שעומר עמוד ששיממשו בו יבנים ופניקים. בפולחנות נוצרים התחילו להשתמש בצלב יותר מאוחר. על זה מה אומרים בקשר לזה היסטוריה נוצרית ומיטוסים אפשר לדעת ממאמר צלב מקורות שלו וחשיבות [39].

 

בבשורה שלי (הדפסה של מלך יעקוב) אני קורא: "קמתי לתחיה ביום ראשון של השבוע ישוע בא בהתחלה אל המרים מגדלינה..." (מרק 16:9) וגם: כאשר שבת עברה בבוקר של יום ראשון של השבוע בא מרים מגדלינה..." (מתי 28:1). אני לא מבין מתי ישוע קם לתחיה בשבת או בבוקר יום ראשון? אים יום מתחיל כששמש שוקעת אז האים אנחנו יכולים להגיד שהיה יום ראשון אים ישוע קם לתחיה אחרי שקיע ביום ראשון בלילה?

תשובה: ישוע היה בקבר 3 ימים ו3 לילות. כברו אותו ביום רביעי בערב וקם לתחיה ביום ראשון בשקיע.

 

משיח היה אמור לקבל בפסח הזה 3 מיקרים שהוא ידע עליהם. א' הואר מת כמו קורבו בזמן שהוא הי האמור למות. אחרת הוא פשןט לא היה קורבן הפסח אלה עוד איש מת אחד.ישוע היה אמור לקיים מה שיונה אמר לו שהוא נתן בשביל דרשה שלו. את הטנים האלה היו בשביל שאחרי 40 שנה יתקיים משפט מעל יהודה.

 

ישוע הי הבקור המות ופרי ראשון ככה קיבל אותו אלוה כי הוא קיים כל מה שאלוה קבע לו. אז הוא קם לתחיה ביום ראשון בתישע בוקר כדי לפתוח לוח חדש של יובלים ומאז אנחנו מתחילים את הקציר. ישוע היה אמור לקום לתחיה כדי אחרי זה באדמה יבוא רוח הקדוש. את הדוקטרינה על פסחא אלילי המציאו כדי לבלבל את אנשים ולהסתיר מהם אמת על אלוה וכוח של אלוהים. את אלוה אחד בשלישיה המציאו עם אותה מתרה. הם חושבים שהוא קם לתחיה בעוד 40 שנה. בדלל זה השד הביא הרבה "משיחים" לא אמתים די לבלבל את מוח של בני אדם ולא לתת לאנשים לשמור על דרשות של אלוה ועל חוקים שלו.

עכשיו זה ברור לנו למה מי ששומר על פסחא של ועל כל כך חזקים באמונה שלהם ולא מקבלים לוח שנה של אלוה וחגים שלו. לכן כולנו חשוב מאוד לשים לב על בעיה הזאת.

 

באיזה גוף בא ישוע אל האדמה (רוחני או פיזי) אחרי חקומה מבין המתים?

תשובה: לפי הברית החדשה אנחנו יכולים לראות (במיוחד יוחנן 20) שישוע קם לתחיה באופן פיזי וביום למוחורת הוא עלה אל האב שלו. וזה קרה ביום ראשון בבוקר. ישוע חזר באותו יום והרשה לפומה לגעת בו. הוא היה יכול להפוך מגוף פיזי לגוף רוחני.תראה מאמרים [106] וגם זמן של הצטלבות ותקומה לתחיה [159]. על מקום של ישוע בקורן אנחנו יכולים לדעת ממאמר ישוע וקורן [163] שאתם יכולים למצוא באינטרנט בכתובת שאתם צכירים. את המאמר הזה אתם יכולים לקרוא ברוסית, ארבית ושפות אחרות.

 

אים אנחנו יודעים שגוף פיזי של ישוע לא מצאו עד היום אז מענין אותי לדעת האים גוף פיזי שלו עלה על השמיים כמו הנפש שלו? אני תמיד חשבתי שרק נפש קמה לתחיה ועוזבת את הגוף כמו משהו שלא צריך יותר. אים זה ככה אז אולי אנחנו נצליח למצוא גוף של ישוע (יכול להיות שאותו הסתיר אחד מתלמידים שלו)? אני יודע שאנשים ראו שישוע קם לתחיה מבין המתים בעוד קמה ימים והאים הוא באמת קם עם הגוף שלו באופן פיזי?

תשובה: ישוע קם לתחיה גם הגוף שלו קם לתחיה. בבוקר בשעה 3 של יום ראשון של השבוע שזה אומר 9 בבוקר לפי נבואה ישוע קם לתחיה מבין המתים.

 

חושבים שתקומה באה אחרי תקומה של גוף. לפי נביא יחזקל תקומה קשורה דבקא לגוף. לדוקטרינה של נצח הנפש אין שום דבר משוטף עם תורת המקרא. במאה שיני בספירה דבקא זה היה סמל של נוצרים לא אמתים: אים בן אדם אמר שהוא רוצה להגיע אל השמיים זה היה סימן שהוא לא נוצרי אמתי. דוקטרינה על גן אדן וגיינום גם סיפורים של עבדי גנוסטיות . דוקא בגלל נגוסטים את הדוגמה הזאות מאוד מפורסמת בעולם המודרני שלנו.

 

יותר במפרט על זה אפשר לקרוא במאמרים נפש [92]; תקומה מבין המתים [143]. כמות גדולה של אנשים שחושבים שהם נוצרים מאמינים בגן אדן וגינום לא יודעים כלום על מה הם מדברים. רוב מהם פשוט מאמינים לאנשים אחרים ועושים אותו דבר בלי לחשוב על תוכן הנכון של הדברים והולכים לפי מסורת.

 

מנהיגים של כנסיה אחת שהיתי פעם חבר שלה לימדו שישראל זאת כלת המשיח. האים זה נכון מצד של כתבי הקודש?

תשובה: תקראו פרק 32:8 של ספר דברים. עם תירגום החלק הזה השתנה הרבה. זה קרה אחרי הרסת בית המקדש. מי ששינה את זה היה סופרים ־ דוקא אחריו את המשפט הזה התחילו לקרוא "לפי כמות של בני ישראל". האמת היא שאלוה נתן ישראל ליהוה כירושה. במקרה הזה אנחנו יכולים לחשוב שמדובר על יהוה כי הוא יהוה שנעשה אחר כך אלוהים של ישראל.

 

בספר תהלים 45:6־7 מדובר על יחס ליהוה. אז יהוה או אלוהים של ישראל קולל אלוה באצם שלו. אנחנו יודעים שאלוה הזה הוא ישוע. אנחנו יודעים את זה מאגרת אל העבירם 1:8־9. חוץ מזה מאותו טקסט אל העברים אנחנו יודעים ששאר המלאכי הם העוזרים של ישוע.באותו זמן הם גם אלוהים. כל זה אתם יכולים למצוא בספר תהלים 8 איפה אתם תמצוא מוסג מלאכים.באגרת אל העברים שי גם מוסג "aggelos " ביבנית, יש גם תירגום מילולי לאנגלית שאומר מלאכים או אלוהים. ראה גם מאמר תהלים 8 [14].

 

מי שלפי הברית העתיקה נתן החוק למשה , היה בשיח היה ישוע כמו אלוהים של ישראל. אלוה יחיד אמתי נתן לו ישראל ככלה. כל העם יהפוך להיות מלכים וכוהנים דרך אלוה וכנסיה שלו. בברית העתיקה יחסים בין אלוה לבין העם שלו תמיד היו כמו יחסים בין בעל ואישה. עבדת אלילים היה כמו בגידה. ביגלל זה ישראל נפלה לשבעי ־ זה היה אונש בגלל החטאים שלה. אבל כשהיא חזרה אל האמונה האמתית אז חזרה גם לאלוה וקיבלה סטטוס שלה בחזרה. עם ישראל לא היכה ואז נפל לשבי. יהודה היתה בנפרד מישראל אבל התושבים שלה חטאו עם אללים זרים (ירמיה 3:8־18).

 

בספר של ירמיה אלוה אומר שהוא חטן של ישראל. אחרי זה הוא אומר שהוא יקח את הילדים החוטים שלו אחד מכל העיר , שתיים מכל השבת ויביא אותם לציון. הוא ימלך מירושלים ובית של יהודה יבוא לבית של ישראל וילכו ביחד מארץ צפוני לארץ שאראך. בפרק 3:14 אלוה אומר שהוא עושה ככה כי התחטן איתנו.

 

בטקסט כתוב שדוקא יהוה קיבל את ישראל כירושה ודוקא אותו אנחנו מכבדים כמלאך הגדול של הברית העתיקה. זה הוא נתן למשה החוק והוא היה אדמה במדבר ועזר לעם יהודי (1הקור' 10:40). אנחנו מכירים את המלאך הזה מהברית החדשה והשם שלו ־ ישוע המשיח. במשך מאתים ראשונים ככה חשבו הנוצרים של כנסיות קולל הרומיים (תראה חי יוסטין הסובל LXIII ). תראה גם מאמרים הבאים: דוקטרינה מוקדמת על אלוה [127]; תחיה קודמית של ישוע [243]; המובחרים כאלוהים [1]; תהלים 8 [14]; וגם החוק והדיבר חמשי [258].

 

למה צריך קורבנות במשך מאות אים ישוע בקורבן שלו לקח את כל החטאים שלנו? (זכ' 14:16־19; יחז' 46:3)

תשובה: על חטאים שלנו מצפים טוב. בטח זה קורה גם בגלל החגים שקימים בירושלים. יש צורך גדול לפקח על רצחים והרסות כי טבע של אלוה של כל דבר חי צריכה להשאר בחיים.צימחוניות ־ דוקטרינה של השד ודוקא בגלל זה צימחונים רוצים לקבוע אלף שנה של אלוה כמו שזה עשו אדבנטיסטים של יום השביעי בעזרתם של נביאות שקרים של אלן ד'ון ויט. תראה גם מאמר אלף שנה ולעלות לשמיים [95].שיוע היה קורבן אחרון אבל חוקים שמפקחים על מערכת חגים ואכילת בשר באצם קשורים לאפן פיזי של מערכת מילניום.

 

למה ישוע לפעמים מחלק תלמידים שלו לקבוצות של שלושה איש? אני מבין שלפעמים מחלקים לשניים אבל הרבה פעמים גם לשלישיות.

תשובה: מערכת שילטונות בזמן עתיק היתה בשביל מלך אחד שלוש ושלושים. את השלושה האלה (במּן של מלך דויד ) היו מתחת אבס אח של יואב ובן של סאורין (2 שמואל 23:13, 18). אותו בגר אפשר לראות עם לקרוא דברי הימים 27:1. כל הישראל מתחלקה ל־12 חלקים בכל חלק היה 24.000 אלף אנשים. כולם נכנעו לשתיםעשרה מתוך שלושעשרה. שלושסרה שיכו למעוצה פנימית של שבעים. זאת אומרת שהם קללו מועצת אלוה בשיח אלוהי. את שלושה האלה היו הכי חשובים מתוך שלושעשרה והם היו אומרים לעם ישראל מה לעשות. פטרוס, יוחנן ויעכוב הם דוגמה של שלושה כאלה מחת שילטון של משיח. שש מאות אנשי דויד (1שמואל 23:13) היו מחולקים לשלושה חלקים מתיים איש בכל חלק מאתיים איש. והם יחלקו יחלקים ב12 איש. וכולם נכנעו לאחד מ־ 13 .אבל הוא לא היה אחד משלושה. אים זה מענין אתכם תפנו לבולינגר (פרושים 27:1) וגם פרק 11 של 2 ־ שמואל 23.

 

ישוע קלל שלוש ותשימעשרה אבל במקרה הזה שלוש היהחלק של שתימעשרה כי לשלושה האלה היה גיל אחר. ובכל זאת דעות שלהם היו חלק של דרשת ישוע כמלך ישראל. את שלושה אלה זה אברהם, משה ויליה. הם לא גרו בתקופה אחת לכן מסתכלים עליהם במבט היסטורי.

 

שי הרבה טקסטים של מקרא איפה כתוב שישוע המוציל שלנו. חוץ מזה שי הרבה טקסטים אלוה המוציל שלנו. האים אנחנו יכולים לחשוב שישוע ואלוה זה אותו דבר? או יכול להיות שלאלוה יש הרבה פנים כמו שטריניטרים חשבו? בבקשה תעזרו לי לפתור את הבעיה הזאת ־ מי המוציל שלנו?

תשובה: היו הרבה ויקוחים על שאלה הזאת. באמת, במקרא כתוב שישוע המוציל שלנו והאותו זמן יש גם מקומות איפה כתוב שאלוה המוציל שלנו. חוץ מזה יש לנו טקסטים איפה כתוב ששני יצורים נחשבים כאחד.. איך נכון להשתמש בטקסטים מקראים אפשר הלבין רק אים לקרוא הרבה טקסטים ולהיות מוכנים להבנת מוסגים האלה.

 

את התשובות אפשר למצוא במאמרים אלוה המוציל שלנו [198]. כמו כל התפקידים של ישוע את התפקיד הזאת ישוע קיבל מלאוה. בממחקרים על תפקידים של משיח אנחנו נטקל בקונפליקט רק אים נעמין בלי לחשוב בדבר הזה. במקרה הזה יהיה חשוב לקרוא מאמרים תפקיד של משיח [226] וגם תחילת בריא של אלוה אלפה ואומגה [229].

 

באיזו צורה ישוע קרא את הדרשות שלו כדי לקים את הנביאות של תהלים. חלק חושבים שזה היתה צורת אגדותץ אבל אני חושב שהו אקיים את הנביאות הזאת בזה שמת וקם לתחיה מבין המתים. אני צודק או לא?

תשובה: בלי ספק אפשר ללמד בדוגמות מחיים ואפשר לדבר באגדות . אבל במקרא כתוב שישוע דרש באגדות חוץ מזה כבר בנביאות כתוב שהוא ידרש באגדות. חוץ מזה אי אפשר להגיד שאתה טועה כשחושב שהוא הרבה השתמש בדוגמות אישיות. באצם הוא עשה גם זה גם זה אבל אגודות היו כמטודה יקרית שלו. זה מה שקרה באמת. לבי שום ספק דוגמה היתה בזה איך הוא חי, מת וקם לתחיה. את כל המקרים האלה הראו מהות של כוח אלוה בדיוק מה שישוע ניסה להביא לאנשים בדרשות שלו.

 

ישוע דיבר באגדות כדי שאנשים לא יבינו את האמת לפני הזמן מסוים ויקבי הצלה בלי רצונו של אלוה. כי הזמן והשעה קובע אלוה. ספר תהלים 49:4, 78:2, יחזקל 17:2, 20:49, 24:3, מתי 13:3־35, 21:45, 22:1 וכו'. בגלל זה היום הרבה אנשים לא מבינים את מקרא והן שיחים לצבא השד.

 

ניסיתי למצוא במקרא תשובה על שאלהנ שלי אבל אל הצלחתי לעשות את זה. אני שמעתי שאנשים יכולים להיות צימחונים וללכת לפי רצונם. אני שמעתי גם שישוע היה צימחוני. האים זה נכון או לא?

תשובה: כניראה ישוע לא הי ה צימחוני. הוא יחד עם השליחים שלו אכל קשר ושמר על מערכת חגים שקבע אלוה. דוקטרינה של צימחוניות זו דוקטרינה שגיתית שהגיעה לנוצרות מגנוסטים של תחילת הספירה. גנוסטים ברע השפיעו על נוצרות ועד היום אנחנו מרגישים את זה פחות או יותר.

 

את כל הידע על צימחוניות אפשר למצוא במאמר צימוחניות ומקרא [183]. את השטות הזאת בא בדקך כלל יחד עם גוקטרינה אחרת של אסקטיות שמדוברת על שתית אלקוהול. חושבים שבמקרא כתוב לא על יין אלה על מיץ ענבים.אינפורמציה על זה אפשר למצוא במאמר יין במקרא [188]. דוקטרינה של צימחוניות זה ניסיון רע לפגוע בשם הלאה.

 

אני בטוח ש ישוע אלוה ורוח הקדוש דברים שונים. ליד עמוד מות ישוע אמר: האב! סלח להם כי לא יודעים מה עושים! האים הוא לא פנה אל אלוה. אים תגידו את זה לאנשים אחרים הם יגידוו שהם מאמינים בזה שאלוה זה מילה שהיתה בהתחלה ושישוע ואלוה באו לארץ ביחד. האים יש פרקים שטוענים להפך?

תשובה: במשך מתיים ראשונות של נוצרות כל אחד שאמר שישוע שווה לאלוה נחשב כאפיקורס והיו זורקים אותו מכנסיה. תראה מאמר דוקטרינה ישנה על אלוה [127]. טאוריה על זה שאלוה יחיד בשלישיה הופיעה אחרי 381 שנה אחרי אשיפת קונסטנטינופול.

 

תורת ביניטרים התקבלה באשיפת ניקאי ב־ 325. מודליות נכנסה לנוצרות במאה 3. במאה שיני כולם קולל מונטנים האמינו בזה שישעו היה בו של אלוה ולא אלוה יחיד ושרוח הקדוש היה תחת שלטון של אלוה. ב־ 150־154 נוצרים רומים כתבו לאימפרטוק שישוע היה מלאך של הברית העתיקה שהביא החוק אל משה (ראה יוסטין הסובל , אפולוגיה ראשונה). יוסטין אמר לאימפרטור לא להאמין לאלה שקוראים את אצמם נוצרים וטוענים שאחרי מות הם עוברים לשמים. את האנשים האלה אי אפשר לקרוא נוצרים אמתים.

 

באמת האנשים האלה היו גנוסטים ואפיקורסים והגיעו אל הכנסיה והאמינו בדוקטרינות שקרניות. אים היום אתם תדברו עם בפטיסט מדרום הוא יגיד לכם שהוא מאה אחוז יגיע לגן אדן ושאר ישרפו בדינום. וכל הכנסיות האלה במפורת יסבירו לכם איך אתם תשרפו שם. אחרי זה הן יחד עם כנסיה רומית יספרו לכם שאי אפשר לא להאמים בדוגמת על אלוהים בשלישיה ודוקטרינה על הנפש וגם על גן אדן וגינום. האנשים האלה מכניסים גם את מרים לשמים. אילו הם היו אומרים את זה לאפיפיור רומים בתחילת מאה ראשון מיד היו זורקים אותם מהכנסיה.

 

זרם מסןרתי (הכי נפוץ) היום זה עירבוב של גנוסטיות ועבדת אלילים ואין שום קשר עם הנוצרות קודמת ואמונה אמתית שפעם האמינו בה הקדושים. לכן ישוע שאל: כשאחזור האים תהיה אמונה בארץ? גם היום אפשר לשמוע בכי מחלק מאנשים שגרים בקדור הארץ שלנו. הם חןשבים שצריכים שצריכים להיות יחד עם ישוע אבל כולם וויטרו על ישוע ותלמידיו. את האנשים האלה לא שמרו על מצוות באצמם אבל תמיד היו הורגים ורדפו אחרי אלה שכן שמרו עליהן. הצדיקים הכוזסבים ימשיכו מתים עד לבאית השניה. ולהרבה אנשים לא תהיה הפתעה כשהם ידעו באיזו תקומה יש להם מקום. אחרים יהיו מופתעים בגדול. אים תבינו את זה כנרא אלוה ידעג עליכם. רוח הקדוש יביל אתכם למלכות האמת. תפתחו את דרכים דלכם אל האלוה והוא יפנה אליכם.האמת שהכל ככה ולא אחרת. אתם חיבים להתנהג לפי איך שאתם מבינים את העולם הזה ואת האמונה , קר אז תוכלו להגדיל את הידע שלכם. אליכם למצוא את אחד מצדיקי אלוה ולקבל ברכה ממנו כדי לקבל את רוח הקדוש. עם התבללתם בגיל מבוגר, רתם לא שיחים לשום כנסיה אז אתם תצתרכו לשמור על חוקים של אלוה. אל תתנו למדריכים איברים לא לאפשר לכם להכנס לגן אדן. תראה גם מאמרים התבוללות וחזרה לתשובה [57], צלב: המקור והחשיבות שלו [39], החוק של אלוה[ 1 L ], תחיה קודמית של ישוע [243].

 

מה אומרת מילה "arche "?

תשובה : מילה " arche" אומרת התחלה או נקודה ראשונה. זה גם יכול להיות ראשון. לפעמים זה גם ראשי, זאת אומרת מעדיפים אותו. אפשר להשתמש במילה הזאת כצדיק ־ מה שבבשורה על פי יוחנן 20:20 מתורגם ככוח. אבל במשמעות הזאת משתמשים די מאט. כמאט תמיד משתמשים במילה הזאת כהתחלה, זאת אומרת שזאת משמעות ראשונה. להבדלים שונים כמו ראשי או מלאכתי תמיד צריך להיתיחס בקונטקסט. זאת אומרת מדובר על כוח או על מישהו ראשי או ראשון כשמדובר על בן אדם.

 

בברית החדשה 43 פעם משתמשים במילה הזאת. בדרך כלל משתמשים בה במשמעות התחלה. בזה שמשתמשים במילה הזאת ביחס לישוע יש משמעות תאולוגית מיוחדת שטריניטרים לא מקבלים אותה. בגלל זה בספר KJV בחזון 1 הושיפו כמה שינוים וזה אלפה ואומגה. את השאלה הזאות אפשר למצוא במאמר התחלה של בריאת אלוה אלפה ואומגה [229].

 

ב־ NIV , בספר החזון 3:14 מילה arche אומרת תחילת בריאת האלוה. את התירגום הזה לא מתיחסת למשמעות ראשונה של המילה הזאת בקונטקסט של החזון. ולמרות זה בלקסיקון יבני־קטולי יש פרושים בקשר לזה. מזה אנחנו מבינים שבמילה הזאת תמיד השמשו כמשמעות בן אדם או חפץ ראשון (ע''ד 76־77).

 

מי הוא המלאך בספר החזון 3:14, תחלת בריאת האלוה?

תשובה: תחלת בריאת האלוה הוא ישוע. יותר הרבה אינפורמציה אפשר למצוא במאמרים תחילת בריאת האלוה אלפה ואומגה [229], תחיה קודמית של ישוע [243].

 

מענין אותי לדעת למה ישוע באצמו לא כתב ספר מקרא? אני חושב שהסר הזה היה הכי טוב מכל ספרי מקרא.

תשובה: ישוע אמר לנביאים והם רשמו מילים שלו. דוקא ישוע דיבר עם משה ונטן לו תורה.

הוא אמר מילה שלו לנביאים של הברית החדשה ולשליחים של כנסיה הברית החדשה. הוא דיבר איתם באגדות ־ כל זה נשאר עד היום. זאת אומרת שמקרא זה מילה של אלוה שישוע קיבל מאלוה והוא העביר אותה לנביאים. תראה מאמרים הבאים: תחיה קודמית של ישוע [243], גם המקרא [164].

 

רוח הקדוש

האים רוח הקדשו זה משהוא דומה לבן אדם או זה חלק של כוח אלוה או זה משהוא אחרת לגמרי?

תשובה: רוח הקדשו זה כוח של אלוה שבזכותה ישוע ושאר מלאכים יכולים להיות בני אלוה. רק ב־ 3381 ניסו להפריד בין אלוה ורוח הקדוש בזמן של אשיפה בקונסטנטינופול. לפי הסבר שלהם רוח הקדוש היה חלק שלישי של אלוה. האמת היא שבשפה אנגלית לכל דבר או חפץ יש מין. אבל ביבנית סיתואציה אחרת. תראה מאמרים רוח הקדוש [117], האב אחד [81], מין של רוח הקדוש [155] וגם התפתחות של מודל נאופלטוניזם [17].

 

האים אתם מאמינים שאלוה ישלח רוח הקדוש לנוצרי שמתפלל ומבקש לו על זה?

תשובה: כן, אלוה בטח יענה על הבקשה שלך וישלח לך את רוח הקדוש כדי שיהיה לך כל להתבלל. אבל הכי חשוב לשמור אותו בתוך הלב. רוח הקדוש נמצא איתכם גם לפני תבילה, אבל אחרי זה הוא נשאר איתכם עד סוף החיים. אבל עים אתה לא מקים את מיצותיו רוח הקדוש לא נשאר איתך. כשתבינו ותרגישו קשר שלכם עם אלוה תוכלו לקבל את רוח הקדוש לנפש שלכם ולעשות תבילה (אבל אל תעשו את זה באיזושהי כנסית כפירה).

 

אים אתם לא רוצים לעשות מה שרוח הקדוש אומר לכם אז אל תבקשו את אלוה, אתם לא תקבלו אותו. תראו מאמרים הבאים:רוח הקדוש [117] וגם אלוה יחיד [81].

 

האים יש מבחינת כנסיה הבדל בין נפש ורוח? האים אפשר להדיג שזה אותו דבר? מה קורה עם רוח ונפש אחרי מוות? האים אפשר להגיד ששניהם עוברים לשמים?

תשובה: במקרא מדובר על נפש (ביבנית pneuma ).לכל בעלי חיים יש נפש. אבל נפש של בן אדם חוזר לאלוה ומחכה לתקומה מבין המתים. אים במאות ראשונות משהו אמר שהוא רוצה אחרי מות להגיע לשמיים את אנשים כאלה חשבו אפיקורסים ולא נוצרים אמתים כי הב באצם היו גנוסטיים ושקרנים.

 

מה זה מלכות של לאוה? איך זה יכול להויןץ לפי מילים של ישוע בתוכינו?

תשובה: מלכות של אלוה בתוכינו כמו חרצן קטן. זה אצם רוח הקדוש שגודל, ממלא את הכל ואלוה נעשה כל בהכל. כולנו הולכים להיות אלוהים כמו מלאך יהוה שעומד מעלינו. אספקטים טאולוגים של הבעיה הזאת אפשר למצוא במאמרים כאלה:מלכות האלוה, רוח הקדוש [117], האב יחדי [81] וגם נבחרים כמו אלוהים [1].

 

בכתבי הקודש הרבה מדובר על יבשה ועל מיים וגם על מיים נשפחת מסלעים. מה היא הסימבוליות הזאת?

תשובה: סלעים ומיים זה סמלים של רוח הקדוש. בקונטקבט של מקרא ישוע הוא הסלע שבן אדם ברא אותו מהר. על ההר הזה (על אלוה) ישוע יבנה את הכנסיה.

 

ישוע היה אדמה שהביל את עם ישראל במדבר. ממנה עם שיראל שתה מיים רוחנים. תפקיד של ישוע בסימבוליות נוצרית אפשר למצוא במאמרים תפקיד של משיח [226], תחיה קודמית של ישוע [243], מלאך יהווה [24], וגם מתרת בריאה וקורבנו של ישוע [160].

 

מתי

יש הרבה אנשים שמעמינים שבחלק מזרחי של השמיים הופיע כוחב שהודיע על לידת ישוע. האים אני צודק אים ככה מבין את מקרא? על מה מדוברת הזהרה על כוחב בבשורה על פי מתי 2 ובטקסטים מקראים אחרים שמספרים על לידת ישוע?

תשובה: בבשורה על פי מתי מדובר שכוחב יעלה ב־"anatole " שאומר מיזרח, אבל שי גם טירגום אחר שזה אנטוליה או אסיה קטנה. זאת אומר שיכול להיות שראו את הכוחב הזה בזמן שהם היו במזרח או אנטוליה. אבל באמת הם היו נמצאים בצפון־מזרח של יהודה. בספר במדבר 24:15־19 מדובר על כוחב שיעלה מיעקוב. בלי ספק קאן מדובר על ישוע.

 

פעם היו חושבים שבפרק הזה מדובר על כוחב השחר. וזה סמל השילטון מעל קדור הארץ שיש לעדון עולם. לסטן יש את הכוח שלו אבל כשישוע יבוא הוא יעביר את הכוח שלו אליו. לפי מילים של ילינגר נוכל לפתור כל בעיות עם להתיחס אליהם כמו לפלא.

 

ניראה לי קץת מוזר שאירוד נישע להרוג את ישוע כשהוא היה עוד תינוק (מתי 2:13) ואירוד אחר הרג את יעקוב, אח של יוחנן (מעשים 12:1). האים יש בשם אירוד משהו סימבולי שאומר שהם אויבים של משיח?

תשובה: תשובה זאת קשורה לאיבות מאד עתיקה. מלך אירוד היה אידומני. כל האנשים האלי הרגישו הלחצות בזמן של מכבים וגירקני. האנשים האלה התישבו בכל שטח של מיזרח התיכון אבל כשהם שינו דת הם עברו ליהודה דרומית והכימו שם מלכות עם עיר בירה חברון. זאת אומרת שחלק דרומי של יהודה התמלא הידומים וחלק צפוני ביהודים, לבים וסמרים. בגלל זה פרסים האשים את ישוע בזה שהאו סמרי. לאויבות הזאת יש מקורות בזמונו של ישב ויעקוב. זכות בכורה ישראל קיבלה דרך יוסף, אבל מקל דרך יהודה, וחסמונים היו מבינים שהם לא שיחים לדור מלכתי של יהודה. כמו שכתוב בברית החדשה משפחת ישוע גם שיכה לדור מלכתי. זה הי הדור די עשיר ומושפע כמו שכתוב ברית החדשה. לכן משפחת אירוד ויותר מאוחר רומים נישו להשמיד את משפחת ישוע ובמשל מאתיים המילחמה הזאת היתה פחות או יותר מוצלחת.

 

נדמה לי שבבשורה על פי מתי 2:17־18 ובספר של הנביא ירמי 31:15־20 נימצאים ציטוטים לא נכונים כי נביאות לא יתגשמה. המ שקרה עם אירוד אפילו בארך לא מתעים למה שכתוב בסר ירמיה. בגלל זה יש לי שאלה האים מתי היה הנבאי שקרי?

תשובה: אל, אתה לא צודק. בני רחל קיבלו זכות בקורים. ככה אנחנו ראים שישראל מעלה מעל שאר שבתים קולל גם שבת יהודי. רצח אירוד לא היה כמו הולוקוסט אבל הכל קרה לפי נביאות. אנחנו ראוים שאיודה בנו של לאה ולא רחל.

 

אתם הרבה אמרתם ששליחה אמתית באה עם תפילה וצום. אני גם מבין שאלוה לא מקבל תפילות ערוכות בלי משמעות. אולי אתם יכולים להסביר לי איך לעשות שאלוה במאה אחוז ישמע ויבין את התפילה שפונת אליו? (מתי 6:5־15).

תשובה: אלוה נתן לנו דקשות מאוד ברורות איך אנחנו צריכים להתפלל. על זה באופן מאד ברור כתוב במקרא. בבשורה על פי מתי 6 אנחנו יכולים למצוא דרשות מאוד ברורות יחסית לתפילה. הסבר מה בידיוק צריך לעשות אתם יכולים לקרוא בבשורה על פי מתי 6:6.

יהיו לכם הרכבה קשיים, אבל לא יהיה קושי שאי אפשר לעמוד בו. רק בקשיים שאנחנו מקבלים מחיים אנחנו יכולים למצוא אמונה חזקה אמתית.

5 וכי תתפלל אל תהי כחנפים האהבים להתפלל בעמדם בבתי הכנסיות ואצל פנות השוקים למען יראו לבני אדם אמן אמר אני לכם כי לקחו את שכרם .6

. ואתה כי תתפלל בוא 7בחדרך וסגר דלתך בעדך והתפלל אל אביך אשר בסתר ואביך הראה במסתרים הוא בגלוי יגמלך.

.8 ובהתפללכם אל תפטפטו כגוים החשבים כי בהרבות דבריהם ישמעו.

9 ואתם אל תדמו להם כי יודע אביכם כל צרככם בטרם תשאלו ממנו.

10. לכן כה תתפללו אבינו שבשמים יתקדש שמך.

11. תבא מלכותך יעשה רצונך כמו בשמים כן בארץ.

7. את לחם חקנו תן לנו היום.

12כאשר סלחנו גם אנחנו לחיבינו.

13. ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן.

14. כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם שבשמים יסלח גם לכם.

15. ואם לא תסלחו לבני אדם גם אביכם לא יסלח לכם את חטאתיכם.

 

 

אים תשלחו לאנשים חטאים שלהם האב האלוה גם ישלח לכם את חטאים שלהם. תראה גם מאמר תלמדי אותנו להתפלל [111].

 

מענין אותי לדעת המ אתם חושבים לגבי מילים של מתי 12:50 "כי כל א/ר יעשה רצון אבי שבשמים הוא אחי ואחתי ואמי."?

תשוהב: לפי מילים האלה אנחנו קשורים לשיוע באותם חוקים. למשל אנחנו צריכים לעשות ככה שהזקנים יוכלו להשטתף בחגים. זה חשוב לעשות בגלל שכולם צריכים להשתטף בחגים כי כולנו ילדים שלו.

 

אנחנו צריכים להתנהג לפי חוקים כל יום. למשל פונים אלינו הרבה כנסיות מהודו, אפריקה וחלקים אחרים של העולם. באים גם אנישם מכנסית חמשים וגם מכנסיה שלנו.

 

מי שמקיים מצוות מקבל חן וברכה של לאוה שבשמיים. זה לא קשה להבין. תראו יש' 8:20. כשאתה רואה שמישהו צריך עזרה אז צריך לתת לו עזרה כמו פעם עזרו לסמרתי הצדיק.הרי אנחנו משםחה או כנסיה. תראה מאמר החוק והדיבר חמשי [258] וגם מאמרים קשורים לחוק של אלוה, למשל דיבר גדול שיני [257].

 

מצאתי במקרא קמה פרקים קשורים לצום אבל לא יודע איך להבין אותם. אולי אתם יכולים להסביר לי למשל פרק 17:21 מהבשורה על פי מתי?

תשובה: בטקסט קמה פעמים מדובר על שדים. הם היו צריכים תפילות וצממות של מובחרים. זאת אומרת שאנו צריכים לעבוד לאלוה למרות רצון של שדים.

 

הטקסט הזה בהתחלה היה כתוב בארמית מזרחית. חשוב לסמן שבטקסטים אחרים גם יש מקומות ריקים. בוליגר שם לב על זה גם בעבודה שלו (הערה לספר 21 של מדריך מקרא כיס). קאה גם מאמר טהורה [138].

 

בבשורה על פי מתי 20:13 אנחנוקוראים אגדה בשם "חבר". היא מספרת על בן אדם שהיה מאוחזב כי הוא עבד יותר זמן משאר עבדים וקיבל אותם כסף. אחרי זה בבשורה על פי מתי 22 אנחנו קוראים על בן אדם שבא לחתונה בלי בגדים חגיגים. אגדה של ישוע 12 גם נקראת "חבר" ובפרק 13 זורקים אותו לבית סוהר. אחרי זה בבשורה על פי מתי 26 אנחנו קוראים שישוע קורא את איודה כחבר. השאלה שלי האים הפרקים האלה קשורים להשד?

תשובה: מילה שמשתמשים בה בשורה על פי מתי "hetairos " או חבר באופן סימנטי יותר רחוקה מ־"philos ". זה בן אדם יוצא מהשוכבים. אותו דבר אנחנו רואים בבשורה על פי מתי 19:27, כשפטר אמר מילים עם אותה משמעות. קאן נמצאות קבוצות שונות של אנשים. מי שמכר את אצמם על כסף לא יגיעו לשמיים. דוקא כזה היה איודה. אנחנו יכולים להבין שמדובר על אשיפה ועל זה שהם לא יגיעו לשמיים.

 

בכי לא אומר שמדובר על אשיפה שנפלה. הם יוגעים במה חטא שלהם ומה מחכה להם. אבל יש להם סיקוי להתנצל כמו לכל אנשים רגילים אבל הם צריכים להולד אנשים אחרים במלכות אחרת. חוץ מזה הם יקבו אפשרות להולד שוב.

 

בכי ישמע מאלה שקראו את אצמם נוצרים אבל לא שמרו על מצוות של אלוה (החזון 12:17, 14:12). הבם קוראים לו אלוה, אלוה, אבל לא מקימים מובותיו, לא עושים שום דבר ממה שהוא עשה. את הענשים האלה מנסים לאמת את ההיתנהגות שלהם בשקר. האנשים כאלה ברוב ומחכה להם הפתעה לא נעימה: הם לא יוכלו להגיע למלכות השמיים ולא יוכלו לעשות שום דבר עם זה. או שאתם תהפכו להולד שוב או אתם נשלחים למלכות ישוע לרושלים. אחרת אף אחד לא יסקים לדבר איתכם. או שאתם שומרים על מצוות של עאלוה או שתקבלו לפי מעשים שלכם.

 

המתים לא יודעים כלום אבל חיים יבכו כי סבל גדול מחכה להם. אנחו יודעים מי שיך לאיזה צד (צד של מלאכים או צד של השד) ולמי שיכת תקומה מבין המתים שניה. יותר מידע אתם יכולים לקבל במאמרים תקומה מבין המתים [143], משפט מעל שדים [80], כיבסה שהלכה לאיבוד או בן בזרני [199] וגם כרונולוגיה של מקרי המאה [272].ממאמרים האלה אתם יכולים לדעת על רצונו של אלוה.

 

מה שם של אלוה ורוח הקדוש לפי טקסטים של בשורה על פי מתי 28:19?

תשובה: זאת שאלה טובה. מקרא אומר באצמו. שי שאלה הזאת בספר תהלים30:4. שם של אלוהים יחדים ואמתי ־ אלוה. זהנ החוק שלו. כוהנים עבדו לו ולבית המקדש. הוא עשה ככה שהשם שלו יפרח בירושלים. (ראה גם עזרא 4:24־7:26).

 

אלוה הוא יחיד. האצם של לאוהים. הוא האלוהים או אלוה אמתי. בספה חלדאית יש מילה אללה, יותר מאוחר זה הפך לאלהין ־ במוסג הזה משתמשים ביחס לבני אלוה. ה גם אבר לאללך שאומר אלהו בספה ערבית. הוא העליון. הוא יהוה של אשיפה (דברים 32:8) הש שלו יהוויך ( מקרא SHD 3069 ) שהוא אלוה יהוה (מקרא SHD 3068 ).

 

חומר חשוב אפשר למצוא במאמרים הבאים : שמות של אלוה [116], מלאך יהוה [24], וגם תחיה קודמית של שיעו המשיח [243]. השאלה על שמות האלוה היא קצת בנפרד. תראו מאמר אבראקדברא: המ אומרים שמות? [240].

 

מרקוס

אולי אתם יכולים להסביר לי איך יוחנן הטובל היה יכול ללבוש בגדים משערות של גמל עם גמל נחשב כחיה לא טהורה? הרי אשור לנו לגעת בגופות של חיות לא טהורות. אני חושב שהוא לבש בגדים מעור של גמל. מרקוס 1:6).

תשובה: הבגדים שלו היו לא מעור עלה סרוגים משערות של גמל. במקרא אין שום אישורים ללבוש בגדים כאלה. אישור שיך לחיות שמתים באצמם. במדריך מקרא כיס יש הערה לבשורה על פי מרקוס 1:6 על בגדים משערות של גמל.

 

אולי אתם כיולים לעזור לי להבין סימבוליות של טקסט של בשורה על פי מרקוס 5:21־43? אני זוכר מקרה על אישה אחת שהאמינה שהיא תהיה בריאה עם תגע בבגדי ישוע. חוץ מזה בבשורה על פי מרקוס מדובר על מקרה אחר כשה ילדה של מנהל בית הכנסת בת 12 הבריאה עם אמונה בישוע. למרות שהיא מתה שיוע נכנס בחדר שלה והקים אותה לתחיה ואחרי זה אמר לתת לילדה אוכל. המקרים האלה מאוד מענינים אבל במה סימבוליות שלהם?

תשובה: בטקסט כתוב ככה:

ציטוט 5:21־43.

21 וישב ישוע לעבר באניה אל עבר הים ויקהל אליו המון רב והוא על שפת הים.

22 והנה בא אחד מראשי הכנסת ושמו יאיר וירא אתו ויפל לרגליו.

23. ויתחנן אליו מאד לאמר בתי הקטנה חלתה עד למות אנא בוא נא ושים ידיך עליה למען תרפא ותחיה.

24 וילך אתו וילכו אחריו המון רב וידחקהו.

25 ואשה היתה זבת דם שתים עשרה שנה.

26 והיא סבלה הרבה תחת ידי רפאים רבים והוציאה את כל אשר לה ולא להועיל ויהי חליה חזק מאד.27 . ויהי כשמעה את שמע ישוע ותבוא בהמון העם מאחריו ותגע בבגדו.

28. כי אמרה רק אם אגע בבגדיו אושע.

29. וייבש מקור דמיה פתאם ותבן בבשרה כי נרפא נגעה.

30. וברגע ידע ישוע בנפשו כי גבורה יצאה ממנו ויפן בתוך העם ויאמר מי נגע בבגדי.

31. ויאמר אליו תלמידיו אתה ראה את ההמון דוחק אתך ואמרת מי נגע בי.

32. ויבט סביב לראות את אשר עשתה זאת.

33. ותירא האשה ותחרד כי ידעה את אשר נעשה לה ותבא ותפל לפניו ותגד לו את האמת כלה.

34. ויאמר אליה בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום וחיית מנגעך.

35. עודנו מדבר והנה באים מבית ראש הכנסת לאמר בתך מתה למה תטריח עוד את המורה.

36. וכשמע ישוע את הדבר אשר דברו ויאמר אל ראש הכנסת אל תירא רק האמינה.

37. ולא הניח לאיש ללכת אתו בלתי אם לפטרוס וליעקב וליוחנן אחי יעקב.

38. ויבא בית ראש הכנסת וירא המון הבכים והמיללים הרבה.

39. ובבאו אמר אליהם מה תהמו ותבכו הנערה לא מתה אך ישנה היא.

40. וישחקו לו והוא גרש את כלם ויקח את אבי הנערה ואת אמה ואת אשר אתו ויבא החדרה אשר שם שכבת הנערה.

41 ויאחז ביד הנערה ויאמר אליה טליתא קומי אשר פרושו הילדה אני אמר לך קומי נא.

ומיד קמה הילדה ותתהלך והיא בת שתים עשרה שנה וישמו שמה גדולה.

42 ויזהר אותם מאד שלא יודע הדבר לאיש ויאמר לתת לה לאכול.

 

בבשורה על פי מרקוס 7:15 ישוע אמר: "אין דבר מחוץ בן אדם אשר יכול לטמא אותובבאו אל־קרבו כי אים הדברים היוצאים ממנו המה יטמאו את האדם". יש אנשים שטוענים שלפי מילים האלה אפשר לאכול כל דבר. איך נכון לפרש את המילים של ישוע?

תשןבה: פרסים היו מאוד מודאגים בחוקים טהורה לכן הם האנישו את תלמידי ישוע. יותר מידע אתם יכולים לקבל ממאמר ללמוד ספרי תורה [104]. בין מגלות ים המלח במאה הזה מצאו טקסט שהלך לאיבוד. פולוס לא אהב אותו ואמר את זה באגרות שלו אל הגלטיים והקולוסים. לוטר שינה מילים של פולוס כי הוא היה אנטישמי.

 

ישוע אמר שלפרסים כדי להם לחשוב על מה הם מדברים כי מילים שלהם מתנגדים לחוק האלוה. הם דאגו על בטן שלהם. ישוע והשליחים שמרו על חוקי אכילה וכנסיה שמרה על זה במשך 2000 שנה. תראה מאמר חוקי אכילה [15].

 

יש לי שאלה יחסית לבשורה על פי מרקוס 10:18. מענין אותי לדעת אים ישוע הוא אלוהים למה הוא לא רוצה שיקראו לו טוב? ומי הוא האלוה הזה שאפשר לקרוא לו טוב?

תשובה: בבשורה על פי יוחנן 17:3 יש תשובה לשאלה הזאת. בהערות לבשורה הזאת של יוחנן 1:18 וגם על הערות ל1 טימותיוס 6:16 אתם יכולים למצוא הרבה מידע בקשר לשאלה הזאת.

 

זאת אומרת את ישוע שלח אלוה יחיד אמתי. חים נצחים טלוים בזה אים אנחנו מבינים את האובדה הזאת. בספר בשורה על פי יוחנן כתוב שאת ישוע שלח אלוה יחיד אמתי עם מתרה מסוימת. בבשורה על פי יוחנ 1:18 כתוב שאף אחד לא ראה את אלוה. הוא אלוה היחיד הביא את בנו .מוסג אלוה יחיד " monogenes theos" קצת השתנה (אנחנו רואים שבמקרא כתוב " monogenes uios " או בן יחיד במקרא רגילה ( Receptus ).

 

פולוס מסביר לנו שאף אחד לא ראה את אלוה ולא יראה אותו לעולם. הוא חי בעולם בילתי ניגש ויחיד שנצחי (1 טומ' 6:16) תראה מאמרים הבאים: ביחס לנצח [165] וגם תחיה קודמית של ישוע [243]. ישוע גם אמר שאף אחד לא ראה את אלוה (יוחנן 5:37).

 

על זה מי הוא ישוע אנחנו יכולים לדעת מספר תהלים 45:6־7. חוץ מזה יש גם הרבה מידע באגרת אל העברים 1:8־9 אבל ישוע הוא בן של אלוה והוא אלוהים. בספר הנביא זכריה 12:8 על ישוע מדובר כעל מלאך האלוה, ראש בית דויד שזה המובחרים. הם יהפכו להיות אלוהים. כתוב במקרא: אמרתי כי אלוהים אתם (יוחנן 10:34־35).

 

לוקס

מי הם האנשים שנקראים אחים במקרא? אולי מדובר על אלה שמלאים אמונה אמתית ושומר על חוקי האלוה או זה אלה שטבלו אותם בשם ישוע ומאמינים אחרת ולא כמו נוצרים אמתים או לאלוה אחר? איך אנחנו צריכים להתיחס לאה שלא קוראים את אצמם אחים ומתעסקים עם עסקים בשרים של העולם? (לוקס 10:25־37).

תשובה: שאלה שאיש אחד ששמר על חוק שאל את ישוע היא כזאת "מי הקרוב שלי?" ישוע סיפר אחר כך אגדה על סמרי הטוב כדי להראות שרעיונות של מקרא מתעימים לכולם. חוקי אלוה נמצאים בלבבות שלנו וסטטוס סוציאלי לא צריך להשפיע על זה. ראה גם מאמרים יחס אל בן אדם טלוי בסטטוס שלו [221] וגם אהבה ומבנה של החוק [200]. שלחו אותנו לעולם כבסים ששלחו אותם לזאבים. תואהבו את כולם. אבל לפעמים יותר טוב לאהוב מישהו מרחוק.

 

הרבה אנשים מעמינים מאמינים שישוע עלה על השמיים. אני לא טוען שזה לא נכון אני מאד מכבד את הרעיון הזה אבל אני לא ראה שזה היה כתוב במקרא. בבשורה על פי לוקס 12:36 יש משהו שיכול להיות קשור לשאלה הזאת. נראה כמו הוא היה בחתונה ואז חזר כדי לדפוק לאלה מי שלא בא לשם כמו במקרה עם עשרת בטולות. אז מתי יבוא הזמן בשביל חתונה וסעודת חתונה?

תשובה: כן בבשורה על פי לוקס 12:36 שי דברים מאוד מענינים. 1 התסלונ' 4:17 זה טקסט ראשון שהוא כנראה היה בסיס של טאוריה על עליה. אבל בטקסט הזה כתוב שהמובחרים יעלו לשמיים ויחיו שם יחד עם אלוה בין עננים בירושלים. טאוריה כזאת שי גם בטקסטים אחרים כשמדובר על דברים כאלה. יותר הרבה על זה אפשר לדעת ממאמר "צינורות" [136], גם אלף שנה ועליה [95]. בטקסט של בשורה על פי לןקס משתמשים במילה "חזרה".

 

קאן משתמשים במילה "analuo ". את המילה הזאת נמצאת רק באגרת אל התסלוניקים 1:23 בברית החדשה. במילה הזאת משתמשים גם בספטואגינט (LXX ) רק בטקסטים לא רשומים. אפשר לטעון שתמיד משתמשים במילה הזאת במשמעות "חזרה". בוללינגר טוען שמשתמשים במוסג הזה המשמעות "anakampti " (אל העברים 11:15). יש גם הזהרות תואמות בתובית 2:9, יודית 13"1, 1 עזרא 3:3, חוחמה 2:1, 5:12, 16:14, קהלת 3:15, 2 מכבים 8:25, 9:1, 12:7, 15:28. בשם אצם " analusis " השתמשו במשמעות "חזרה את גופות לאפר" כמו שכתוב על זה בספר בראשית 3:19. אבל מוסג הזה שי רק פעם אחת באדרת 2 אל הטימ'4:6.

 

סימבוליות של מסיבת חתוהנ מקבלת תכונות נושפות עם לשים לב שישוע מקבל תפקיד של איש ראשון שקם מבין המתים. אחרי זה אנחנו, אלה שנשארו נעלה יחד איתו ונחגוג בשמים לעולים יחד עם אלוה. מי שישאר בחי םלא יהיו ראשונין. מי שמת יקום ראשון בשביל מסיבה חגיגית. זאת אומרת שמשיח חוזר לאלה שמחכים לו. יותר מאוחר אנחנו נחדש את קדור הארץ ונחיה בו לפי חוקים של אלוה במשך אלפי שנה. תראה גם מאמרים כרונולוגיה של מקרי מאה [272].

 

אולי אתם כיולים להסביר לי סימבוליות של אגדה על עשרה מצורעים שנעשו בריאים? אני לא מבין למה רק אחד מהם הבריא? למה רק אחד חזר להודות לאלוה? אני מתכוון למקרים מסופרים בבשורה על פי לוקס 17:11.

תשובה: בטקסט כתוב שישוע עבר בין סמריה וגליל ופגש עשרה מצורעים שעמדו ברחוק. הם התנהגו לפי החוק שאנחנו יכולים לדעת ממילים של ויקרא 13:45־6,. בתלמוד יותר מאוחר הופיעו נתןנים שהם עמדו ב־ 100 צעדים ממנו.

 

עשרת שבתים בהתחלה גרו בסמריה. סמרים הגיעו מקוט וערים מדין. הם התערבבו עם יהודים מעשרת השבתים שהחזיקו מעמד אחרי שמלך אסורי סלמנסר זרק אותם מארץ שלו ב722 שנה לפני הספירה. יהודים שנוא את אסורי םולחמו איתם במשך כמה מאות, לא הסכימו לקבל מסורת שלהם. אזור צפוני של גליל הצליח לקבל אוטונומיה כי נפרד עם יהודה. בשטח הזה גרו יהודי סמרים והרבה אחרים. ביהודה גרו לבים, אידומים שהיה צריכים לקבל יהדות בזמן של הנהלת מקבים שאירוד גם היה ממשפחה שלהם. אחד מאלה שהתרפא חזר כדי להודות לאלוה. וישוע שאל: האים לא עשרה התרפאו? איפה תשעה? זה אומר לנו שרוב האנשים לא יחזרו אל האלוה.

 

למוסר צריך להיתיחס בקונטקסט של מקרים מספר 4 שמואל 17:29־35. מדובר על התישבות העברים ולקוחת ערים קוט, אב, אפם. מענין שאלוה שולח אליהם אריים עד שהם לא מקבלים בחזרה את הכוהן שהם לא נתנו לו לגור איתם ושהוא לימד אותם את חוקי האלוה. אבל למרות ז ההם עדין היו עובדים לאלילים שלהם. בבלים עבגו לסוקות ־בנוטו, תושבי קוט לנגל ותושבי אפם עשו אליל בשם אשים.אבבים עשו את ניבחז וטרטקה וספרוימים שרפו את בנים שלהם באש בשם אדרמלך ואנמלך.

קאן מדובר על חמשה גברים שעבדו להם סמרי ם. הם הגיעו לישראל אחרי שהרסו אותה. זאת אומרת שהם עבדו ליהוה ולאליל שלהם פרטי. בדיוק בגלל זה ישוע אמר לאישה שהיו לה חמש בעלים ומי שהיא גרה איתו לא היה בעלה, הוא אמר את לא יודעת למי עובדת.(יוחנן 4:18, 22).

 

היא דוגמה של בגידה בבן זוג , באופן סימבולים בגידה לחתונה של אנשים מצפון עם חמישה אישים. האנשים האלה חיו בחטא, לא ידעו את לאוה. דמות של אישה ליד בור זאת אלגוריה חזקה וגם דוגמה לאלה שהולך להתחטן.

 

חשוב להשוות בין טקסט הזה לבין טקסט של ספר ישעיה 54:5, 23:17, ירמיה 22:20, הושע 2:10־12 עשרה מצורעים הם דמות סימבולי של עמים צפונים ועבדי עלילים. המתרה היא שכל העמים האלה צריכים לבוא לישראל ולקבל אמונה חדשה. סמרי היה יחיד שחזר להודות לאלוה.שריפא אותו.. רמז קאן שיש מאת מאוד אנשים שחוזרים להודות לאלוה על זה שהוא ריפא אותם. המילה שמשתמשים בה זה זר.

 

אז לכל עם מחמשה היו שני עדים משלו. שלחו אותם צפונה. הם לא הסקימו לקבל אמונה של חמישה אלילים שהפחו אותם להיות מצורעים.

 

החבר שלי הולך לקורס שמלמדים אותם לפרש ברית החדשה. ביקשו ממנו לספר איפה סיפרו אגדה של קישרונות , מי שמע אותה וסימבוליות שלה. אולי אתם יכולים לעזור לי לפרש את האגדה הזאת? מה אתם חושבים על טקסט של לוקס 19:12 ו־ 10 על פצצות?

תשובה: את האגדות האלה הן המשך של נביאות על הר אלון. תלמידים הלכו אחרי ישעו עד להר אליון ונשארו איתו לבד וביקשו להגיד נביאות. הוא אמר להם נביאות והוסיף גם אגדות. המסר הוא שלכל בן אדם יש כוח להבין ולהרגיש. לכל אחד יש את הכוח רוחני שלו. כנסיה צריכה לאחד את כל הקישרונות האלה צריך לעזור לאמונה לפרוח.

 

אלה שיש להם רק תחילה של רוח הקדוש לא יכולים לא לשמור על חוקי אלוה. הם חייבים לדעת לזהות בשר ישוע ולעבוד בשמו. אים הם לא יעשו את זה ישוע לא יקבל אותם למלכות שלו. לכן אף אחד מאותנו לא יכול לשבת בבית בלי לעשות כלום. חשוב שכל אחד יעשה מה שהוא יכול לבניה של אמונה שלנו. כי זה יחזר אליו פי מאה למי שבאמת עובד בשבילו.

 

כשישוע היהטלוי בצלב ולידו היו טלוים שני פשעים, אחד מהם קיבל את ישוע בלב שלו ואמר שהוא יהיה איתו בשמיים.(לוקס 23:43) אז מה זה גן אדן ־ בית לנפשים או שמיים? אני לא מבין . בספר בראשית כתוב שאלוה ברא את הארץ ואת השמיים. תסבירו בבקשה את המקום הזה.

תשובה: כשישוע היה טלוי הוא אמר לבן אדם שהוא יהיה איתו בגן אדן. הוא הי היכול להגיד גם משהו אחרת. את המשפט שלו לא הבינו נכון גנוסטים כדי לשכנע שדוקטרינות שלהם נכונות. ישוע היה מת שלושה ימים ולילות ואילו הוא היה מבטיח לאיש הזה גן אדן הוא היה שקרן ולא משיח. ובראית הארץ זאת שאלה מאוד קשה כי אטמוספרה קוללת אלמנטים של יצורים קודמים.

 

יוחנן

אני מחפס משהו מש/ותף בסםר יוחנן וספר בראשית. אני מצאתי כבר מוסגים כמו מילת אלוה ואור ולא יכול למצוא שום דבר יותר. אולי אתם יכולים לעזור לי בזה?

תשובה: הנושא הזה מאוד מענין. הבשורה על פי יוחנן נכתבה אחרי בשורות על פי מתי מרקוס ולוקסב. בבשורה הזאת אנחנו יכולים לראות שגיות של שאר בשורות. אס השגיות האלה קשורות בדרך כלל לדרשה של ישוע. יוחנן גם מראה לנו קשר של ישוע עם אב שלו ומקורות שלו. כנסית של הברית החדשה לימדה במשך מאתיים שנה שישוע היה מלאך של הברית עתיקה שנתן תורה למשה. זה הי תפקיד ראשון, מפתח להבנת חשיבות של ישוע בקונטקסט קשרים שלו עם אלוה. וגם יחס שלו לדוקטרינות של הברית העתיקה שמצאו את המקום שלהם בברית החדשה. יותר הרבה מיגע בנושא הזה אתם יכולים למצוא במאמרים תחיה קודמית של ישוע [243], מלאך יהוה [24], תחילת בריאת האלוה אלפה ואומגה [229], וגם ישוע המשיח בנו של אלוה [134]. בסיט שלנו אתם יכולים למצוא כמה מאמרים שמסבירים טבע של אלוה וסטטוס של ישוע. גם תשימו לב על קשר בשורה על פי יוחנן עם שבועות.

 

אולי אתם כיולים להסביר לי מקום בספר הבשורה על פי יוחנן 5:1־24? האים שיוע קילל שבת או אלוה אמר לו לעשות את זה?

תשובה: לא, ישוע לא קילל את שבת מנוחה. פרסים אמרו שהוא עשה ככה. המ שהוא קילל זה מילים של ירמיה 17:21־22 שהבינו אותן לא נכון.

 

ירמיה אומר לנו שאנחנו לא צריכים להביא מתנות אפילו מבית לבית ביום שבת כי שבת זה יום מנוחה קדוש. אילו חולה היה לוקח סדינים שלו אז זה אי אפשר לחשוב כפשע. אבל היו כאלה שרצו להאשים אותו. יותר מאוחר מישהנ (בארך 200 שנה ) הסבירה מה הוא הביא בברית החדשה. יום טהורה היה יום אחרי שבת ־ לפעמים זה קרה עד שלא קיבלו לוח שנה עם שנים נושפות. שיוע לא עבר את החוק אבל הרבה פעמים הוא הראה לאחרים שהם מבינים את החוק לא נכון.

 

בספר יוחנן 5:18 כתוב שהיודים רצו להרוג את ישוע כי הוא קילל את השבת ואמר שהוא בנו של אלוה ובזה השווה את אצמו עם אלוה. למה יהודים ככה הבינו את ישוע זאת אומרת שהוא חשב שהוא שווה לאלוה? הרי הוא אמר רק שהוא בן של אלוה? אדפטים של דוגמט על זה אלוה יחדי בשלישיה משתמשים בטקסט הזה כדי להוכיח שבן שווה לאב ־ זה מה שחשוב להוכיח לדוגמט שלישה.

תשובה: הם הבינו שבברית העתיקה מדובר על אלוהים שנתן החוק למשה. דוקא הוא היה מלאך של ברית העתיקה הוא היה אחד מבני אלוה. הם הבינו טקסט של ספר תהילים שמדובר על משיח שהי הבנו של אלוה.

 

בתהלים 30:4־5 שי שאלה על שם של אלוה ועל שם של בנו. באותו זמן בתהלים בפרק 5 כתוב שם של אלוה היחיד. זה נשמע כאלוה. בחלדית זה נשמע כאללך. ברבים זה נשמע כאלוהים או אללכין. ככה נשמע שם של אלוה בספה ארמים שיותר מאוחר הפחה להיות ערבית. בגלל זה במוסלמות שם של לאוה נשמע כאללך.

 

בספה יבנית במקום הזה משתמשים במילה "aggelos " שמתרגמים אותו כמלאך. בעברית שמתמשים במילה הזאת בשממעות בני של אלוה או אלוהים. שמתמשים במילה הזאת גם בספטוגיאנט ובברית החדשה. בתהלים 8:4־5־6 מדובר על בן של לאוה וכוח שלו.

 

זאת אומרת שם אמתי זה אלוהים שזה הרבה אלוהים (רבים). ביבנית מתרגמים אותו כמלאכים. משמעות כזאת יש גם בספה ארמית וערבית בתירגום של מקרא. טריניטרים היו מסכימים עם זה כי אז הם הנמיכות את התפקיד של אלוהים. הם לא הסקימו שאלוהים הם בני אלוה ויש להם כל הזכויות של בנים שלו במשפחה אחת. בכל זאת במקרא ראשונה בעברית כתוב אלוהים . כומרים ידוע שבן של אלוה הוא אלוהים באצמו אן "monogenese theos " שמדובר עליו בספר יוחנן 1:18 (פרושים יבנים אנגלים של מקרא תחת מערכת של מרשל). הערות למדקיך מקרא כיס קצת עוזר להבין שאלה הזאת.

 

פרסים ניסו לשחנע ששיוע היה רוצה להשוות את אצמו עם אלוה. תירגום לא נכון של מילה "elohi " כמלאכים כנירא הופיע בגלל שעשו תירגומים מיבנית ולא מערבית. כל ילדי אלוה היו אלוהים כמו שכתוב בברית העתיקה. חשבו שאלוהים שווים למלאכים או לשליחים. אבל כוהנים הצליחו לשמור על מסורת אמתי למרות אליליות של כומרים רומים שהתחבוא תחת מסכה של נוצרים. הם ידוע איך צריך לתרגם מוסגים מקראים.

 

בבשורה על פי יוחנן 7:52 פרסימים אמרו לניקודים שאים הוא יסטקל הוא יראה שמגליל לא בא הנביא. את הטעונה הזאת אל אמתית כי יונה בא מגליל.חוץ מזה ישעיה 9:1 אומר על גליל שעוד מאת היא תעלה ובפרק 6 הוא מושיף כי תנוק נולד לנו ויקבל שם אלוה נצח עדון עולם. נביאות ברורה מאוד. כנראה פרסים או שיקרו או בכונה לא אמרו אובדות נכונות?

תשובה: כן, הם שיקרו כמו כומרים של ביזנס נוצרי משקרים לאנשים שלהם. נוצרות מסורתית זה עירבות של אליליות, אגלים ואלוהים אחרים. זה קרה בגלל שכומרים קיבלו מסקורת והם היו צריכים להמציא דוקטרינות מתאימות גם לאפיפורים וגם לאנשים פשוטים. יונה והושע באו מגליל. איליה היה פסביטיני ודור גלעד בא ממזרח. בוליגר טוען שלו וליליסי וכנראה אפילו לאמוס יש קשר עם ארץ גליל.

אבל האמת היא שכל גללים היו בני של יודה אבל בין יהודים היו הרבה אידומים. כניראה בגלל הז פרסים שינו את משמעות של כתבי הקודש. לפי חוקי םשל זמן ההוא גליל היתה ארץ עצמית. הכי חשוב שיוחנן בא מגליל ונביאות של יונה היתה בשביל ישוע סמל התחלה של דרשה שלו. זה היה נקודת התחלה של מוות של יודה. ראה גם מאמרים סמל יוהנ וסיפור שיםוצי בית המקדש [13] וגם כרונולוגיה מקרי מאה [272].

 

בבשורה על פי יוחנן 19 ישוע קורא את אצמו רואה הטוב שמכיר את הצון שלו. בפרק 16 מדובר על כבסים שלא מבית לשלו. אלף למי ישוע מתכוון כשהמדבר על כבסים מבית שלו ומי הם כבסים לא מבית שלו?

תשובה: אלה כבסים שהלכו אחרי רואה שקרן או נביא שקרן. הוא גם אמר שהרבה נקראו לו אלוהים, אלוהים , אבל לא ישמרו על חוקים. ואז הוא יגיד לעזוב אותו כי הם לא יהיו המובחרים. ספר החזון אומר לנו שיש מערכת שקרית של אמונה שתהרס בימים האחרונים.

 

אמונות שקרות הופיעו כדי לעבוד לפולחן של ועל. את זה ראה טוב יוחנן ויותר מאוחר הוא כתב של דוקטרינה של השד .זה היתה דוקטרינה של אטיס שלאלוה היה יחס כמו לאב ובן באותו זמן.

 

דוקטרינה הזאת עברה לנוצרות ונקראה ביניטרטיות ויותר מאוחר הפכה להיות דוקטרינה של אלוה יחיד בשלישיה. לגנוסטים היה הכי הרבה השפעה בין שאר כפירות. הם השפיעו בגדול על וקטרינות של גן אדן וגינום, אישורים שונים וגם צימחוניות. תראה מאמרים הבאים: צימחוניות ו מקרא [183] וגם יין ומקרא [188].

 

בבשורה על פי יוחנן 12:12־13 כתוב שאנשים לקחו ענפי תמר ויצאו לקחת אותו. האים יש קשר בין ענפי תמר לבין אץ תמר שמדובר אליו בספר שמות 15:27, במדבר 33:9, 1 שמואל 6:29־32־35, 2 דברי הימים 3:5, יחזקאל 40:16, 29, 32, 41:18־20?

תשובה: מה שהם עשו קשור למסורת שמדובר עליה בספר תהלים 118:25־26 .המ שהם צעקו אומר תעזור עכשיו (חושי אנן) אץ תמר ־ סמל מאוד חשוב כי הוא קשור למשיח. בכנסית יחזקאל אתם תראו אץ תמר באמצה בין שני חרובים. זה סמל של לאוה ואץ שגדל במיים של מריבה שהוא סמל של ישראל.

 

אים טבלו את ישוע ביום רביעי אז למה מתכוון יוחנן 19:31?

תשובה: טבלו אותו ביום 14 של חודש ניסן יום גדול התחלה של פסח. דוקא ביום הזה מת ישוע הו אקורבן פסח. מענין מה יוחנן אמר ב־ 19:31 שאז היה יום חמשי ויהודים לא רצו להשיר גוף על צלב לשבת וביקשו להוריד את הגוף שלו.

 

בשנה שצלבו את ישוע זאת אומרת בשהנ 30 בסירה 14 לניסן היה יום רביעי. אז יום ראשון של פסח היה 15 לאביב או יום חמשי. יום התחיל בערב לפני יום (זאת אומרת ביום רביעי). הוא היה בכבר יום רביעי, חמשי ושבת. בלילה שבת הוא קם לתחיה.

 

בנביאות מוקדמת כתוב שתקומה לתחיה תהיה ביום רביעי. פסחא ויום ראשון אלה רעיונות מפולחני אליל אטיס ואדוניס. תראה גם מאמרים מקורות של חג המולד ופסחא [235], ויקוחים של קברטודצימינים [277]. גם ממליצים לכם לקרוא מאמר זמן תבילה ותקומה לתחיה [159]. בו אתם תןכלו למצוא תשובות על שאלות בקשר למערכת זמנים וכתבי קודש הקשורים לנושא הזה.

 

מעשים

למה חלק של ספרים למשל ספר מעסים לא נגמרים במילה אמן? הרי רוב הספרים סמתימות דוקא ככה?

תשובה: מוסג אמן בא מעברית "אמן" SHD 543 שזה אומר בטוח או באמת. גם אומרים שזה קרה באמת. בכתבי הקודש השתמשו בו כדי להראות שזה צו של אלוה שיוצא מהחוק שלו. מוסג יבני amen זה אותו דבר כמו בעברית. מילה עברה לאנגלית לפני הרבה מאות ויש לה אותה משמעות. זאת אומרת שאנחנו שומרים על מילה מיום ראשון שעם ישראל קיבל אותו מאלוה בהר סיני. גם נשים גן גברים צריכים להגיד אותה (ראה במדבר 5:22, דברים 27:15־26). מילה הזאת אותרת הסכמה בתפילה עם לאוה. אמרו את המילה הזאת בתקופת בית המקדש (נחמיה 5:13, 8:6). היא נמצאת גם בתהלים. אומרי םאותה גם נביאים (ירמיה 28:6). ישוע אמר את המילה הזאת כחלק של תפילה אל אלוה.

 

מילה אמן לא נמצאת בחלק מקתבי הקודש מסיבות היסטוריות. לפעמים המילה הזאת אומרת ככה יהיה. למרות הכל לכנסיה יש תפקיד שך שילטון הביצע. אף אחד לא שאל את כנסיה דעתה בקשר לספר מעשים. באמריקה יש כנסיות שחושבות שספר מעשים באופן מוזר קשור למצרים והוא קולל סימבוליות של פולחנות מצרים במקרה של אליל אמון רע. זה שקר מושלם. מי שהביא את הסיפור הזה פשוט מנסה לשננות את כתבי הקודש. על זה צריך לדבר בכל רם. כנסיה שומרת על חוק כולו מים ראשון שמשה קיבל אותו בהר סיסי.

 

בחג שבועות ראשון אחרי מות של ישוע 12 תלמידיו נאשפו ביחד ב־ 9 בבוקר וקיבלו את רוח הקדוש .אולי זאת דוגמה שמובחרים גם צריכים לעשות ככה זאת אומרת להתאשף כדי לקבל את חוק האלוה. והאים יכול להיות שאלה 120 איש שמדובר עליהם בספר מעשים 1:15 הם דוגמה של 120 יובלים שבסוף שלהם השד נזרק תת אדהמ לאלף שנה? ובמשך אלף שנה רוח הקדוש ימלך בכל הארץ לעולם?

תשובה: כן זה מקום מאוד מענין. אנחנו חושבים ששלוש תקופות בערבעים שזה 120 (שלוש מאות של חיי משה ומלכות המלכים). הרעיון ש120 אנשים הם סמל של סוף המובל אלוה זוא מאוד מענין. הוא יכול להיות התחלה של מאמרים ומחקרים הבאים.

 

בספר מעשים 15:24־29 כנראה כתוב שלגוים לא חשוב לשמור על כל החוק מספיק להם לא לאכול בסר בשביל קורבנות גם דם ולא טהור. האים באמת זה מה שמספיק להם לקים?

24. יען וביען שמענו כי יצאו מאתנו מבלבלים אתכם ומקלקלים נפשתיכם בדברים באמרם לכם להמול ולשמר את התורה אשר לא צוינו אותם.

25. לכן טוב בעיני כלנו יחדו לבחר אנשים לשלחם אליכם עם חביבינו בר נבא ופולוס.

26. אנשים אשר מסרו נפשם על שם אדנינו ישוע המשיח.

27. על כן שלחנו את יהודה ואת סילא אשר גם המה יגידו זאת בפיהם.

28. כי טוב לפני רוח הקדש ולפנינו לבלתי שום עליכם משא אחר לבד מאלה הדברים הצריכים.

29. אשר תרחקו מזבחי אלילים ומן הדם ומבשר הנחנק ומן הזנות אם מאלה תשמרו את נפשתיכם תיטיבו לעשות ושלום לכם.

 

תשוהב : זאת אומרת שאף אחד לא חייב שום דבר. כן, בברית החדשה כתוב שהם שמרו על חוקי אכילה ושמרו על לןח שנה הקדוש ופסח יהודי. באצם ויקוחים של קברטודמצינים חילקו כנסיה ב192 שהנ. מאז כנסיות ששמרו על שבת היו נפרדות מכנסיה רומית. תראה מאמר ויקוחים של קברטודמצינים [277].

 

חוץ מזה היו גם תכונות אחרות של אמונה שחשוב לנו להדיג עליהן במאמר שלנו. למשל אתם יכולים לדעת אל חוקים של אוכל ממאמר חוקי אכילה [15] וגם צימחוניות ומקרא [183].

 

טקסט היה כתוב בשביל אנשים שגרו בתקופת אלילים. כולם היו צריכים לעבוד אליהם. היה מאוד קשה לדבר על תורה אחרת. מאז התחילו להופיע טקסטים שלא מרשים לאנשים לאכול בשר. בטקסט הזה אפילו לא מדברים על דיבר שיש, בדיבר שיני רק זמכירים , דיבר שלישי, רביעי, חמישי, שמיני, תשיעי ועשירי בכלל לא נמצאים. אז אפשר לגנוב, לרצוח, לשאוף וכו', אף אחד לא אומר לא לעשות את זה. תראה מאמר החוק של אלוה [L1 ] ומאמרים אחרים קשורים לאלוה.

 

אני מבין שאנחנו צריכים לשמור על חוק של אלוה, זה מובן. אבל כשקראתי ספר מעשים מצאתי משפט שאומר שאנחנו לא צריכים לעשות ברית מילה ולשמור על חוק של אלוה (מעשים 15:24).

ציטוט מעשים 15:28־29.

28. כי טוב לפני רוח הקדש ולפנינו לבלתי שום עליכם משא אחר לבד מאלה הדברים הצריכים.

 

אנחנו ראים שאנשים שמרו על שבתות, ראשי החודש וחגים אחרי . האים יכול להיות שבפרק הזה מדובר על חוק אחר או אולי זה תירגום לא נכון. כי צריך להיות הסבר למה עבדי אלילים לא צריכים לשמור על חוק?

תשובה: טקסט של ספר מעשים 15:24 זה טקסט לא אמתי. הכניסו אותו בספר מעשים כדי לשכנע שלא צריך לשמור על חוק ( Receptus ). לפי מדריך מקרא כיס מילים שלא צריך לעשות ברית מילה ולשמור על חוק הושיפו יותר מאוחר בטקסטים ישנים. אינם במגילות אחרות מתבססות על מקרא.

 

מדובר על אמונת אלילים ביחס למערכת פולחנות של חברים שלהם. נוצרים אמתים דואגים עליהם. עבדי אלילים לא אכלו בשר של חיות מתות, לא עשו קורבנות לאלילים. נקניק מדם זה המנהג שנשאר מזמן שעבדי אלילים אכלו הרבה דם. בטקסט הזה מדובר על מנהגים כאלה אבל לא על כולם. ראה מאמרים הבאים: צימחוניות ומקרא [183] וגם כפירות של השד ימים אחרונים.

 

אל הרומיים

כל אחד שמכיר את ספר אל הרומים חלק ראשון הוא יודע שפולוס כותוב כל נושא עליזות. פולוס בחר עולם של אישה כדי לתאר אצם של אלוהים. אנחנו נבראים בזוגות ־ נשים וגברים. לגבר שי אישה ולאישה ־ גבר. כשאנשים שכחו על זה נשים התחילו לחפס בשבילן נשים וגם גברים הבסיקו לאהוב נשים והתחילו לרצות גברים ולחטוא איתם (לוקס 11:49). "חוכמת אלוה" אינה נהרסת. ביהדות חוכמה מסמלת טבע נשי של אלוה. מילה היתה סמל גיברי שלו. חוכמה של אלוה אותו דבר שמילה של לאוה. על מה אומרת סימבוליות הזאת? לאיזה תוצאה צריכים להגיע נוצרים אמתים מכל זה?

תשובה: סופיה או חוכמה זאת התחלה נשית כי לוגוס הוא החטן וכנסיה היא הכלה. כהוכחות אפשר להשתמש נימוקים שכתובים במאמרים על מין של רוח הקדוש. תראה מאמר מין של רוח הקדוש [155].

 

אנחו לא נהיה צודקים אים נגיד שישוע קיבל את רוח הקדוש ועלה כבנו של אלוה בכוח תקומה מבין המתים. אז התחלה נשית של רוח שישוע קיבל די ברורה וזה מובן לגיברי כנסיה כי הם באותו זמן כלה של ישוע וגם הם בני אלוה.

 

אנחנו מבינים קונצפציה של חוקי האלוה ובמנה של משפחה שלו. אגרת אל הרומים צריכה להראות ירידת אמונה ותקומה של אליליות. אים אתם עובדים לאלוה שקרי אתם עומדים על דרך רצח ברוח הקדוש ובעם. אים אתם חושבים שאמת בחטאים אז כעס של לאוה יפול עלכם. את האנשי םכאלה חטאים אחד עם שיני.

 

כשלהזכר בסיפור יותר כעצוב שקרה עם כנסיה במשך אלפיים שנה. אחרי שקיבלו דוגמט על אלוה יחיד בשלישיה כנסיה עמדה בראש של חטאים, פריצות, סדומיה ודברים אחרים. את התקופה הזאת היתה מאוד קשה לאלה ששמר על מצוות של אלוה ועדות יושע המשיח. בזמן הזה בשילטון היו אנשים שהכריחו אחרים לא להתחטן, לא לאכול בשר למרות שהיה מאוד חשוב לאכול בשר כהודת אלוה.

 

 

אפשר למצוא מידע מענין במאמרים צימחוניות ומקרא [183] וגם ניקולאים [202].

 

מה אומרת "מעשי החוק" (הקומ' 3:20) שפולוס מדבר עליהם באגרות שלו?

תשובה: מעשי החוק זה שם של ספר. מדובר על מקצת מעשי התורה שליבנית תירגמו כ־" ergon nomou " וברוסית זה נשמע כמעשי החוק. במשך 1900 שנה חשבו שהספר הזה הלך לאיבוד. עותק של ספר הזה מצוא בין מגלות ים המלח. תירגמו אותו פרופסורים קימרון וסטרוגנל. היה מאמר בנושא חשיבות של ספר הזה בשביל ברית החדשה. תקראו מאמר לומדים טרסט התורה [104]. מאמר מקורי אפשר למצוא בסיט שלנו של הכנסיות הנוצריות של לאוה.

 

באגרת אל הרומים 10:4 יש משפט כזה: כי סוף של התורה יושע... האים החוק נגמר עם המוות של ישוע? האים זה אומר שטבלו את החוק יחד עם יושע? אים זה ככה אז מה לעשות לנו?

תשובה: ישוע קיבל כל החוק ורצונו של אלוה כי החוק יוצא מטבע אלוה. בגלל זה ישוע אומר סוף של החוק. הוא לא ויטר את החוק. באגרת אל הקולוסים שהוא לקח את חובות שלנו או Chierogriphon. אנחנו חופשים, הוא לקח על אצמו חטאים שלנו. אנחנו חיבים לו לא רק כסטם אנשים אלה כאשיפה.

 

"הקדוש ומקודשים, הכל מיחיד" ־ כמו שכתוב באגרת אל העברים. אנחנו מתקשרים על אלוה דרך ישוע שהפך להיות מדריך שלנו. ראה מאמרים יחסים בין הצלה בטובה ותורה [82]. מאוד חשוב לקרוא גם מאמרים אחרים בנושא הזה כמו החוק של אלוה [ L1].

 

אולי אתם יכולים להסביר לי למה התקון פולוס באגרת אל העיברים פרק 14?

תשובה: בחברה רומית של התקופה הזאת הרבה אנשים שהיו שיכים לכנסיה היו עבדים שלה. בכהילות רומיות היה נהוג לשמור על מערכת אכילה מסיומת לפי ימי קורבנות. זאת אומרת שבכהילות עבדי אלילים אנשים אכלו אוכל שהם הביאו לקורבנות.

 

מי ששמר על פולחנות של אטרגטיס, דקרט וקטו נחשבו דג כאוכל קדוש. הם אכלו דגים רק בימים מסיומים מזה יום שישי ־ יום דגים. את המנהג הזה עד היום קיים בכנסיה קטולית רומית. כששואלים כומרים למה זה ככה הם עונים שהם עוזרים לתעשית דגים אבל באמת המנהג הזה מאוד ישן ־ מתקופה של פולחנות אטרגטיס וכו'.

 

לבת ים שי גריני חיים וצריך לשבור אותה כדי לתת להם לצאת החוצה. זאת אומרת שגם בני אדם זה קורבן. אטיס וכומרים שלו עשו מנהגים בכבוד פסחא אלילי. כהילה לא ידע מאיפה לוקחים בשר. הם התחילו להאשים אחד את שיני בחוסר טהורה. חלק בכלל ויטר על בשר והתחילו לאכול רק ירקות כדי לא לאכול דברים לא טהורים שמביאים כקורבנות לאלילים.

 

פולוס מבקש לא להיות מאוד קשוחים ברצון לא לאכול בשר. אלילים לא יכולים באצמם לגרום לנזק ואלה שאמונה שלהם היתה חזקה אכלו בשר ולא קרה שום דבר. במקרה הזה רצח הוא חשוב אבל דם לא אכלו. לפי מילים של בוליגר בתקופה של דניאל אנשים בכלל לא אכלו בשר כי הרגו חיות אז לא לפי חוקים (תראה מדקיך מקרא כיס , דניאל 1).

 

ימי בשר היו ימים מסוימים כדי לא לאכול בשר לא טהור שמשתמשים בו בקורבנות. מדובר לא על קיללות ימי שבת הקדושה שבאצם חטא. ימים בחרו במיוחד כדי לא לאכול בשר לא טהור ולא לחטוא מול אלוה. יותר מידע אתם תוכלו למצו אבמאמרים צימחוניות ומקרא [183].

 

כשאישה מתחתנת היא לוקחת לה שם משפחה של בעלה. אותו דבר עם כנסיה, היא מקבלת שם של ישוע כי היא כלה שלו. זאת אומרת שחברי כנסיה יכולים להגיד שכנסיה שלהם אמתית כי להם שי שם משפחה של שיוע כמו שכתוב ברומיים 16:16. זה נכון?

תשובה: אל , זה לא נכון. במקרא כתוב שלכנסיה יש הרהב שמות. למשל אפר לקרוא לה כנסיה של אלוה (ככה קרוא לה למשל בקורינף). קראו ככה כנסיה אחת וכל הכנסיות קראו כנסיות של אלוה. בשם הזה השתמשו לסוג של כנסיות אצל הרבה עמים. שי גם שמות אחרים למשל נוצרים וכנסית "דרך". באגרת אל הרומיים 16:16 כתוב כהילות המשיח שאלות לשלומכם. וזה לא כדי להוריד חשיבות של אלוה כמלך עליון. אבל בראש של כל אחד מאיתנו עומד ישוע ובראש של ישוע יש אלוה. ישוע הוא הבשר כי הוא כנסיה. בדיוק ככה כתוב באגרת אל הרומיים. מידע בנושא הזה אפשר למצוא במאמר שם של כנסיה [148].

 

1 אל ־ הקורנתיים

האים באמת בפרק 6־8 פולוס מדבר כל על חג הפסח?

ציטוט 6־8

אים זה ככה אז האים מדובר קאן על שמירת פסח יהודי ־ הרי הוא אומר שישוע מת ככקורבן הפסח כמו פסחא שלנו? אולי בגלל זה שיראל קיבלה פסח יהודי כדי שישוע יוכל לקיים את הנביאות יחסית לקורבנות שלו?

תשובה: כן הוא מדבר על פסח יהודי. את החג הזה מתחיל ביום 14 של חודש אביב. חוץ מזה פולוס דורש מאיתנו לשמור על סדר פסח של אלוה (מדובר על סעודה חגיגה (Chagigah ) שממנה התחילו להתכונן לחג הפסח). פסח חגגו יום למחרת. את הפסח הזה היה ישוע.

 

אים מישהו לא שמר על חג פסח אז איש הזה לא הבין משמעות של קורבן הסליחה של שיוע. פולוס וכומרים אחרי םשל נוצרות עתיקה שמרו על כל חגים. חלוקה התחילה ב192 כשאפיפואור רומי ניסה להביא כפירת פסחא אלילי. כנסיה התחלקה לאלה שקיבלו את הכפירה הזאת ואלה שלא קיבלו אותה. ראה מאמר ויקוחים קברטודצימנים [277]. יש גם מאמרים מענינן פסח יהודי וחג מצות , פסח יהודי [98], חומץ חדש ועתיק [106 א'] וגם עמוד עליה [106 ב'].

 

יש דעה שאומרת שנשים צריכים להתפלל לאלוה האב שלנו עם ראש מכוסה. אני חשבתי שבגלל זה לנשים יש שער ערוך כי אפשר להתיחס אליו כלמכסה לזמן תפילה. אולי אתם יכולים לעזור לי לפטור את הבעיה הזאת האים אישה צריכה לשים מכסה או לא בזמן תפילה?

תשובה: אישה צריכה לבוא עים ראש מכוסה רק בתנאי שיש לה שער קצר. כי שער זה חלק משלה. היא צריכה לכסות ראש שלה כי היא אמינה לבעלה. צריך שלראש של אישה יהיה סמל של שררה מעלה בשביל מלאכים 01 הקר' 11:10־15).

 

שער של אישה זה מכסה שלה. לכן בושה בשביל גבר אים יש לו שער ארוך. לאישה צריך להיות שער ארוך כדי שתוכל להיות בלי מכסה בזמן תפילה. זאת אומרת ששער של נשים צריך להיות יותר ארוך משער של בנים. רק גבר יכול להסתפר. אים לאישה יש שער קצר היא צריכה לשים מכסה בזמן תפילה. לכן זו בושה בשביל נשים אים יש להן שער קצר. תספורת כזאת הפיע בצרפת אחרי מלחמת העולם השניה.

 

הגלטיים

מה המשמעות של טקסט אל ־הגלטיים 4:9־11?

תשובה: כפירה שהביאו כנסיות של גלטיה וקולוסיה הוא נושא של מאמרים כפירה בכנסית השליחים [89]. שימו לב על מאמר צימחוניות ומקרא [183] שיספר לכם על דוקטרינה של צימחוניות ותורות כפירה נושפות. גם מענין בנושא הזה יהיה מאמר נפש [92].

 

סטניסטים מנסים לקחט איש אחד ולשים אותו מעל אלוה. מקרא לא מרשה מבט העולם כזה. אנחנו כולנו בני אלוה וצריכום לחכות לתקומה מבין המתים שנוכל להיות בני אלוה דרך רוח הקדוש ואלוה יהיה הכול בהכל 0אתס4:6). ראה גם מאמרים הבאים: נפש [92] וגם תקומה מבין המתים [143].

 

האפסים

בספר אגרת אל האפסים 3:15 מדובר על מולדת בשמיים. קהמ בסך הכל יש מולדות? אולי אתם יכולים להסביר לי?

תשובה: אלוה ברא מלקודת בראשית ונתן להם שם בני אלוה (יוב 1:6 , 2:1). גם השד היה בנו של אלוה וחרוב. מילה אנגלי Families באמת אומרת fatherhoods . זאת משמעות שמשרר ניסה להגיד לנו כשאמר שישוע הוא אב של נצח. ספר ישעיה 9:6. תראה גם מאמר ישעיה 9:6. בו אתם תוחלו למצוא הסברים מסוימים. מערכת של שמיים אפשר למצוא במאמר איך אלוה נעשה משפחה [187]. ממאמר התחלה של בריאת אלוה אלפה ואומגה [229] אתם תוכלו לדעת על שמות של אלוה לפי מעשים שלו.

 

הפיליפים

שמעתי שיש אנשים שמשתמשים בטקבט של אגרת אל פיליפים 2:10 בתור הוכחה שצריך להשתחוות בכנסיה. מה באמת משמעות של טקסט הזה?

תשובה: צריך להתיחס לטקסט הזה כהפתחת ישוע משהו טוב למי שיסגוד בו ובעד מוות שלו על צלב. הוא לא רצה להיות שווה לאלוה להפך הוא קיבל עלאצמו דמות של עבד כי לקח גןף של בן אדם.

 

למנהג להשתחוות בכנסיה יש שורשים בפולחנות וועל איפה עד היום עושים את זה. אלוה בחר קמה אנשים שלא השתחוו מול וועל. בזמנו של נביאות איליה הם היו 7000, למרות שאיליה חשב שהוא בודד ברצונות שלו.

 

בטקסט הזה רואים מנהגי פולחנות וועל שנפוצים בם קידות. אנחנו מבינים שכשישוע יבאו כל הדברים האלה לא יהיו רלבנטים וכולם יראו את אלוה אמתי. דבר הכי משמעותי של הטקסט הזה אפשר לחשוב להשתחוות ( kampto) רומ' 11:4, יש' 45:23, רומ' 14:11.

 

כולם ישתחוו. יצורי שמיים (אשיפת מלאכים: אתס' 3:10), כולם בארץ (1 הקור' 15:40), כולם מתחת לאדמה (זאת אומרת מתים אחרי שהם יקומו לתחיה החזון 20 גם החזון 5:3) וגם מלאכים ושדים (1הקר' 6:3, לוקס 8:31, החזון 9:11 וגם תהלים 148).

 

אז להשתחוות זה לא לפי חוקים של מקרא. להפך מי שמשתחווה סוגד לשדים ולפולחנות של וועל. בזמן תקומה הם יצתרכו לעזוב את המנהגים האלה.

תראה מאמרים תקומה מבין המתים [143], נפש [92], מישפט מעל שדים [80] וגם כיבסה שהלכה לאיבוד או בן בזרני [199]. תפקיד של ישוע אפשר למצוא במאמרים החוק והדיבר ראשון [253], החוק והדיבר שיני [254], החוק והדיבר שלישי [255]. גם דיבר ראשון הגדול [252]. חוץ מזה חשוב לשים לב על מאמרי םתחיה קודמית של יששוע [243], בריאת אלוה כמו אלפה ואומגה [229].

 

הקולוסים

ניראה לי שאגרת אל הקוללוסים 2:14 זה רק התחלה של תורה שלו. באגרת 2:13 פולוס מדבר על תבילה במקום ברית מילה. אחרי זה ב־ 1 קורנתיים 5:7 קוראים על אנשים חדשים. באגרת 1 אל הקולוסים 2:16 קוראים שאי אפשר להאנים גם ישוע. זאת אומרת שאף אחד לא כיול להאניש אותי בגלל אוכל או על זה שאני רוצה לחגוג איזה חג. באמת מענין אותי לדעת מה הופך נוצרי להיות נוצרי?

תשובה: אגרת אל הקולוסים אומרת שצלבו את ישוע "cheirographon ". זה אותו דבר כמו שאתם הולכים לבית קפה ובסוף מקבלים חשבון. הוא טלה על צלב (stauros ) החובות שלנו לפי החוק. משיח שילם על חטאים שלנו פעם ולעולם.

 

ממילים ומעשים של שליחים בספר מעשים קל לראות שחגים ממשיכים לפעול. למשל בספר מעשים 20:6 מדובר שהם חגגו חג פסח. אז אנחנו ראיםשפולוס וכנסיה פלפית שמרו על חגים של אלוה. באגרת אל הקולוסים 2:16 כתוב שקולוסיים גם צריכים לשמור על חוקים האלה. בספר מעשים 20:7 כתוב "mia ton Sabbaton " שמתרגמים כראשונה משבתות ובוליגר חושב שיום יותר קדוש זה יום שבת ולא יום ראשון. זאת אומרת שקולוסיים גם שמרו על חגים וקורבנות של שבועות, על זה אנחנו יודעים מספר מעשים 2:1. משפט כששבועות בא הם כולם היו ביחד אומר שהם גם שמרו על שבת זאת אומרת חשבו אותה כחלק של טהורה רוחנית לפני החג. מספר מעשים 27:9 אנחנו יודעים שהם שמרו גם על יום כפור וגם חגים של חודש שביעי וזה כבר סימן טוב שקולוסיים שמרו על צום ביום כפור. באגרת אל הקולוסיים כתוב גם אף אחד לא יכול להאשים אותנו על איזה אוכל או שתיה או חג או יום שבת. אי אפשר להאניש את בן אדם אים הוא שומר על חגים האלה. יש הרבה טקסטים של בשורות שאומרים לנו ששיוע ותלמידיו שמרו על כל חג וכל שבת שנזכרת בחוק. פולוס וקולוסיים גם היו הולכים לבית הכנסת כדי ללמוד תורה. זאת אומרת אנחנו רואים שמשיח וצדקי הברית החדשה שמרו על כל חגים ושבתתות שקיבלנו דרך ישוע מאלוה. חיים שלנו ישתנו אים למרות כל הרדיפות אחרי כנסיה שלנו אתם תחליטו לשמור על חוק של אלוה וללמד אחרים גם לעשות ככה. ישוע איפשר לנו להבין מה מחכהלאנשים ששומרים על לוח שנה ועל החוק. בינתיים מאת מאוד את האנשים כאלה.

 

האים ישוע מת על חטאים שלי, בגלל שאני לא שמרתי על החוק. אבל עים אני אאמין בו האים זה אומר שאני לא צריך לשמור על שום חוקים? האים הוא לא עשה את זה כבר במקומי ובמקום כולנו שמאמינים בו?

תשובה: על המ שאתה מדבר ־ מיטוס. זה שקר שספר אל הקולוסיים אומר שהחוק טלו על הצלב. באמת על צלב טלו את החובות שלנו ( Chierographon ביבנית ). לפי החוק שיוע לקח את כל החטאים שלנה ובזכותו אנחנו יכלוים למצוא חיים באלוה וברוח הקדוש.

 

שום דבר לא שיתנה מהחוק. העולם עדין קיים וימשיך להיות לפחות 1127 שנים לפי כתבי הקודש.

 

המובחרים זה אנשים ששומרים על חוק של אלוה ואמונה מישוע המשיח. (החזון 12:17, 14:12). שי קמה מאמרי םעל חוק ותורת אלוה. שימו לב על מאמר החוק של אלוה [ L1] וגם מאמרי םאחרי םעל תורה והחוק.

 

באגרת אל הקולוסיים 2:16 יש מילים שאי אפשר להאניש על אוכל, שתיה או לוח שנה של אלוה. שי לי שאלה: האים קל לא לשים לב על עיצות של אחרים?

תזובה: באגרת אל הקולוסיים כתוב שכנסיה שמרה על כל שבתות, ראשי החודש וחגים. בספר מעשים גם כתוב שכל חברי הכנסיה שמרו על חגים שבות וראשי הקודש. אנחנו שמרנו על חוקים האלה במשך 1971 שנה. כדי לקבל רוח הקדוש חשוב מאוד לשמור על שבועות (מעשים2:1). בבשורות הרבה פעמים כתוב שגם ישוע גם שליחים שלו שמרו על שבתות ושאר חגים. אין אף מקום איפה כתוב שהם לא עשו את זה. פולוס השליח שמר על כל המנהגים לפי החוק והאו כתב על זה בספר מעשים 12:3, 20:6. באגרת אל הקורנתיים 5:7־8 מסבירים איך לחגוג חג פסח.

 

כנסיה עתיקה שמרה על יום כפור (מעשים 27:9). אתם לא תצליחו להבין עד הסוף מסר של הצלת אלוה אים לא תבינוו חגים שלו. ישוע היה פסח. הוא ציווה לשנו לשמור על סדר פסח בזכר ללילה כשבגדו בו ביום 14 של חודש אביב.

 

גם אין לנו אף מקום איפה כתוב שלא צריך לשמור על שבת. אנחנו לא יודעים על זה שכנסיה לא שמרה על חגים, למשל יש הזהרה באגרת אל הקולוסיים2:16. פולוס השליח אשף את מתנות ביום ראשון של שבוע כי זה היה אי אפשר לעשות בשבת. אפילו ימים שנקראים ימי ראשון בתירגום נשמע כשבת ראשונה.

 

אולי אתם יוכלים להסביר לי על מה מדובר בקול' 2:18 בקשר לסגידה למלאכים?

תשובה: מילה סגידה אומרת דת. זה קונטקסט של משפט הזה בספר מעשים 26:5. כדי לדעת על כפירות של קולוסיים וגלטיים צריל להכיר דוקטרינות מודרניות שלהם. על זה אתם יכולים לקרוא במאמרים תורת כפירה בכנסית השליחים [89]. האמת הוא שלא צריך להתפלל לשליח. ומנהג להתפלל למלאכים בא ליהדות בגלל אנשים שלא היה להם משנה למי להתפלל.

 

אולי אתם יכולים להסביר על איזה סוד של ישוע חדובר באגרת אל הקולוסיים 4:3?

תשובה: הסוד של ישוע בזה שעבדי אלילים יקבלו הצלה דרכו. על זה אפשר לקררוא גם באגרת אל הגלטיים. שם כתוב שאברהם ברך על כל העמים וכולם יקומו באמונה. כתבי הקודש גם אומר לנו שכל האנשים שמאמינים בו הם בני אברהם (גל'3:6־7).

 

רוח הקדוש עלה בשורה אל אברהם. פולוס השליח מתנגד למקצת התורה "ergon nomou " (ראה מאמרי ללמוד טקסט של החוק [104]). אנשים ימשיכו לחיות רק עם אמונה (גל' 3:11־12, אבק' 2:4, הרומ' 1:17, עבר' 10:38).

 

ישוע שיחרר אותנו משבועת החוק כי נעשה שבוע במקומנו (גל' 3:13, דברים 21:23). אלוה עשה הכל ככה שבשורה של אברהם דרך ישוע שיחה גם לעבדי אלילים כד לקבל את רח הקדוש באמונה (הגל' 3:14).

 

פולוס מנסה בעזרת נימוקים האלה לשכנע אפיקורסים בגלטיה וקולוסיה. שימו לב על מאמר תורת כפירה בכנסיה של השליחים [89]. באגרת אל הגלטיים 4:3 פולוס אומר שנפלנו לשבע במקור חומרני של העולם. הוא מספר על כפירת גלטייה (הגל' 4:4־6).

 

זאת אומרת שאנחנו יותר לא עבדים אלה בנים וצאצאים של אלוה דרך ישוע (הגל 4:7). באגרת אל האתסיים פולוס אומר בחדש מה שהנביא ישעיה אמר 60:1־2 ומדבר על אור שיעלה מעלינו ומעל מי שקם לתחיה מבין המתים. אחרי זה הוא אומר לפי משםט של אתסיים 5:16 שאנחנו צריכיםלשמור על זמן כמו ששכתוב באגרת אל הגלטיים 3:13 וקולוסיים 4:5. הוא אומר לנו להתנהג כאנשים חכמים ולא לבזבז את הזמן שלנו.

 

פולוס אומר שאנחנו צריכים להודות לאלוה על כל שהוא נתן לנו וצריכים לאהוב אחד את השיני בפחד לאוה. אז סוד של ישוע זה אצם תקומה של עבדי אלילים כמו בני אברהם באמונת כנסיה וגם הצלה שלהם בזה שהם יהו בני אלוה בישוע. עם האמונה הם יעשו הכל לפי החוק. ואנחנו נהי בחוכמה דרך אמונה בהודות למשיח ובפחד של אלוה. אז דרך סוד של אלוה אנחנו נהיה בני של אלוה (תהלים 82:6, יוחנן 10:34־35).

 

2 אל התסלוניקים

אים כל הכנסיות התפזרו בעולם אז איך אנחנו יכולים להבין משמעות של אגרת לא התסלונקיים 2:3־4 איפה כתוב על בן אדם שישב בית המקדש ויגיד שהוא אלוה. אז מה הכוונה של פולוס?

תשובה: במשך הרבה מאות אנשים סגדו לכפירה גדולה. התחלה שלה היתה ברומה. יותר מאוחר מתחיל ממאה רביעי התורה הזאת התחילה להתפזר בכל העולם. במשך זמן הזה נוצרות לפעמים ליבלה צוקות נוראות. בסופו של דבר אנשים שרצו לשמור על חוק של אלוה במשך מאות סבלו מרדיפויות מצד של כנסיה רומית.

 

בימים האחרונים הסטן יבוא לששטון ויהרוג את הקדושים. אנחנו יכולים לראות התחלה של דברים כאלה כבר היום כי וטיקן החריזה בזה שפפה הוא נציב של ישוע ולאוה בקדור הארץ. הוא עומד בראש של מערכת שמכניסה את בן אדם לעולם החטאים והוא מצפה שאחרונים מאלה ששומרים על שבת גם יוטרו על תורה שלהם ויהיו אפיקורסים. זאת אומרת שמערכת של סטן כבר פועלת ומנסה להרוג את בני אלוה.

 

מלחמה הזאת הכי קשוחה במשך שלוש מאות אחרונות. סיבה להגיד ככה בזה שרוב כנסיות של אלוה קיבלו דוקטרינות של ביניטרים וטריניטרים. אנחנו רואים מעבר ענקי לדוגמט אלוה יחיד בשלישיה. נשארו מאת מאוד מאלה ששמרו על דוקטרינות ראשונים של כנסיה שעוד שליחים הביאו אותם. מאט מאוד את אלה ששומר על חוקי אלוה כמו ישוע המלאך הגדול של הבית העתיקה שנתן תורה למשה. ככה לימדה כנסיה במאה ראשון ושיני בסירה.

 

באגרת 2 אל התסונקיים 2:7 פולוס מזהיר: "כי סוד הרשע כבר החל לפעל רק שיוסר מתוך המנע עד־כה". מי יסוד מתוך ומי המנע עד כה? תשובה כדי ברורה. קאן מדובר על הרשע זאת אומרת על הסטן. סוד הרשע זה בסיס של כל הפשע. אנחנו רואים שסטן עושה את הדברים הרשעים שלו דרך פולחנות מיסטים. מתרה שיש לו זאת לקבל בצידו אפילו צדיקים ומובחרים של אלוה.

 

אז הסטן הוא בן אדם שיושב בבית המקדש וקורא לאצמו אלוה וכל כומר שהולך אחריו ושומר על פסחא נוצרית הוא איש החטא. הז אומר שאיש כזה הוא שליח של הסטן שבא לארץ. בימים האחרונים מכנסיה הזאת יחזיקו מעמד רק קמה אנשים. הם יחריזו על ימי הסליחה והטובה על מלכות האלוה.

 

בזמן הזה יבנו מחדש את בית המקדש ויהודה תהפוך לאמונה אמתית. כל האנשים יתאשפו בירושליים בשביל משפט. עד זמן הזה אנחנו צריכים לעבור טהורה באש. תראה מאמרים הביאת עמים לירושלים [238], מסר החזון 14 [270]. יש שני אספקטים הכי חשובים שאפשר למצוא במאמרים הזהרה על ימים הנוראים [44], כוח גדאו וימים הנוראים [22].

 

1 טימותיוס

על מה מדובר באגרת אל הטימותיוס 4:1־3 כשהוא מספר על תורות כפירה?

תשובה: תורות כפירה הגיעו לכנסיה בצורת גנוסטיות עוד בזמן של כנסיה מוקדמת. יותר במפורת על דוקטרינות שלהם אפשר לקרוא במאמירם צימחוניות במקרא [183], ניקולים [202], יין במקרקא [188], נפש [92], גם דוקטרינות של הדשים של ימים האחרונים [48].

 

אל העברים

אני רצילי לדעת איך צריך נכון לפרש את המשפט של אגרת אל העברים 7:3? מלך סלים מאוד דומה לי מלך ירושלים!

תשובה: מלכות מלכיצדש חדשה. היא שונה ממלכות של כנסיה לפי סטטוס ישן שלו שהיה מזמזמנו של מבול. גם קאן יש מקום לאפיקורסים. הם יצתרכו לקבל אמונה אז זאת אומרת שהם " amator" או "apator " שאומר בלי אימא ובלי אבא.

 

אש סדר ירושה לא משנה לא מצד של אימה לא מצד של אבא.

 

להכנס בבית המקדש בגיל 25 ולסים ב50 זה החוק של כוהני אהרון. היתה חובה להתחיל דרשה בגיל 30 ולסים כשבן אדם כבר לא יוכל לעשות את זה מחוץ לבית המקדש. בדרך קלל זה קרה כשכוהן היה בן שישים וחמש או שבעים שנה. ובבית המקדש לא היה אף כוהן בגיל יותר מחמשים.

 

מלכות של מלכיצדק אחרת. גם בני אהרון גם גוים יכולים להשתטף בה. בגלל זה אברהם הלך למלכיצדק לירושלים. בה גרו הרבה אפקורסים בזמן ההוא. זאת אומרת שמלכיצדק איפשר לכומרים אפיקורסים לעבוד בבית המקדש. ראה מאמר מלכות מלכיצדק [28] שמסביר לכם על כל הבעיות הקשורות לנושא הזה.

 

יעקוב

אולי אתם יכולים להסביר לי מקור של ספר יעקוב וגם לספר על חשיבות שלה יחד ספרים אחרים של כתבי הקודש?

תשובה: מחבר של ספר הזה היה יעקוב אח של ישוע. הוא היה איש מאוד חשוב בספר מעשים. בגלל שיעקוב היה אנטישמי היו הרבה וויכוחים על זכות מחבר של הספר הזה וגם יותר מאוחר לוטר הריד את הספר הזה מתוך ספרים רשמים. אבל אגרת הזאת כתובה בצורה עברית חזקה. באגרת אל יעקוב החוק מוחרז כחוק החופש.

 

כל נסינות לא לחשוב את הספר הזה רשמי היו בגלל צרכים של אנטימים ואנטינומיטים. יעקוב היה אח של ישוע (גל' 1:19) ואחד מעמודי אמונה כמו שאנחנו רואים מאגרת אל גלטיים 2:9. חוץ מזה הוא היה ראש של אשיפה בספר מעשים (15:13־19).

 

יהודים עדין התאשפו בבתי הכנסת (2:2). עניים (יוחנן 12:8) יקבלו מלכות של לאוה (2:5). לפי החוק האנישו אותם ואברהם הפך להיות האב שלהם. אחרי זה במעשים ידברו על תקופות הזאות "parousia " מפניםשל אלוה (5:7־8).

 

את המילים אלה מיחדים ל12 שבתים שמפוזריפ בארץ. לצערינו אנחנו לא ידעים מתי בדיוק כתבו את הספר הזה. כנראה כתבו אותו בירושליים אחרי מקרים שמדובר עלהם בספר מעשים. אבל יכול להיות גם שהספר הזה נכתב ממש לפני מקרים האלה. בלי ספק הסר נכתב לפני שרצחו את יעקוב ב63 בספירה. את הנושא הזה אפשר למצוא במאמרים סמל של יונה ובנית בית המקדש [13].

 

את המאמר הזה עד היום די רלבנטי כשאנשים מנשים למרות החוק של קומים וקטולים ופרותסטנתים להגן על אמונה אמתית. וויקוחים וקונפליקטים בין דתות יכולים להיות סיבה נושפת כדי ללמוד תורה עוד פעם מחדש.

 

בספר יעקוב 1:17 כתוב משהוא מענין. איך אפשר לפרש מילים של כתבי הקודש שכל בשר תקבל הצלה ובאותו זמן חטאים, זונות ועבדי אלילים לא יקבלו מלכות השמיים?

תשובה: כל האנשים יעלו לשמיים מול ישוע ויחזרו אל התשובה. צדיקים שידברו עים אנשים בתקומה שניה או יצליחו לשחנע אנשים לחזור לתשובה או זה כבר אל יהיה רלבנטי.

 

את השאר יכנסו לתקומה שניה. אז כל האנשים יבנן חטאים שלה. שימו לב על מעמרים תקוהמ מבין המתים [143] וגם משפט מעל שדים [80].

 

1 יוחנן

איך אשר לפרש משפט כזה " כי שלושה עדים בשמיים: האב, מילה, ורוח הקדוש. הם ביחד אחד".

תשובה: זה ציטוט מטקסט לא רשמי של יוחנן 5:7 שהיה במקרא רגילה (Receptus ). גם הוסיפו את הפרק הזה למקרא של מלך יעקוב. אבל הוא לא נמצא בשום מקרא אחר. בופן תותב הוסיפו את הפרק הזה לאגרת 1 של יוחנן כדי למעריצי דוגמת אלוה יחיד בשלישיה היתה סיבה להדיג שהם צודקים בתורה שלהם. פרוטסטנטים החריזו על "Sola Scriptura " או תורה יחידה" והכניסו אותה כבסיס. צריך לא להתיחס לנימוקים על אלוה יחיד בשלישיה במקרא כי הם מראש לא אמתים.

 

תאולוגית של כנסיה רומית קטולית לוקניה מ'. ס'. מסבירה איך הביאו את טאוריה על אלוה יחיד בשלישיה לכנסיה. התחילו קפדוקנים במפגשים במאה 4 במיוחד במפגש בקונסטנטינטפולוס שהיה ב־ 381. אוגוסטין הרים שאלה על יחסים בתוך מלכות של אלוה. כנסיה רומית קטולית לא מתיחסת לטקסטים לא רשמים שבכוח הופיעים במקרא ( Receptus ) כי מריצי Sola Scriptura התיחסו רק לתורה רשמית. יותר מידע אפשר לקבל במאמרים דוקטרינה ישנה על אלוה [127].

 

החזון

אני יודע שספר החזון כתוב עלידי יוחנן. מענין אותי לדעת מי הוא היה באמת?

תשובה: ספר החזון זה באצם חזון שקיבל ישוע מאלוה. יוחנן אומר שהוא כתב את הספר הזה כשהוא היה באי פטמוס. ישוע האביר את החזון ליוחנן כשקיבל אותו מאלוה. זה דבר מאוד חשוב ששיך לרצון של אלוה לספר על אצמו.

 

שלחו א יוחנן לאי פטמוס בארך ב95 בספירה ומשוחרר ב96 כשאימפרטור חדש בא לשילטון. יבסויי אומר שיוחנן חזר לאפס וגר שם עד שאימפרטור הבא טרין עלה על השילטון (נ' אי' 3, 18.1; 20:9; 23:4 ). חוץ מזה אפולוני אומר שיוחנן הקים מישהו לתחיה באתס (יבסביי 4, 18, 14).

 

קלימנט אלקסננדיסקיי, תיט פלבי מספר לנו שיוחנן ויטר על שוד בשם ישוע המשיח.(איך להוצל לעשיר [42]). ירני סיפר לנו על אפיקורס סרנטי אויב של יוחנן. מספרים שכשהוא היה זקן סחבו אותו והוא היה אומר: "ילדים קטנים, תוהבו אחד את השני"!

 

איריני היה תלמיד של פוליקרפ ופפי. על פעילות של יוחנן על אי אתס הוא ידע ממורים שלו. לפי עדות של יבסי פפי לא ראה את השליחים באצמו אבל הוא היה בקשר עם חברים שלהם (3, 39, 2). זאת אומרת איני היה תלמיד אנשים האלה פיליקרפ נתן לא נתונים ראשונים, פפי השלים את התמונה בנתונים של השליחים האחרים. בדברי הימים של פפי ואירני אין הבדלים גדולים.

 

טרטוליאן אומר שיוחנן נסה לרומה איפו זרקו אותו לשמן רותח אבל הוא נשאר בחיים ואחרי זה שלחו אותו לאי (פטמוס) (ראה ). פוליקרט אתסי טוען שהוא היה כוהן שהיה לו לוח של כוהן (אתסי ס' 24, 3. ראה מילון למתורגמני מקרא עם פרושים, יוחנן השליח, ס' 2 ע''ד 954). מאז אנחנו יכולים להבין שהוא היה בן של לביובוהן.

 

בספר מורוטריאני כתוב שיוחנן היה בין שאר השליחים כשהוא קיבן את רוח הקדוש. זה אומר שאגרת של יוחנן כתובה הרבה לפנימאשר אגרת של יעקוב והסובלים אחרים (בארך 63 שנה בספירה) כניראה בפלסתינה. יכול להיות שיוחנן התחיל לכתוב החזון עוד בזמן של מפגש.

 

מקור של נתונים על יסורים שלו במגלות של ראורג החוטא (מאה תשיעית). זה עותק של מגילה של מאה שמינית שהיתה כתובה במאה חמישית של פיליפוס (מילון למתורגמנים של מקרא). אבל נתונים האלה מתנגדים לנעדויות יותר מוקדמות. גם ממקרא אצמו אנחנו רואים שיוחנן לא יכול להיות מעונה. השליח הזה כתב 5 ספרים (יוחנן , 1־3 יוחנן והחזון). רוב לומדי מקרא חושבים ככה.

 

יאיגנטי אין שום נתונים על חיים של יוחנן באי אתס כי איך שהוא טוען מרומה יוצאת דוקטרינה לא אמתית של השליחים שמתבססת על הבנה לא נכונה של פולוס השליח. איגנטי, כניראה רצה להרוס את כנסיה שלפי דעתו היתה לא שומרת על תורה והחוק של אלוה.

 

יבסיי חשב שבשורה זה חלק הכי חשוב כל עבודת יוחנן למרות שהוא כתב את זה יותר מאוחר משאר שליחים. אומרים שהוא כתב הבשורה אחרי כל שלוש בשורות וחשב על כל שגיות שלהן במיוחד כשורים לדרשה מוקדמת של ישוע. רק את יוחנן ומתי אפשר לחשוב כשליחים אמתים.

 

אני כבר הרבה זמן לומד תורה אבל עד היום עוד לא קראתי אף מילה מספר החזון. אבל מענין אותי לדעת מה המסר של כל הנביאויות שיש מסביבן כל כך הרבה ויקוחים? איזה חלק של החזון נקראים אפוליפסוס? מה כנסיה חושבת ביחס להחזון? מה אתם חושבים בקשר לזה?

תזובה: ואלוה אמר:אים מישהוא יוריד מספר נביאות הזה אז יריד את אלוה מספר חייו ומעיר הקדושה... וככה כתוב ואמן.

 

למה אנשים חייבים להאמים בקונפלוקט עולמי שיגיע בקרוב? למה הרבה אנשים רוצים להאמין ברשע שיבוא ויהרוס את הארץ ויתרום לבכי ויסוריים? מישהוא אמר שהחזון זה צורה של התנגדות לפרוטסט פוליטי נגד דספטיות של אימפרטור נרון. כולם יודעים על זה אבל חלק עדיים מאמינים שהחזון זה ספר נביאויות?

תשובה: רעיון שהחזון זה פרוטסט נגד נרון אגדה של אנשים שמנסים לשחנע שהחזון ספר לא אמתי. את הטעונה הזאת לא כל כך חזקה כמו שמישהו חושב. יוחנן אומר לנו שהוא כתב את הספר הזה בזמן של גלות שלו באי פטמוס. שוא נשלח לשם ב95 וחזר אחרי שאמפרטור בא לשילטון ב96 בספירה.

 

כנסיה קיבלה את זה כאובדה. נרון מת לפני 10 שנים ממקרים שאנחנו מדברים עלהם. על מה שיוחנן כותב קרה בדרך כלל בזמן של מלכות ישוע יחד עם השליחים. מאוד מוזר להתיחס לספר החזון לא כלספר נביאות.

 

כמו הרבה אנשים אנחנו יכולים להתחיל להתווקח האים הספר הזה הוא נביאות של אלה או לא. אבל מי שטוען שלספר הזה אין שחיבות של נביאות האלוה פשוט לא קרא את הטקסט של החזון או לא מתיחס לפקרים שלמים של הספר שבלי הם אי אפש לקבל רושם מלא על הספר הזה. מקום היסטורי של ספר החזון במקרא הוא נושא של מאמר מקרא [164]. הרבה נביאויות התגשמו בדיוק כמו שיוחנן אמר. ורוב עוד יתגשמו. בספר בלי ספק מדובר על ביאת שניה של משיח. הזמן הזה עוד לא הגיע. מוזר לחשוב שבזפר החזון מאמינים רק אלה שמחפשים קריזה עולמי בקרוב.

 

הספר הזה מספר על חוטאים ועל גורל שלהם בזמן תקומה שניה. לספר הזה יש חשיבות גדולה בין ספרים אחרים של המקרא ובין נביאויות ומתגדמים במשך אלפיים שנה. בקרוב אנחנו נדע הים יוחנן היה צודק. את הספר הזה אלוה נתן לישוע והוא העביר אותו לצאצאים הבאים שלו דרך יוחנן השליח. אף אחד מכנסיות של אלוה במאה שיני לא היה יכל להתיחס לספר החזון כלתעודת היסטוריה. זה דבר הכי טיפשי שאפשר לתאר היום.

 

אף אחד לא טען שהחזון זה מכתב לאימפרטור נרון. במשך 10 שנה של רדיפויות אחרי כנסיה היה מספיק כדי להבין את נמשמעות של המכתב גלוי לסמירנה.

 

ואלוה אמר:אים מישהוא יוריד מספר נביאות הזה אז יריד את אלוה מספר חייו ומעיר הקדושה... וככה כתוב ואמן.

 

אני קראתי בספר החזון על שני רוחות של אלוה.. אז אני יכול להבין שבמלכות יש עוד שישה אלוהים פחות חשובים מאלוה העליון. היאמ אני מבין את הפרק הזה נכון?

תשובה: בספר החזון 1:4 5:6 מדובר על שיבעת רוחות של אלוה. אפשר לחשוב שמדובר על אותן רוחות. אבל בפקר 5:6 מדובר שלאגל יש שבע צינורות ושבע רוחות. אז במקום הזה הן כבר סמל הכוח והטבע של אלוה.

 

אלוה יחיד יודע הכול ומשלט בכל והם אצם העוזרים שלו ועובדים לפי רצונות שלו במסגרת אלוהי אשיפה.

 

האים אתם יכולים להסביר מה אומר מוסג המן הגנוז ומתי כל אחד מאיתנו יקבל שם חדש? (החזון 2:17).

תשובה: במשך 40 שנה שעם ישראל נדד במדבר הם אכלו מן שקראו לו גם אוכל של מלאכים. מילה מן אומרת "מה זה?". בשם היה רמז שהם אוכלים משהו שהם עוד לא הכירו בחיים לפני יציאת מצריים.

 

מן הגנוז זה רוח הקדוש שבעזרתו אנחנו הופכים להיות בני אלוה ושווים לאלוהים. רוח הקדוש נשלח לאלה שעברו את כל הבעיות וקשעים. אנחנו מקבלים אותו כתשלום אמור חוב על זה שקיבלנו טבילה ועכשיו כוח של רוח הקדדוש. כי אנחנו בני אלוה בכוח באמונה בתקומה מבין המתים. (הרומ' 1:4).

 

כנסיה היתה בנודדות 40 יובלים כמו עם ישראל חי במדבר 40 שנה אחרי יציאת מצריים. זה היה מדבר החטא והיא אכלה מן בזמן שנודדנו בחטאים שלנו.

 

אבן לבנה עם שם חדש מסמלת שני דברים. באבנים לבנות השתמשו בבנית בית המקדש וזה סמל של עיר אלוה. מי שמקבל אותה מקבל רשות לחיות בעיר של אלוה.

 

אז בסיס של בית המקדש זה אלה שעבר את שבע כנסיות. הם מקבלים רשות לחיות בעיר של אלוה ולהיות חלק מבית אלוה. כל האנשים האלה יקבלו מן הגנוז מיום טבילה שלהם. יותר מאוחר הם יקבלו כוח מיום תקומה מבין המתים. זאת אומרת שהם הופכים להיות תושבי עיר האלוה ובסוף תקומה שני אחרי שיסימו את העבודה שלהם הם יכנסו למלכות של אלף שנה יחד ישוע המשיח.

 

ראה מאמרים תקומה מבין המתים [143]. משפט מעל שדים [80], אלף שנה ועליה לשמיים [95] , עיר של אלוה [180] וגם יום של אלוה וימים הנוראים [192].

 

המ סמל של אבן לבנה ושמות חדשים החזון 2:17?

תשובה: כדי להכנס למלכות של עולם הישן צריך לעשות דבר אחד זה לקבל אבן עם שם שלך. באבן הזאת משתמשים כי סימן של המובחר של אלוה. בוליגר אומר שאנשים עתיקים הכירו את האבן הזאת כסמל של ניצחון (הערות לספר החזון ן2:17). בזמן רדיפות אחרי כנסיה מול שם של בן אדם לא בטוח סמו חץ שחר. כשהיה מספר מסיום של חצים שלחו את בן אדם לגלות. אפילו בזמו\ן שלנו יש הרבה שמות של בני אדם שיוצאי םמשמות של אלילים. בחברה שלנו אי אפשר לווטר על זה. אבל כשמשיח יבוא אנשים יתחילן לדבר בשפה חדשה ונקיה ומובחרים יקבלו שם חדש. לפי מילים לש ישעיה הנביא זה יקרה ככה. אבן לבנה 62:2 זאת גם סמל של בית המקדש.

 

מי זאת יחזבל שמדובר עליה בחזון 2:20?

תשובה: יחזבל היתה בן של מלך אתבל של סידוני. הוא באותו זמן רצח את אח ומלך (יוסף Apion 1.18; A of J VIII. 3. 1 ). הוא היה כומר לאסטרה אלילה תנקית. שם אתבל אומר "עים ועל".

 

יחזבל (שם אומר טהור, נקי ללא חטאי) היתה כוהנת של ועל. אז שם לא חטאי מתיחס לאלילה. אבל היא לא היתה צדיקה בבית המקדש.

בזמן ההו ישראל היתה בקשר ען טיר ותנקיה. את פסחא אלילית ישראל קיבלה מתנקיים. בזמן של יחזבל פולחן של פסחא היה מאוד נפוץ אנשים חגגו את פסחא ושכחו על חוקי האלוה. נביאי אלוה בזמן הזה שנאו.

פסחא אלילית היתה חלק חשוב של פולחנות ועל. היא באה ביחד עם מנהגים מיסטים. ראה מאמרים אגל הזהב [222]. תנקיים גרמו להשפעה של אמונה שלהם בכל העולם כי הם מכרו דברים בכל מקום.

 

אים לחשוב שכתבי הקודש הם נכונים אז יש בזה משמעות אבל לא מספיק רק מוח שלנו כדי להבין את המקרא עד הסוף. ישוע אמר לנו לאהוב אחד את שיני ובאמונה אנחנו נצליח. הוא לא לימד אותנו להיות יותר חדי דתים ולא לראות כלום מסביב. להפך הוא לא אהב את האנישם יותר מדי דתים ולימד לפרש את תורה נכון.

 

מצד אחר אים מקרא הוא אל לאוה אז הוא אמתי במאה אחוז. מי שמאמין באלוה ירצה להבין את המילה שלו ולקיים אותה. אסור לנו להתיחס ברע למי שלא הגיע לרמה שלנו בלמודי תורה. אז באו לאהוב אחד את השיני באמונה , דאגה וכבוד.

 

מה אומר משפט על כחב השחר (החזון 2:28)?

תשובה: כוחב השחר זה תפקיד של מישהו מחרובים. לפי מילים של יוב 38:4־7 היו הרבה כוחבי השחר. שם לוציפר אומר תפקיד שלו. לאלוה של העולם הזה יש שם הזה. היום הדש הוא לוציפר וכוחב השחר.

 

אחרי תקומה השניה לא יהיה התפקיד כזה. במקום הדש המלך ישוע. ואנחנו המובחרים נקבל זכות לשלוט יחד איתו. זאת אומרת במילים אחרות שהמובחרים ישלטו בקדור הארץ שלנו במשך 2000 שנה. יותר מידע אפשר למצוא במאמרי םלוציפר: בעל האור וכוחב השחר [223] וגם שילטון הלאוה [174]. גם שימו לב על מאמרי איך לאוה נעשה משפחה [187].

 

על מה מדובר בחזון 3:7 כשמדברים על מתח של דויד? האים זה קשור לספר של ישעיה 22:22?

תשובה: כן, המקטם הזה באמת קשור לישעיה 22:22.. מפתח של שילטון היה הכי חזק בזמנו של מלך דויד וגם מלכות של ו היתה הכי חזקה. לפי מנהג רק מי שהיה בעל של מפתח היה יכול להיכנס לבית המקדש.

 

מפתח הי הלשלומו לפי מנהג יהודי. ראה מאמר שיר השירים [145]. מספר 22:22 של ישעיה אנחנו יכולים לדעת עד קמה חזקה היתה מלכות וכוח של יזוע. בחזון מדובר על זה. מדובר שהוא יפתח דלת לפנינו כדי לסים את העבודה בימים אחרונים. מזה אנחנו מבינים שכולנו זה בית המקדש. ראה גם מאמר עיר של אלה [180].

 

המ משמעות של מילים " ואכתוב עליו שם של אלוה שלי ושם של עיר שלי עיר ירושלים הבנויה היורדת מהשמיים מאלוה שלי ושם לי חדש"?

תזובה: בספר החזון 3:12 כתוב "שם חדש של אלוה" האמת היא שכתוב זם אכתוב שם של לאוה שלי. שמות של לאוה מראות על עליון שלו. כאלוה הוא יחיד אמתי. כאלוהים הוא הבורא ומיסד כאלוהים שהביאו את התחיה.

 

זאת אומר כל בני אלוה הם אלוהים או "theoi " ביבנית. הוא יהוה של אשיפה כל משעושה רצונו מקבל שם יהוה. זה קשור לכל מלאכי ברית העתיקה. הוא יהוויך או עליון או יהוה (שמות 3:) שם של העיר שלו ירושליים הבנויה שיותר גדולה מעלינו. את העיר הזאת בנה את אלוה האי על השמיים. ראה מאמר עיר של אלוה [180].

 

לאלוה אין שם חדש. אבל יש חדש לישוע. אנחנו נהיה מלאכי יהוה כמו הוא שמעלינונ(זכ' 12:8). אנחנו אלוהים וכתבי הקודש שיהיו אמן. שיוע קיבל שם חדש והוא רשום על כל אחד מאיתנו. אנחנו נעשה מה שהוא אמר לנו בשביל ישוע ולאוה העליון. שימו לב על מאמר תחיה קודמיתשל אלוה [243].

 

מי יושב על כיסא לבן גדול? מה אפשר להגיד על זה קמה זמן זה ימשך?

תשובה: יוחנן השליח ראה את כיסא לבן גדול. הוא סיפר על זה בספר החזון 4:2־6. עוד מאת יבוא זמן של תקומה מבין המתים שניה. כל העולם ישלוט יחד עם אלוה שלו. זאת תהיה תקומה מבין המתים שניה. אלןה שלח את רוח הקדוש ודרקו אנחנו נקבל תקומה שניה. שלימות וסדר יבואו לקדור הארץ שלנו.

 

בסוף של מאה ימים הכפורים מלאכים גם יקבלו סדר ושלמות כמו בעיר של אלוה. ראה מאמרים תקומה מבין המתים [134], אל, שנה ועליה לשמיים [95] וגם עיר של אלוה [180[. בספר של ישעיה 65:25 אנחנו יוכלים לקרוא על זאב ואגד שישחקו ביחד.

 

בספר החזון 6:12־17 אנחו קוראים דבר הזה:

12. וארא בפתחו את החותם הששי והנה רעש גדול היה ויקדר השמש כשק שער והירח נהפך לדם.

13. וכוכבי השמים נפלו ארצה כאשר תנוע תאנה ברוח חזקה והשליכה פגיה.

14. והשמים משו כספר נגלל וכל הר ואי הנתקו ממקומם.

15. ומלכי הארץ והרזנים ושרי האלפים והעשירים והתקיפים וכל עבד וכל בן חרים התחבאו במערות ובסלעי ההרים.

16. ויאמרו אל ההרים ואל הסלעים נפלו עלינו וכסונו מפני הישב על הכסא ומפני חמת השה.

17. כי בא יום עברתו הגדול ומי יוכל להתיצב.

 

אתם חושבים שזה נביאות? המ אתם חושבים האים מדובר על כוחב או כוחב לכת שיפגע בקדור הארץ שלנו?

תשובה: כן, חותמת שישית מסמלת מקרי השמיים כשכוחבים יכנסו לחלל של קדור הארץ. יכול להיות שיהיו אפילו פצצות. המקראים האלה אומרים לנו על ביאת המשיח. מלכי הארץ לא מפטפטים בנכונות של נביאויות ימי אחרונים. הם לא מפטפטים שכשמשיח יבוא כולם יקבלו לפי מעשים שלהם.

 

באגדה על כבסים ועזים יש נתונים מאוד ברורים למה אנחנו צריכים לחכות בעתיד. כמו זהם שפטו את הצדיקים ככה ישפטו גם אותם.יותר מידע על זה אפשר לקבל במאמר שבע חותמות [140], צינור שביעי [141] , נפילת ירוכו [142], וגם צינורות [136].

 

מה מסמלת איש על סוס לבן עם קשתאיתו?

תשובה: באמת בספר החזון 6:2 אנחנו קוראים על איש רוכב סוס לבן עים קשת. סוס לבן במקרה הזה נזקרה על אגד שהוא המנצח עים קדש ( toxon). הוא ומשיח זה לא אותו דבר ולא מי שמדובר עליו בחזון 19:11.

 

הרוכב הזה זה סמל לדת לא אמתית. החזון באופן סימלי מראה לנו שמתישהו דת שיקרית תנצח את כל העולם. הרוכב הזה גורם למלחמות, מחלות וצרות וגם למות של רוכבים אחרים . מדובר על מלכות השד והוא עדיין מנהל בקדור הארץ שלנו. ראה מאמר כרונולוגיה של מקרי המאה [272], שבע חותמות [140] וגם צינור השביעי [141].

 

מה מסמל סוס כתום וחרף של הרוכב שלו? מה היא המשמעות של הסמלים האלה? (החזון 6:4)

 

תשובה: בפרק הזה של החזון סוס כתום מסמל מלחמה. מדובר על קונפליקט עולמי שפרץ בגלל חלוקה בין כנסיות לדתות נכונות ושקריות. החרף זה חרף של מלחמה ומות. ראשון מוביל לשיני, שיני לשלישי וכו'. ראה מאמר שבע חותמות [140].

 

מה מסמל סוס שחור והרוכב מאזנים בידו? (החזון 6:5)?

תשובה: סוס שחור מסל מחלות ואולקוס ושאר מחלות נוראות. מאזניים שמחזיק בידו הרוכב מסמלים משפא וחובות וכל אחד מקבל לפי מעשים שלו כמו שהוא שקל לאחרים. שמן ויין מסלים המובחרים שמתבוללים בכל העולם בין העמים הארץ. יכולים להרוג אותם אבל הודות ליחדות שלהם הם יחזיקו מעמד וישארו בחיים עד ש 144000 לא יקבלו חותמים וארץ לא תהיה מוכנה לשלב האחרון שלה.

 

מה מבמל סוס בהיר ורוכב שמו מוות וגינום למי שאחריו? (החזון 6:8)

תשובה: סוס בהיר מחזון 6:8 מסמל מות וכבר והכל הגיע לשם בגלל תוהו ווהו שעשו הרוכבים הקודמים, בגלל מוות, מחלות ורעב של סוס השחור וכו'.

 

מות הזאת מסמלת משפט מעל אנשים שהאמינו לאלוהים לא אמתים שבתקומה מבין המתים שניה הם ימותו פעם השניה. ראה מאמרים שבעה חולמים [140], צינור שביעי [141], תקומה מבין המתים [143] וגם אלף שנה ועליה לשמיים [95].

 

אולי אתם יכולים להסביר לי מה אותר מוסג "הצרה הגדולה" של החזון 7:14?חוץ מזה אני שמעתי שלנו יהיו שבע שנים של צורה הגדולה בסופו של ימינו. מה זה אומר?

תשובה: מקרא מספרתלנו על שלוש צורות. צורה ראשונה של אישה תמשך 1260 ימי אישה במדבר כשמפלצת יתחיל מלחמה עים ילדים שלה ואדמה תעזור לה. הצרה הזאת תמשך 1.260 שנים או ימי נביאים באימפריה רומית מ590 עד ל1850. בזמן הזה מיליונים הקדושים נהרגו עלידי עבדי אלילים ושומרי יום ראשון בארופה. תראה גם מאמר מקום של דבר רביעי בהיסטוריה של כנסיות ששמרו על שבת. [17].

 

חוץ מזה במקרא מדובר על הצרה הבאה שתגיע לקדור הארץ אחרי חתם חמישי. אז יגידו לצדיקים שהם צריכים להרגע עוד לזמן קצר עד שצאצאים שלהם ואחיים לא ימלאו את המספר. רדיפות אחרים התחילו אחרי מלחמת העולם הראשונה והמשיחו עד למות של סטלין ב1956. רוב אנשים בארופה מתו בידיים של לוטרינים וקטולים רומים. מתו בארך 15 מיליון אנשים. אנחנו לעולם לא נדע מספר מדויק של נהרגים אבל יודעים במאה אחוז שהרגו אותם במחנות השמדה שבכל ארופה היה בארך 15000 כאלה.

 

יש לנו נתוני על 10000 מחנות אבל לפי עדויות לא מדויקות יכול להיות גם 15000 מחננות השמדה.

 

כשמשחי יחזור שיבוא כדי להוציל את כנסיה שלושה ימים אחרונים תהיה צרה גדולה בארץ. הוא יביא איתו בכי אבל בחזרה לתשובה אפשר לנצח אותה. תרא גם מאמרים שבע חותמים [140], צינור השביעי [141], וגם נפילת יריכו [142].

 

האים יש קשר בין פרק 8:10 של ספר החזון ופרק 15:25 של ספר במדבר? למשל בחזון 8:10 מדובר שכוחב שהוא מר זה חלק שלישי של מיים בנהרים והם מרים. ובספר במדבר 15:25 כותבים שעם ישראל הגיעו למרה ומיים שמה היו מרים עד שלא זרקו הם אץ ומיים הפכו להיות מתוקים. איך צריך להתיחס למילים האלה :באןפן מילולי, כלאלגוריה או גם וגם? אני מבין שהרבה פעמים קורה שהמ שוקרה בקגור הארץ קורה לפי נביאויות ישנות. הים זה קשור לאנולוגיה עם מיים מרים?

תשובה: אנחנו חושבים שהסבר כזה דומה לאמת. מיים של מר באמת היו מרים. אץ שזרקו למיים זה ישוע ומיים הפחו להיות מתוקים. זה נכון בגלל שבבית המקדש של יחזקאל שיוע מצויר כאץ תמר בין חרוביםי עם ראש של בן אדם ואריה.

 

כוחב שלנו לא יהיה מתאים לתחיה וישוע יבאו כדי להוציל אותו. מיים חדשים יוצאים מהר הבית ודגים חדשים יוכלו לחיות בם. תראה מאמרים שבועות בהר סיני [115].

 

תגידו איזה שתי צרות מחכים לנו בעתיד כשמשיח יבוא?

תזוהב : בחלק 9 של ספר החזון מדובר על צינור חמשי ושישי שהם ביחד שתי צרות ראשונה ושניה. שניה תמשך עד תקופה שכתוב עליה בספר 10 ו11.

 

בחזון חלק 10 מדובר על צינורות שש ושבע. זה מלאך עים ספר פתוח. דוקא אז יפתחו את כל הסודות. זה יקרה לפני שהעד יבוא ולפני שיפוצי החוק. צינור שישי ומלחמות של צינור שישי וחמישי כבר עברו. אחרי זה יבוא 1260 יום של עדים ו3 ימים דופות שלהם יחכו ברחבות. שיפוצי החוק ומאוזני בית המקדש יקרו באותו הזמן. תראו מאמר מאוזני בית המקדש [137].

 

בסוף של התקופה הזאת אנחנו נשמע את הצינור של מלאך השתיעי שיחריז על תחילת התקומה. צינור שביעי זה רמז לכעס של אלוה. הוא יחריז על מלכות ישוע. הוא יהיה במרקז של תשומה מבין המתים יחד עם שני עדים.החותמים פתוחים כבר מזמן ונביאות מחכה לזמנה.

 

בספר החזון 13:18 אומרים שמספר של בחייה זה מספר של בו אדם. המספר שלו 666. אני ספרתי משהו ויוצא שמספר של בו אדם זה מיספר של פפה. ויקרי=112, פיל=53, דאי=501=666. מא אתם יכולים להגיד על דבר הזה? אתם אומרים שהמספר יוצא מבנית העולם אבל בחזון אומרים שזה מספר של בן אדם. כל הנתונים שיש לי אומרים שפפה יכול להיות אויב של אלוה הכי גדול העולם.

תשובה: דוקא פפה עומד בראש של דת מתבססת על פולחנות מיסלים ואלילינים. לכל כנסיה יש חתם שלו. קטולים עובדים לפולחן שמש (באנגלית יום ראשון זה יום של שמש Sunday ) ושומרים על דוקטרינה של השד. הדוקטרינה הזאת מתבססת על דוקטרינה של לאוה יחיד בשלישיה ופולחנות ועל ואגל הזהב. ראה מאמרים מקור של חג המולד ופסחא [235], אגל הזהב [222], דוקטרינה של חטא הראשון חלק א' גן אדן [ 246].

 

יש הרבה אנשים שרוצים להיות ראש של וטיקן. בלי ספק מקום הזה קולל מספר 666 וזה רק אומר שהרבה אנשים צודקים. חותם של אלוה יכול להיות רק לאלה ששומרים על החוק שלו במעשים שלהם ובראש שלהם. יותר מידע אפשר לקבל ממאמר החוק של אלוה [ L1].

 

בספר יש נמוקים על חוסר חשיבות של חותם השד שגורם לחוסר כבוד ללוח שנה של לאוה שבאצם אי אפשר שיהיה. ראה מאמר החוק והדיבר הרביעי [256] וגם חותם של החיה [25].

 

אנחנו כל המשפחה לומדים מושא של 144 אלף שמוזכרים בספר החזון. אז אנחנו חושבים שאלה 144000 זה מי שחי בזמנו של ישוע ועד היום. אולי אתם יכולים להסביר לי את הנושא הזה? (החזון חלק 14).

תשובה: מי זה 144000 אפשר לדעת ממאמר מובל של אלוה קורבנות ראשי החודש ו144000 [120]. 144000 קוללים הנביאים, השופטים, את דויד, שלומו וגם אנשים מרקזים מישראלים שהשתטפו בחיי של הברית החדשה. אז אנחנו מסתכלים על מקרא כעל יסוד של חיי ישוע וסימבוליות של מקרא אפשר למצוא במאמרים טמטים. אבל אתם לא תצליחו להבין אצם של סימבוליות המקרא עד שלא תבינו לוח של אלוה [156].

 

מספר 44000 זה מספר של חברי מפגש של אלוה שנקרא גם סינדריון. הוא קולל 72. אותו מבנה יש לכנסיה. (לוקב 10:1־17). שבתות, ראשי החודש וחגים הפם ביחד קוללים מספר 72. כשמשיח יבוא (בסוף של מלכות השד) החיסרון ימלאו נביאים. אז הם יהו 144000.

 

מאיפה אנחנו יכולים לדעת מי בוחר את 144000 האלה?

תשובה: אלוה קובע מי הוא מי ומעביר את האנשים האלה לאלוה אבל הם לא יודעים מי הם עד לתקומה אחרונה. קדור הארץ תמשך עד שאדם אחרון יקסל את רוח הקדוש בגופו המשיח בשם האלוה.

 

על מי או על מה מדובר בםפר החזון 17:5 איפה אנחנו קוראים על סוד בבל הגדולה אם הזוננות ופשעים גדולים? מענין אותי ללדעת על מה זה יכול להיות כתוב?

תשובה: מדובר על דת גדולה שמתבססת על אמונת בבל. המקום המרקזי טאולוגי בדת הזאת צריך לחשוב אליל סין ואלילה אישתר (באנגלית Easter ־ פסחא נוצרית). עד היום השם שלה מופיע בחג הפסחא נוצרית. שי גם אליל ישן עברי בשמה אשתורט. חשבו שהיא אישה של ועל. מצרים קראו לה איסיס ורומים ונרה.

סמל של אליל מת היה מאוד נפוצ בפולחנות פסחא. חשבו את המנהג הזה דבר מרקזי של אלילה עתיקה קראו לה גם אם האדמה. בגל זה בחזון קוראים לה אם הזונות כי כוהנית במלכות העתיקה היו חטאים ואוהבי זנות ונאוף.יותר מידע על זה אפשר למצוא במאמרים אגל הזהב [22] וגם מקור של חד המולד ופסחא נוצרית [235].

 

יש לי שלוש שאלות. ראשון ביחס למילים של החזון 20:10 "ויסבלו יום ולילה". על מי מדובר כאן? שאלה שניה היאם מילים של החזון 20:15 יחסים גם לאנשיות? מה הקרטריונים לפיהם יוגעים על שיכות לספר חיים? שאלה שלישים מה המסר של פרק החזון 21:8?

תשובה: תראה מאמרים משפט מעל שדים [80], תקומה מבין המתים [143], וגם עיר של אלוה [180]. תשובה על שתי שאלות ראשונות אפשר למצוא בחלק שיני של שאלה שלישית. בספר החזון 21:8 כתוב על אלה שיקבלו מות אל חטאים שלהם.זו מות שניה.

 

אז זו מוות השניה אבל לא צרות נצחיות. החוטאים צריכים לחזור לתשובה ומתרה של משפט שיני בידיוק לשפוט מעל אנשים האלה. מי שימשיך לחטוא אחרי זה ימות.בספר החזון 20:10 כתוב שהם יסבלו (basanisthesontai ). זה אומר שאחרי זה יהרגו אותם. החיה יכול להיות שיתה או כנסיה ולא בהכרח צריך להיות בן אדם או חיה.

השד הוא רוח. מוסג "pseudoprophetes " אומר בניאות שקרית ודת שקרית אבל לא הנביא השוקר. מילים " Puros" ו" Theiou" לא אומר אגם האש. "Puros " אומר להיות דומה לאש ו"Theiou " יכול להיות דומה לאלוה. אז האגם הזה הוא דומה לאלוה או אלוהי. זה מזכיר לנו את רוח ששלחו אותו מגן אדן עוד התחילת בריאת העולם ביחס לאנשות . בספר החיים לא יהו כתובים נפילים וקפים (יש' 26:13). ראה גם מאמרי נפילים [154]. ימות במוות שניה אלה שלא יכנסו לתחיה שניה. אים בן אדם לא יחזור לתשובה אז הוא יכול למות. ישפטו אותנו ישוע עם המובחרים הם אחרים על מות או חיים שלנו אז הם ינסו לשמור על חיים שלנו.

 

אני קראתי בספר החזון 21:1 וראיתי חיים חדשים ... הים ים בא לאלף שנה?

תשובה: נכון זה ים בא לאלף שנה. בזמן של תקומה נהרים יצאו מהר זאן וישטלו לים מערבי בעמקים. בים הזה אנשים ידוגו דגים ויקבלו מלח.

בספר החזון גם כתוב מהיקרה בסוף של תקומה שניה בזמן הביאת משיח כשעיר האלוה יבוא. ראה מאמר עיר של אלוה [180]. במאמר אלף שנה ועליה לשמיי [95] אפשר למצוא תשובה על שאלות אלף שנה גם משורר מסביר מה זה אלף שנה.

 

במקרא בהרבה מקומות מדברים על ים. האים יש סימבוליות מיוחדת של זה? האים אתם יודעים למה כבר אין ים? (החזון 21:1)

תשובה: מקרא משתמשים בימם כסמל דדי. ראשון זה ים אמתי שלנו. שיני זא מתפורה שאומרת עמים ואנשים שגרים בקדוש הארץ. אז כשאנחנו שומיעים על יצורי ים אנחנו יודעים בקונטקסט אנשות ויחס לממשלה. מערכת החיה זה מכונה דמוקרטי פוליטי די מושלם. בסוף העולם כל הימים יקבלו תחילה רוחנית. האנשים יסטימו כי כל האנישם יהיו עיר אחת של אלוה ראה מאמר עיר של אלוה [180].

 

קדור הארץ יטהר באש וחרף. ימים ויבשה או יסתמו או ישתנו לגמרי. זה יקרה אחרי תקומה שניה. לדעתי לא ישאר אף בן אדם. ראה מאמר תקומה מבין המתים.

 

מה אומר משפט זמן צר ליעקוב?
תשובה:
יעקוב זה סמל של עם ישראל. זמן צר אומר על זמן קשה בשביל עם ישראל בימים הנוראים. בסופו של דבר לפני ביאת המשיח עם ישראל יחיה בימי הצרות גדולות. זה יקרה בגלל מבנה של המדינה כי בשילטון עומדים חוטאים ואיקורסים. היום עם ישראל בארץ מובטחת קולל רק ני שבתים יהודה ולבי.

 

מה אתם יכולים להגיד על העתיד של הארץ שלנו? מה מחכה לה לפי נביאיות? מה מחכה לה בתחילת אלף שנה?

תשובה: בגלל שהיום בארץ חוטאים היא במצב מאוד קשה. מקרא אומר לנו שקדור הארץ יתהרס כמעת לגמרי. כדור הארץ יעבור כל השלבים של הרסה כתובים במקרא: שבע חותמים, שבע צינורות, שבע כוסות עם כעס של אלוה. תראו מאמרים שבע חותמות [140], צינור השביעי [141]. האולם יכול לחזור לתשובה אבל זה לא יקרה. כשנשמע צונור השביעי שליש של אצים ישרפו, שליש של מיים יהפחו לדם, שליש של ימים יתמלא בדגים מתים יותר משליש של אנשות ימות ממלחמות של צינורות חמישי ושישי. ואפילו אחרי זה העולם לא יחזור לתשובה.

 

משיח יחזור כדי לעצור את דם ורצחים אבל הז לא יעצור אנשים והם ימשיכו להרוס את קדור הארץ. אנשים יתחילו להרוג אצים ודשא, חיות ודגים ובטח את אצמם. אז ביחד נצתרך להתחיל מהתחלה לבנות את הארץ ולחות לפי תורה האלוה. אנחנו יכול להתחיל לשמור על חוקי האלוה כבר היום אבל אנשים לא יעשו את זה. אנחנו יכולים לוטר על שאה אקולוגית ולעשות מה שאלוה אמר לנו אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה. ראה מאמר חוקי אכילה [15].

 

יש לנו דוגמה של משיח והשליחים שלו. אבל אנשות במקום ללכת אחריהם שכחו על שליחים ומצאו את צדיקים חדשים שקוראים לאצמם נוצרים. מ590 את הדת הזאת הרגה את כל אחד שנישה לדרוך בדרך של אלוה ולשמור על חוקים שלו. במאה הזה מתו יותר שומרי שבת מאשר בכל מאה אחרת במשך כל האנשות. הרגו אותם נוצרים אמינים קטולים ופרוטסטנטים. הם רצחו בשם של אלוה יחיד בשלישיה והורגים את אלה ששומרים על דת של השליחים. ככה צריך להיות אבל אנשים לא ישנו את הדרך שלהם.

 

תקומה מבין המתים

אולי אתם יכולים לספר לי מה יקרה אחרי תקומה מבין המתים?
תשובה:
על זה אפשר למצוא מידע במאמר תקומה מבין המתים [143]. חוץ מזה מאוד מענין לקרוא גם מאמר נפש [92. הכול יהיה כמושקרה עים משיח. הוא קם והשתנה. הוא עלה על השמיים בבוקר יום ראשון ועמד מול כסא של אלוה. משיח נכנס לקדוש הקודשים וחזר עם רוח הקדוש שהוא העביר לתלמידים שלו. (יוחנן 20:22).

בספר יחזקאל כתוב שיקומו גופות. המתים או אלה שנרדמו (המובחרים) יקומו לתחיה וזה יהיה תקומה ראשונה. אז הם ואנחנו מי שנשאר בחיים ומי שהשתנה נעבור לירושלים לבית של משיח. דוקא אז יהיו הצרות הגדולות. צבאות העמים יבואו להר מגדו או לעמק ישראל . הם ילחמו נגד משיח וימותו. תרא מאמר צינורות [136].

 

אחרי זה תהיה מלכות של אלף שנה בירושליים (שימו לב על מאמר אלף שנה ועליה לשמיים [95]). בעוד אלף שנה הסטן יחזור ויפרץ מלחמה אחרונה. שוב עמים יבואו לירושלים ושוב יפלו. מי שלא יקים הוא ישתנה.

 

מי שהצתרף לאפיקורסים יקומו במשך מאה שנה. כל כדור הארץ יקבל אמונה. כל שדים וחיות יקבלו בשר ויפסיקו לחיות. אבל הם גם יקבלו אפשרות לחזור לתשובה. ראה מאמר משפט מעל שדים [80].

 

כל אחד יכול להגיע לתקומה שניה אים הוא לא יחזור לתשובה בזמן. מי שנכנס לתקומה ראשונה לא יכול למות כי הזמן שלהם לעמוד מול אלוה. אז אפשר להבין שתקומה ראשונ הזו תקומה יותר טובה.

 

בסוף של תתקומה שניה ויום כפור 3127 כדור הארץ ימלא באש. יבוא עיר של אלוה וישוע העביר אותו לידי האב שלו והוא יהיה הכל בהכל. תראה מאמר עיר לש אלוה [180].

 

האים ילדים יכירו את הורים שלהם? האים נכיר מישהו מחיים קודמים שלנו?

תשובה: כן בתקומה שניה האנשים יקומו ויחיו עים אלוה. אלוה זוחר על כל אחד נולד מאמו. הם כולם יכירו אחד את השיני. בגלל זה אנשים לא תמיד רוצים את זה. רובם היו רוצים שהסבא שלהם יהיה בגינום. אבל בעיה יותר כשה עים אמהות שלא רצו להוצל את ילדים שלהן בזמן השאה מאשר שומרים של מחנה השמדה הזה.

 

יהיה להן יותר כל לחזור לתשוהב מאשר לקבל סליחה מצד של רצוחים. אבל גם הם גם הם צריכים הצלה. לכן בדתות אחרות יש כל כך הרבה דוקטרינות שגיות. למשל הרבה אנשים מאמינים וגילגול נשמות. הם חושבים שזה תקומה שני. אנחנו נצתרך עוד הרבה לראות את זה בחיים.

 

אנחנו עוד נפגוש הרבה כומרים שמשקרים בעד כסף או שילטון. אים אנחנו נדע על פשעים שלהם אנחנו נהיה מופטעים באובדות האלה.

 

אני קראתי באיזושהו מקום שבתקומה ראשונה אנשים יחיו וימותו. האים זה אומר שמי שיחיה אז לא יוכל לקום לתחיה שוב? האים יקומו לתחיה מי שמתו בתקומה ראשונה?

תשובה: באמת האנשים ימשיחי לחיות ולא כולם יקומו בתקומה ראשונה. הרהב אנשים בגלל לא יקומו. יקומו רק צדיקים ששומרים על חוק של אלוה ודרשות של ישוע. (יוחנן 12:17, 14:12).דווקא הם יקומו בתקומה ראשונה.

 

תקומה קולל שני חלקים של הקמים. זה 144000 והרבה אנשים. הם ישלטו אלף שנה כמוששד שלט 6000 שנים אחרונות. באוד 1000 שנה הסטן יחזור כדי לבוא לעמים. אז יפרץ מלחמה אחרונה. אנשים יחיו כמו היום אבל כבר לפי חוקים של אלוה. אנשים עתיקים קראו לתקופה הזאת תקופה של ממשלת צדיקה. בתקומה שניה יוכלו לקום כולם קולל אשיפה של מלאכים הנופלים. ראה מאמרים כרונולוגיה של מקרי המאה [272], אלף שהנ ועליה על שמיים [95], צינורות [136], תקומה מבין המתים [143], נפש [92] וגם משפט מעל שדים [80].

 

לפי מה שאני מבין אנשים בתקומה ראשונה יעמדו מול ישוע וימשיכו לחיות כמו היום. האים הם לא יזכורו במתים? הם ימשיכו לעבוד, ללכת לביתהספר, להתחטן והאים כדור הארץ תהיה יותר טובה אז?

תשובה: אחרי שישוע יחזור העולם ימשך עוד 1000 שנה. יהרסו את הכוחב שלנו אבל אחרי הז יבנו מחדש. מתרה של תקומה שניה לבחור רוחות ולקרב אותם לישוע כי הוא יעשה מה ששד היה צריך לעשות במשך 6000 אחרונות ולא עשה. עכשיו הכל יהיה לפי חוקים של אלוה. בכוחב עדיין יהיו אנשים שגרים במשפחות ויהיו אנשים שישמרו על חוקי של אלוה. ותהיה יציאה גדולה של בני ישראל שיחזרו לארץ ישראל כדי להיות לבים וכוהנים. על זה כתוב בספר ישעיה 66.

 

יציאה הזאת תהיה הרבהיותר גדולה מאשר ראשונה. זה יקרה אחרי רה מגדו ואחרי שצבאים של עמים ימותו. אים בן אדם יכנס לתקומה ראשונה ויקבל טבילה אבל ילד יהיה עוד לא בגיל שאפשר לקבל טבילה אז הורים רוחות יוכלו לעשות בשבילו הרבה יותר מאשר בזמן של חיים רגילים. הם באמת יהיו אלוהים. ילדים יקבלו הטבה בתקומה הזאת. תרא מאמרים הבאים תקומה מבין המתים [143], אלף שנה ועליה לשמיים [95] וגם כרונולוגיה של מקרי המאה [272].

 

סדר פסח

אולי אתם יכולים להסביר לי מה זה סדר פסח?

תשובה: במאמר צינורות [136] יש הסבר של שני צדדים של יום צינורות. חלק ראשון מודגש לביאת ישוע ושיני סדר פסח חגיגי. משיח יחזור אחרי שני עדים יבאו את הגרן שלהם ויקבעו את החוק. יהרגו אותם אבל הם יקומו לתחיה בעוד שלוש וחצי יום.

 

חתם השישי בא לפני ביאת המשיח. (שימו לב על מאמר שבע חותמים [140]. שבע צינורות יחריזו על מלחמות אחרונות ועל זמן של משיח. תקראו מאמר צינור השביעי [141].

 

כשישוע יבוא מתים בישוע (אלה שנרדמו) יקומו לתחיה ראשונים. אחרי זה הקודשים שעדין חיים יהפחו לרוחות ויגיעו לירושלים כדי להיות איתו מאז.

סדר פסח זה אחת מנשים חכמות.המובחרים הם אחה ששמרו על חוקי אלוה ודקשות ישוע הם יכנסו לתקומה שני.תרא גם מאמרים תקומה מבין המתים [143], נפש [92] וגם אלף שנה ועליה לשמים [95].

בכי זה רמז לכנסיות שקוראות ישוע אלהי, אלוהי אבל לא שומרות על חוקים שלו. הן ינסו לבוא לסדר פסח ויתברר שפשוט אסור להן להפוך להיות משהו אחרת. אין להן בגדים לבנים, הן לא מלאכים . זה מאוד חשוב. הן יבכו ויבינו שתורות שלהן היו שגיותיות ושהם לא שמרו על חוקי אלוה.

 

אי אפשר לריב עם אלוה. או אתה יחד איתו או לא. אים אתם אוהבים את אלוה ודרשות של ישוע אתם תהיו בין המובחרים שיקבלו כוח בזמן של סדר פסח.

 

שאר אנשים שיחיו אז ינסו להלחם נגד יושע. צבאים של העמים האלה יפלו במגידו (Megiddo ) עמק ישרעל, הר מגדו. החייה ושדים יפלו לשבעי לאלף שנה.

 

כל הנבחר יגיד על תורה שלו בסדר פסח חגיגי. ואים מישהו לא אומר על חגים או שבתות או ראשי החודש בלוח שנה של אלוה [156] יאים איזה עם לא יבו לירושלים לקוד לאלולה אז לא יהיו להם גשמים (זכ' 14:16־19).

שומו לב גם על מאמר החוק והדיבר הרביעי [256]. ישוע יבאו כדי להוצל את אלה שמחכיןם לו עם רצון. דתות שגיות יפלו. נוצרות השגיה שהיא זונת בבל מספר חזון יפול בגלל השד אצמו.

 

המבחרי כנסיה יהפכו לרוחות. אחרי שהם יקומו לתחיה השליחים ילכו בין העמים כדי למצוא את מי ששיך לבני ישראל וצאצאים שלהם. ואז יבוא הזמן של יציא שני. עם ישראל יחזור על עלון אלוה במזרח. יציאה שניה תהיה הרבה יותר גדולה מאשר ראשונה. (יש' 66:18־24).

 

/ימו לב גם על מאמר ישראל קוראת לעמים [238]. בנות עדין כלות של ישוע אבל הן יהפכו לנשים שלו רק בתקומה שני אחרי אלף שנה של מלכותו. ראה גם מאמר כרונולוגיה של מקרי מאה [272].

 

תקומה ראשונה יותר טובה כי מות שניה כבר לא תוכל להיות בשביל המובחרים.

 

אולי אתם יוכלים להסביר לי מי ישתטף על סדר פסח חגיגי? ומתי זה יהיה?

תשובה: על סדר פסח אפשר לקרוא בחלק שתים של מאמר צינורות [136]. מי ששיך לכנסיה יקום לתחיה בתקומה ראשונה.

 

הקמות שלהם 144000 והון של אנשים שמדובר עליהם בספר החזון חלק 7. מדובר על אלה ששומר על חוקות של אלוה ודרשות של ישוע (החזון 12:17, 14:12). הם יקומו אים הם כבר מתו אחרי זה יחד עם מישחי והפך להיות רוח הם יבוא לירושלים כדי להיות עם יושע. הם ישלטו בארץ אלף שנה עד לתקומה שניה.

 

בתקומה שניה כל מי חיה פעם יקבל גןפו. ידברו איתם וכל אחד יבחר האים הוא רוצה לחזור לתשובה או לא. מי שלא ירצה לחזור לתשובה פשות ישרף בגינום שזה בור זבל ליד ירושלים. מי שלא ירצה לחזור לתשובה ולקבל חוקי של אלוה ימות בתקומה שני.

 

אים חברי סדר פסח יעשו את העבודה שלהם טוב אז אף אחד לא ימות. רק מי שחסר לו מוח לא יקבל חיים נצחים וחוקי של אלוה כשהוא יראה למה הובילו חטאים.

 

שלב הבא זה אחידת של ער של אלוה. בהתחלה כל האשיפה תשמח בידי ישוע ואז הוא יעביר אותה לאלוה לנצח. ראה מאמר עיר של אלהו [180].

 

אז לסדר פסח יש תקופה מסוימת. בטולות חכמות יתחטנו ראונות אבל הוא גם חטן של בטולות טיפשות וכולן יהיו נשים שלו. החטונה הזאת תהיה מין קבזיע חטונה (quasi-marriage ). למי שאין להם בגדי חטונה יצתרכו לעזוב. לכן קןראים להן בטולות טיפשות.

 

כולם אפילו מלאכים שנפלו יוכל לקבל בשבילם בגדים חדשים ושם חדש. הם יצתרכו לעבור דרך של ישוע: להפוך להיות אנשים, למות ולקום לתחיה. הם יחיו מאה שנה אחרי זה ויעזרו לאלה שלא נבראו כבני אדם.

 

תראה מאמרים הבאים תקומה מבין המתים [143], נפש [92], משפט מעל שדים [80] כבסה שהלכה לאיבוד או בן בזני [199] וגם כרונולוגיה של מקרי מאה [27].

 

עיר של אלוה

 

אני שמעתי שעיר של אלו תבנה בעוד 40000 שנה. כנראה סיבה לזה ספרים דברים 7:9, תהלים 105:8, 1 שמואל 3:4, לוקס 1:50. רעיון שחן של אלוה ימשך 1000 דורות זאת אומרת 40000 שנה. חשבתי שחן של אלוה ימשך לנצח. מה אתם חושבים ביחס לזה?

תשובה: יבנו את עיר של אלוה מיד אחרי תקומה שניה ומשפט. בשביל מה לאללוה לחכות 33000 שנה ורק אז לבוא לאדמה? ראה מאמר עיר של אלוה [180]. כניראה הוא יבוא יותר מוקדם.

 

אים אנחנו נסתקל על מעשי האשיפה אז נראה שהם התחילו פעילות שלהם לפני 40000 שנה חוץ מזה קרו מגנון גם היה בתקופה הזאת. כנראה מדובר קאן על חן שאשיפה קיבלה עוד לפני. חוץ מזה אנחנו לא צריכים לשכוח שאשיפה תקבל החן כשנשפט אותם (1 הקר' 6:3) ראה מאמרים הבאים משפט מעל שדים [80] כבסה שהלכה לאיבוד או בן בזרני [199], כרונולוגיה של מקרי מאה [272], תקומה מבין המתים [143] וגם נפיליםם [154].

 

לוח שנה.

בחוברת על דת חלק 4.2 ע''ד 28 מדובר על שאה שלוה שבתשע בבוקר ועל שעה תשע שבשלוש בלילה. אני לא מבין איך זה יוכול להיות. אים אני מבין נכון יום מתחיל כששמש זורחת. הרגע הזה אפשר לחשוב כתחילת יום הבא. אים זה ככה אז תישע זה תישע, אים לפי מערכת שלנו אז תישע זה שלוש. אולי אתם יכולים להסביר לי על מה זה אומר?

תשובה: יום יש לנו שתי הזכרות כאלה. ראשונה מתיחסת ל24 שעות ביום אבל גם ישוע אמר "לא שתימעשרה שעות ביום?" מדובר כניראה על 12 שעות של זמן בהיר של יממה.

 

בגרך כלל זמן בהיר מ6 בבוקר על 6 בערב. זאת אומרת שאז השתמשו באותה מערכת שעות כמו בתחילת מאה 19 הכניסה כניסיה רומית.ליליה היה מחולק לשעות אבל השתמשו גם במוסג שמירה. שמירת לילה היתה מ10 עד 2 בלילה.

 

שעה ראשונה של יום זה 6 בבוקר ושעה ראשונה של לילה 6 בערב. אז זמן של קורבן בוקר היתה שעה שלוש כשחברי כנסיה התאשפו לחגיגת שבועות. בזמן קורבן הבוקר ירד עליהם רוח הקדוש. זה חשוב מאוד לאלה שמשתטף בחגיגה דתית.

 

עד זמן אחרון היתה מערכת הזאת. יור מידע מה לוח שנה דתי אפשר למצוא במאמר לוח שנה של אלוה [156]. גם מאנין יהיה לקרוא מאמר ירח וראש השנה [213].

 

קודם אמרתם שיום שויון אביב היה התחלה לספירת ימים. חשבו את יום הזה יום ראשון של חודש ראשון. האים יום הזה תמיד בא באותו תאריך?

תשובה: לפי מקרא יש רק שני עונות.אים אתם עומדים "רגליים למלה" בקצע צפון אז הכל להפך. יום 14 של חודש ניסן שהוא התחלה של פסח יהודי יחול להיות שוה ליום שיביון במרץ אבל לא יכול להיות לפניו. לכן אנחנו מבינים למה יום הזה בא לפני יום אחרון של חג סכות, לפעמים לפני אבל אף פעם לא אחרי של יום שויון של הסטיו. זאת אומרת ששלושה מובלים תמיד חגגים בקייץ של חצי עולם צפוני ביו ימי שויון של אביב וסטיו.

 

איך אפשר לדעת איזה יום ראש חודש? אני קראתי הרהב ספרים בנושא הזה אבל לא מצאתי אף מקום במקרא איפה מסבירים את זה למרות ששאול ודויד ונביאים ידעו את יום הזה. אני שואל את השאלה הזאת כי יום שאתם אומרים בא יום אחרי של תאריך של אסטרונומים אמרים. לפחות ככה נראה לי.

תשובה: לא תאריכים שלנו מתבססים על חוקים אסטרונומים ועל לוח שנה של ישראל זאת אומרת משקיעה עד שקיעה. דוקא ככה חושבים סמרים שחיים היום. בזמנו של בית המקדש היתה אותה מערכת.

 

לכן תמיד ידעו את יום הזה מראש. תמיד היה אפשר לדעת יום ראש חודש מלוקים אסטרונומים. בכל העולם יש תבלות ירח. לפי תבלות האלה גם אפשר לגעת יום ראשון של כל חודש. דעה שאנחנו חוסרי ידע שיך בדרך כלל ליהודים כי הם לא יכולים לשמור על חוק של אלו הבלי מנהגים ישנים. בעתיד מנהגים היו אחרים. כנסיה רומית שיחנה את כולם לשמור על חוקים שהיא הביאה למשל קו אורך וקו רוחב.

 

חצי ירח זה סמל של ציפורן של מלכת אישתר. הוא גם דומה קרניים.של סין או חפר? מלכת הפוריות. לאיסיס גם יש תפקיד של אלילת האם יחד עים חורוס. אישתר ( Easter באנגלית פסחא נוצרית) היא גם אלילת אם. היא קשורה לפולחנות של אטיס, אדונים ואחרים. בבלים השתמשו בחתי ירח כסמל של הזמן. גם מצרים השתמשו בחצי ירח שהם עבדו לאליל ירח סין ואלילת אשירת. פולחנות שמש מאוד נפוצים עד היום.

 

מאמר אגל הזהב מקודש לנושא מקורות של דורמת על אלוה יחיד בשלישיה. חוץ מזה אתם תוכלו גם למצוא מידע על אליל ירח סין. על לוח שנה שלאוה נתן לנו אתם תוכלו לקררוא במאמר לוח שנה [156] וגם במאמר הדיבר הרביעי [256]. לישראלים וחברי כנסיה אשור לקיים מנהגים מסטים ולעבוד לפולחנות סין.

 

נצד היסטוריה חגים, ראשי חודש ומסיבות תמיד היו בזמן מסוים של ימים אסטרונומים. לפעמים תאריכים לא שיכים לימים אסטרונומים אבל כנסיות האלה טוענות שתאריכים שלהם נכונות .איך אפשר לדעת יום של חד או ראש חודש בימים שלנו?

תשובה: לוח שנה של בית המקדש בנוי לפי מספרים אסטרונומים וסמרים קבעו את אותו יום כמו שאנחנו היום. בסין למשל אנשים ידוע לחשבן ימים מיוחדים עוד לפני 3 אלף שנה לפני הספירה. זא אומרת על זה ידוע עוד בזמן של נוח.

 

חג ראש השנה בא מבבל. חגגו אותו בבבל ובמאה 3 בספירה החג הזה עבר ליהדות. על מה זה לוח שנה אתם יכולים לדעת ממאמר לוח שנה של לאוה [156] וגם ממאמר ירח וראש השנה [213]. על זה אתם יכולים לדעת גם ממאמר החוק והדיבר הרביעי [256].

 

על לוח שנה עם ימים נושפים לפי שיתה של גילל שבבסיס שלו נמצא חג ראש השנה אשרד לדעת ממאמר לוח שנה וירח: לוטר או לחגוג [195].

 

איזה נתונים יש לכם שלוח שנה נבנה לפי שיקולים אסטרונומים?

תשובה: הדע שלנו היא כזאת לכל עמים ראש חודש זה יום שהם רואים אותו כל חודש. זה נשאר על יום של היום. זה דומה לתהליך של קדורים בחלל לפי שיקולים אסטרונומים.

 

גם בזמן של בית המקדש השתמשו במערכת של גיאויות ושפלים

 

במערכת ישנה של בית המקדש גם התמשו בלוח הזה כדי לדעת יום נכון. עד היום אנחנו כמו סמרים ישנים שמתמשים במערכת ירח אסטרונומי (ראה מאמר ראש השנה וירח [213] וגם מאמרים אחרים נתחיל מלוח שנה של אלוה [156] וגם מאמרים אחרים ששיכים לנושאים האלה.

 

כנסיות של אלופה גם משתמשות בשיקול אסטרונומי של תאריכים הנכונים (ראה מאמר מקום של דיבר הרביעי בהיסטוריה של כנסיות ששמרו על שבת. [170].וגם צאצאי שבת ברטנסילבן .לבעיות של יהדות יש מקורות פרסיים של ד'מן. את האנשים האלה באו לשילטון והביאו חוקה זרה של חצי ירח והתחילו לפתוח מיגדלארים. פרסים ניסו לשחנע לא לשמור על חוקים של אלוה למשל על שבת. בסופו של דבר סמרים קיבלו מנהג של מגדלארים ששיכים ליהדות. למרות זה סמרים תמיד שמרו על תורת בית המקדש זאת אומרת השתמשו בלוח שנה אסטרונומי ולא היה להם צורך לפתוח מגדלורים. הם ממשיחים לשמור על מסורת הזאת גם בימים שלנו.

 

סימבוליות של חצי ירח באה מפולחנות אליליות ליהדות ומוסלמות (ראה מאמרים אגל הזהב [222]). בהתחלה זה היה רמז לשם ישטר שאומר ציפורן שלה. בבבל ומצרים השתמשו בחצי ירח לשיקול תאריכים נכונים. כל הדתו האלה הין תת השפע של מלכת אישטר. בלוח שנה אסטרולויגת שימשו אפילו שסין העתיקה ואים הם לא ראו באתיד מקרים נכונים האנישו את אסטרולוגים.

 

כפירת קראים הופיעה בימי הבינונים. סיבה לזה היה בורות של אנשים שחיו אז. היום אין שום טעם לחפס בה משהו חיובי. הרי בשביל הם לראות חצי יריח ולהתיחס אליו? באצם תוכן של יהודות בזה שהם שמרו על מסורת ימים נושפים וניסו לשחנע את כל העם בדת לא נכונה ולהגחע ככה לשילטון. על חוסר טעם של לוח שנה הזה אנחנו יכולים לדעת מפולחנות משנה.

 

בגלל שיש הרבה דרכים לדעת יום של ראש החודש מענין אותי לדעת איך שיקלו את יום הזה בזמנו של ישוע?

תשובה: "שלישי שה ראש חודש שבא אחרי שקו של ירח ישוה לקו השמש" (פיליפ אלקסנדריסיקי אוניברסיטת גרברד סיפרית קלסיקה קמבריד' 1937).

 

חוקים מיחדים (The Special Laws), II, XI,41] ) ובפרק 2 של ספר הזה כתוב זה ראש חודש או התחלה של חודש הבא אסטרונומים יכלו לדעת במאה אחוז. (ראה גם מאמר לוח שנה וירח: חגים או ימים נשפים? [195].

 

יש עוד דבר מענין. מבשורות אנחנו יודעים שישוע מת ביום רביעי וקם לתחיה בסוף של יום שבת. גם אנחנו יודעים שהוא מת ב9 בבוקר והיה בכבר 3 ימים ו3 לילות (מתי 12:40). אנחנו יודעים שמרים באה אל הכבר שלו בבוקר יום ראשון (מתי 28:11). אז אים לחשוב על 3 ימים ו3 לילות נראה שתאריך של מות יושוע אז הוא יכול למות רק ביום רביעי ולא לפני 3 בצהרים. בלי ספק הוא מת ביום 14 של חודש ניסן אז מוות שלו מסמלת קורבן האגל.

 

אז אנחנו יודעים שהוא מת ביום 14 של חודש ניסן וזה היה יום רביעי ויום ראשון של חודש ניסן זה יום חמישי שמתחיל בערב יום רביעי. אז יש לנו שאלה יום ראשון של חודש ניסן היה ראש חודש או יום חצי ירח? במאמר זמן של טבילה ותקומה [159] יש כל התאריכים של ראשי חודש מ28 לפני הספירה עד ל33 בספירה. כל הנתונים ומקרא. אפשר למצוא את הנתונים גם במוזון של מלכת אנה באנגליה. ביום רביעי 22 למרץ 30 בספירה ב20:59 היה ירח חדש אז יום ראשון של ניסן התחיל ביום רביעי בלילה. זה היה יום של ראש החודש ולא חצי ירח. אפשר להגיד שבשנת 30 צלבו את ישוע לפי נביאות של יונה (שהתחילה ב30 בסירה והסתימה ב170 בספירה).

 

יהודים קרראים טוענים שראש חודש זה זמן של חצי ירח. אבל נראה לי שצריך להיות תאריך אסטרונומי יותר מדויק. באיזה מקום של מקרא אפשר למצוא מה נכון לפי רצונו של אלוה יהוה? אנחנו יודעים שכל יום מתחיל בערב יום לפני אבל כמו למשל במקרה עם צונורות אולי יותר טוב לא לחזור ביום שלפני כדי לדעת ראש חודש? אני חודב על מה שסיפרו לי על עדים. מענין אותי איך הם יכלו לדעת את זה כי הם אמרו שיום מתחיל בערב לפני. היום הזה הוא יום מנוחה קדוש. אני רוצה להיות בלוח שאנחנו מאריצים את אלוה ביום שהוא קבע אותו.

תשובה: יהודים קראים היו כופרי ימים הבינונים. הדוקטרינות שלהם התבססו על בורות וחוסר ידע בתכום היסטוריה של תקופת בית המקדש. לכל עש מנהג שלהם איך לדעת על ראשי החודש. אותו דבר עשו אנשים בזמן של בית המקדש.

 

סמרים עד היום שוקלים לוח שנה שלהם לפי סיבובי קדורים וכוחבים. אבל הם טעו פעם במאה שלישי כששיקלו 25 למרץ. גם כנסיות של אלוה במשך 2000 שנה שוקלים ראשי חודש לפי סיבובי כוחבים. ויקוחים בנושא הזה במאה עשרים קרו בגלל יהדות וטעות של אמסטרונג.

 

אים אתם תכנו סחנות חוברת על שפלים וגיאויות אתם תדעו שראשי חודש תמיד באים לפי שיקולים אסטרולוגים. חצי ירח קרוב לפולחנות של סין שהיו נפוצים במיזרח (ראה מאמרים אגל הזהב [222], ירח וראש השנה [213], לוח שנה של אלוה [156] וגם לוח שנה וירח: חגים או ימים נושפים? [195].

 

האים אתם יודעים מה חשבו על היסטוריה לפני שאנשים למדו לדעת קו דמרקני לש יממה. אני חושב שנצליח למצוא תשובה על שאלה הזאת רק בעתיד. אנשים חושבים שבין האב ובן אדם צריך להיות מישהו חוץ מישוע.

תשובה: אנחנו מנשים לקים את רצונו של אלוה. ראש חודש שיקלו לפי סיבובי כדור הארץ והתיחסו לזמן של ירושלים. אז שיקול קו יממה בין לאומי שיקלו יותר מאוחר. 24 שעות ביממה זה נורמה של יום רגיל.

 

כשבנו לוחות שנה שגיותיות האים הם ידעו איך לשקול ראש חודש אביב? למשל אפשר לדעת ראש חודש ב1930 להתיחס למחזורים 30 שנה ולבדוק האים הוא באמת נצתלב ביום רביעי? אני לא מנשע לבדוק תאריך נכון של מות ישוע אני רק מנשה לדעת איזה לוחות שנה היו מדויקים מ26 עד ל31 שנה בספירה?

תשובה: אתה צודק שחלק אחרון של מחזוק 19 נמשך שעתיים. חברי כנסיה עולמית חשבנו לצלבו את ישוע לא ביום רביעי אבל באפריל. אז בררנו שפבח בשנה הזאת היה ב25 לאפריל 31. זה היה מאוק מאוחר בשביל פסח.

 

סיבה לשגיה היתה בזה שהם חשבו שדרשת ישוע נמשכה שלוש וחצי שנים. הם קיבלו את זה כאובדה. בגלל זה אנשים לא הצליחו לדעת כרונולוגיה של בנית בית המקדש כי הם השתמשו בתירגום לא נכון של ספר דניאל. אז הם חשבו שזה קרה ב31 ולא ב30 שנה לפי מקרא.

 

על זה איזה יום, חודש ושנה הם אמתים אפשר לקרוא במאמר כרונולוגיה של צלבה ותקומה [159] וגם חרונולוגיה אמתית של בנית בית המקדש נמצאת במאמר "נביאות ליונה והיסטוריה בנית בית המקדש [13].

 

אני יודע שיום ראשון של חודש אביב זה ראש השנה של מקרא. יש לי שאלה ־ איזה שנה היא שנה נכונה לעשריה? הרבה שנים אנחנו שש שנים עובדים באדמה ושנה אחת אדמה נחה. יכול להיות שאנחנו עושים את זה לא באותה שנה שמקרא דורשת מאיתנו. אנחנו פשוט חשבנו יום ראשון חג המולד או שוכות ובפרו ממנו.

תשובה: שנת מנחה נמשכת מ1 לאביב עד 1 לאביב. למרות כל הפרושים של משנה שנת מנוחה הית מאביב 1998 עד אביב 1999. שנה שלישית נקראת שלישית. בשנה הזאת נותנים עשיריה שניה ונותנים אותה לענים. אנשים מתחילים לחשוב על חגים הבאים שכלים הולכים לחגוג ביחד.

 

ב2026 בחודש 7 נשמה קול של צינור ושנה הזאת תמשך עד שנת טהורה 2027 שזה שנת יובל. ביום 21 של שנת יובל כל אדמה חוזרת לבעליה ומתחילים לעבוד עליה בפסח 2028. יותר מעדע על זה אפשר למצוא במאמרים אשיפת עשריה [161], החוק והדיבר הרביעי [256] וגם לוח שנה של אלוה [156].

 

נירא לי שאני מבין נכון את תורת הכנסיות נוצריות של אלוה במיוחד מה שקשור ללוח שנה. אז מתי באמת בשלים פירות שמסמלים התחלה של חודש אביב? חבל שאתם לא משתמשים בלוח שנה לש קראים.

תשובה: ידוע לשקול על סיבובי כרוי החלל עוד בזמן של נוח. בלי ספק בתקופה של בית המקדש ידוע לשקול גם בסין העתיקה.. שם היה כוהן כמו מלכיצדק בירושלים. כל העולם השתמש בלוח שנה כזה עד שפולחנות שמש קיבלו פופולריות. תראו מאמר מלכיצדק [128].

סמרים שוקלים סיבובים אסטרונומים עד ליום שלנו. במשך אלפים שנה כנסיה ברא לוח שנה לפי סיבובים אסטרונומים.היא לא קיבלה לוח שנה של גילל כי חשבה אותו כפירת יהדות. את כפירה של קראים כנסיה גם לא יכלה לקבל בניגוד לכנסיה מודרנית.

 

אפיקורסים עדין מחפסים בשבילם מערכות של שפלים וגיאויות. לגבי פרות אז אלה פרות ראשונות הם לא בושלו. גוזרים אותם ירוקים ומטגנים באש. אילו אתם פעם היתם מגדלים פרות אז היתם מבינים על מה מדובר. ישוע זה פרות ראשונות שמביאים לאלוה וחג הזה הוא התחלה של שבועות. תראה מאמר [106 ב']. כפירת קראים נסטה לוטר על לוח שנה של גילל אבל הם באצמם לא ידוע כלום על הסטוריה של בית המקדש וכנסיה מוקדמת. אנחנו שמרנו על אותו לוח שנה במשך 2000 שנה קולל תקופת בית המקדש. לוח שנה של גילל קולל תוכן יהודי. היום משתמשים בו. אבל כנסיה של אלוה לא מקבלת כפירה של קראים ולא יבוד לדוגמים שקרים. מענין לקרא מאמרים הבאים: לןח שנה של אלה [156], ירח וראש השנה [213], חול שנה וירח: חגים וימים נושפים? [195].

 

פסח יהודי

אולי אתם יוכליל להגיד לי קמה פרטים על ליל הסדר. חוץ מזה אולי אתם גם יכולים להגיד לי מה עושים בלילה הזה?

תשובה: כרונולוגיה של ליל הסדר יודעים ממקרי יום ראשון. ביום 14 של חודש נסן ישוע והשליחים נכנסו לבית זמני לפי ספר דברים 16:5־6. הם ביחד התקוננו ואכלו סעודה אחרונה. חברי כנסיה חיבים לשמור על מנהג הזה ־ ככה עשינו במשך אלפיים שנה. תפסו את ישוע והרגו אותו. הוא מת בזמן שמתו קורבנות פסח ־ בערב יום 14 של ניסן. בערב הזה הו אהפך להיות עגל קורבן. ליל הסגר מתחיל ביום 15 של חודש אביב. חברי כנסיה לומדים תורה בערב הזה וגם הם צריכים לשים בגדים מיוחדים.

 

בבוקר הם יחזרו לביתים ויוכלו ללכת לצרמוניה ראשונה של חג המצות. חושבים שצרימוניה לוכחת כל הלילה אבל קורה שאנשים פחות סובלנים נרדמים.

ובלי ספק ללכת לשון מוקדם או לעשות מסיבה ביום הזה אי אפשר. בלילה הזה צריך לחשן\וב על משיח ולהודות לו על מעשים שלו. סמרים עד היום שומרים על המנהג הזה. חוץ מזה אים אפשר צריך להיות לילה הזה בהר הרצים (Gerizzim ).

 

אני היתי רוצה ללמוד יותר על ספירת גומורים ועל הביאת עמיר. אני עדין לא מבין מה התוכן של המנגיים האלה. איפה במקרא אני יכול למצוא תאריך מדויק של הרגת עגל הקורבן? והאים אני יכול לסמוך על מקרא של מלך יעקוב ומקרא חדש של מלך יעקוב?

תשובה: לא, ספרים שאמרתה להפך משקרים ואי אפשר לסמוך עליהם. גם בשורה על פי מרקוס לא ממש מדויקת. בבשורה על פי יוחנן אפשר למצוא מידע יותר מדויק. במאמרים הבאים אפשר למצוא הרבה דברים חשובים ביחס לספרית גומורים:לוח שנה של אלוה [156], חגי אלוה [97], עמיר הביאת [106ב'], שבועות:אנליזה של ספר ויקרא23:11־22 [173], רוח הקדוש [117], וגם החוק והדיבר הרביעי [256].

 

אני אישה זקנה ולא יכולה להיות בלילה של חגים וליל הסדר. אים אני יכולה לבוא לכנסיה ולשתוף רגליים ולחחזור לתשובה האים אני אשתחרר מחטאים? אולי אתם יכולים לספר גם על סימבוליות של לחם ויין?

תשובה: תורה אומרת לנו שכל איש צריך שלוש פעמים בשנה לבוא מול עינים של אלוה. חולים ונשים זקנים יכולים לחגוג חג פסח בבית. אבל לפי חוק (דברים 16:5־7) יום 14 ו15 של חודש אביב צריך להיות באחד מביתים שלהם. ולחזור הביתה בבוקר יום 15 של חד המצות.

 

סדר פסח של אלוה צריך לקים לפי חוקים של אלוה ועשור לאכול סעודת פסח לבד. ובכל זאת עדיף אים תבואו לסדר פסח כי גוף של אלוה צריך להתאחד ולהגדיל את רוח הקדוש. אים בגלל סיבות מסוימות לא יכולתם להיות בסדר פסח אז אתם יוכלים לבוא לסדר פסח בחודש הבא שהוא חודש שיני.

 

בשנה שלישית נותנים עשיריה שניה ועשיריה שלישית נותנים לענים אפשר לחגוג חג פסח בבית. שנה 2001 זאת שנה של עשריה שלישית. תראה גם מאמרים החוק והדיבר הרביעי [256], פסח עברי [98], סדר פסח של אלוה [157], עמיר הביאה [106ב']. יש גם מאמרים אחרים שיכים לפסח וחג מצות.

 

אים אנחנו חגגים פסח כמו שישיוע עשה את זה היאם אנחנו צריכים לשתוף רגלים אחד לשיני? אים כן אז אולי תסבירו קצת על זה?

תשובה : כן בטח כל חברי כנסיה שלנו שותפים רגלים אחד לשיני בפסח. אנחנו מזמן משתמשים במוסג "titheni " בשביל זה. הוא אומר לעזור לאחרים בלי שום גאה. זה דוגמה הכי טובה ליחס לקרובך. אנחנו חיבים לעשות את זה תמיד. ראה מאמר חשיבות של מנהג נתילת רגליים [99]. אתם גם יכולים למצוא בו סימבוליות שקשורה למסורת ולמנהגי פסח.

 

אני זוכר מעירות הקדושים מילדות. אבל מענין אותי לדעת מה זה קולל המעירות הקדושים ואיפה המקורות שלה?

תשובה: קונצפציה של מעירות הקדושים בא עוד מזמן של סדר פסח של אלוה ביום 14 של חודש אביב כשכנסיה חדשה קיבלה כל שנה חדשה עם רצון להתחזק ברוח הקדוש. בחצי שיני של מאה שיני הרעיון הזה נעשה מאוד מפורסם וזה הפך למנהג לקבל מעירות הקדושים כל שבוע. יין ומיים שני קוללים חשובים בתקס מעירות. יכול להיות שזה השפעה של פולחן מיטרה. אותו דבר אפשר להגיד על שם "האב". בתקופה מוקדמת לא השמשו ביין בזמן מעירות, התחילו לעשות את זה אחרי השפע של כנסיה רומית. ראה מאמר ויקוחים של קוורטודמיניצינים [277]. בו אתם תמצאו מידע על וויקוחים גלובלים של מאה שיני ובסופו של דבר גרמו להפרדה גדולה בין כנסיות.

 

כנסיה

אים כל חגים דתים וחילונים, מסורות ומנהגים במקור שיחים לאליליות אז על אלו ימים צריכים לשמור נוצרים אמתים?

תשובה: מקרא אומר לנו אלו ימים צריכי לחשוב קדושים ולשמור עליהם. בתור ראשון זה בטח שבת, ראשי החודש וחגים של אלוה. שבת זה יום שביעי של שבוע ולא יום ראשון. מנהג לשמור על ימים האלה כשור לפולחנות שמש ישנות, מזה גם מנהג לחגוג חג המולד.

 

יושע והכנסיה שמרו על כל שבתות, חגים וראשי החודש (הקול' 2:16). החגים הם: ראש השנה (יום 1 של חודש אביב) צום בכבוד החוטא (יום כפור) (7 לאביב), סדר פסח (14 לאביב), ליל הסדר שלא ישנים בו (15 לאביב), יום ראשון של חג מצות (15 לאביב), עמיר הביאה (יום ראשון בין חג פסח וחג מצות), יום אחרון של חג מצות (21 לאביב), חג שבועות (יום שבת וחמישים שבועות אחרי עמיר הביאה), יום צינורות (ראש חודש של חודש שביעי), יום טהטרה (יום עשירי של חודש שביעי), חג סוכות (מתחיל ביום 15 של חודש שביעי) וגם יום גדול אחרון (21 לחודש שביעי).

החגים האלה נחשבים חגים של לאוה. חוץ מזה חשוב לקרוא מאמרים לוח שנה של אלוה [156], חגי אלוה [97], ירח וראש הדנה [213], קשר בין חגים ואנשים, יצורי אלוה [227].גם מקור של חג המולד ופסח [235]. יש גם מאמרים על כל חג שמדובר עליהם למלה.

 

מה אומר משפט "אף אחד לא ירש את מלכות השמים" אים אף אחד לא יגיע לשמים אבל יהיה לו סיקוי לקבל חיים הבאים ותקומה שניה? הים יהיה אונש יותר חזק מאשר בתי סוהר בשביל רוצחים וגונבים? אני מבין שזה רצון של אלוה שכל אחד יקבל חיים שינים אבל הרבה אנשים רעים בנפש שלהם.

תשובה: אלוה ברא את בן אדם בצלומו. הוא ברא אותנו ככה ונתן לנו זכות בחירה. השד היה חרוב ובחר דרך של חטא. אף אחד לא חוטא אחרי חזרה לתשובה שלו. בגלל זה ישוע מת. אפילו לשד יהיה סיקוי לחזור לתשובה.

 

תקומה שניה מכוונת לזמן שאנשות צריכה בשביל לחזור לתשובה. רק מי שיכול להבין ולסלוח את אנשים אחרים יקבלו הזמנה לתקומה ראשונה. בגלל זה ישוע אמר: "אלוה סלח להם אינם יודעים מה עושים". סטפן התפלל כדאלוה יסלח לאנשים. אילו אלוה לא היה עושה את זה אז ענקביזיטור אחרון לא היה יכול לקבל תקומה. וגם רוב ספרים של ברית החדשה לא היו כתובים אז. הרגו את סטפן באבנים בגלל פחד כי הוא היה עד של שאול מטרוס. אנחנו מכירים אותו כפולוס השליח.

 

כוהנים חשבו שהוא פושע. הוא בלי ספק הרג הרבה מהם לכן הם צודקים. אנשים שחושבים שאחרים ישרפו בגינום לא יכולים להיות בשמים. תראה מאמרים כיבסה שהלכה לאיבוד או בן בזרני [199], משפט מעל שדים [80], נפש [92], תקומה מבין המתים [143], עיר של אלוה [180].

 

האים לכנסיה יש זכות שהיא קיבלה משלוה או מישוע לשנות את הדוקטרינה? אים כן אז איפז כתוב על זה? האים אפשר להתיחס לכנסיה כלמקור אחרון? אולי צריך להתיחס לדוקטרינות וספרי מקרא כלמשהו שלא משנים ושומרים על זה כי כוהנים וצדיקי הכנסיה כתבו אותם?

תשובה: לא לכנביה אין שום זכות לשנות את חוק ותורה. כי ישוע אמר" לכן מי אשר יפר אחת מין המצות הקטנות האלה יולמד אותן הוא גדול יקרא במלכות השמים" (מתי 5:19).

 

ישוע קבע את כנסיה של אלוה. ולמרות דרכים שונים של אמונה ודת אלוה יחיד. מי שעובד בכנסיה יכול לקלל לכנסיה ולשחרר, אבל אין להם זכות לשנות את חוק של אלוה ולהשפיע לתורת אלוה.

 

אים אני לא טועה זה אתם אמרתם שיש הרבה שלבים של התפתחות רוחנית בדרך לנוצרות. אז שלב ראשון זה דעה שישוע נולד מבטולה ומת עת צלב?

תשובה: מה זה להיות נוצרי אמתי כתוב בספר החזון 12:17 ןגם 14:12. האנשים האלה "קדושים ששומרים על חוקי האלוה וישלהם עדות אמונתם בישוע". על זה איך להפוך להיות נומרי אפשר לקרואו באגרת אל הרומים 8:29־30. נוצים הם המובחרי אלוה.

 

הנוצרים הם אלה שהוא וראה אותם מראש קבע להם לרדוף אחרי בן שלו ישוע המשיח. בגלל שהם נמובחרים ברוח הקדוש הם באים לאדם כדי להתכונן לתבילה. כשנוצרי מקבל טבילה בישוע הוא מקסל גם את רוח הקדוש בתוכו.

 

זה קצת דומה להלויה כי קיבלתם את רוח הקדוש והצתרףתם אליו.

 

המובחרים הם בני האלוה שנולדו מחדש. הם מאמנים ולא יאבדו את הצלה שלהם שהם קיבלו מטובת האלוה בגגל שהם היו צדיקים וקימו את מצותיו. אמונה בלי מעשים מתה. בתקומה בני אלוה יקבלו סתטוס של בני אלוה. על זה אתם יכולים לדעת ממאמרים נולד מחדש [172], רוח אימוץ [34], חזרה לתשובה ותבילה [52], תקומה מבין המתים [143].

 

האים אפשר לחשוב שאז אנשים שקיבלו וידע האמת יהיו מאונשים? אים אנשים שעבדו הרבה כל החיים שלהם ירצו להתחיל חים מחדש (ואחרי זה למות כמו שהם) היאם זה חטא בעיני האלוה? האים אלוה יכול לתת להם משהו כמו סיכוי שיני?

תשובה: מקרא באפן ברור אומר לנו שיש לנו שתי אפשרויות להתנצל. האמת שיש המובחרים ויש הנקראים. דויד חטא אבל בזמן של תקומה ראשונה הוא יהיה מלך ישראל. יש רק חטא אחד ללא סליחה: ויטור על רוח הקדוש. מי שנבחר עכשיו הם מול המשפט. אים הם לא יקבלו תקומה ראשונה אז יהיה להם סיכיו בתקומה שניה עם כולם. כי אלה המובחרים צריכים להיות בצלומו של בנו ישוע (הרומ' 8:29־30). אז הם לא יכולים להבסיד כי הם ידעו שהם המובחרים ויצליחו בכל דבר. יש הרבה הנקראים אבל לא המובחרים. בזה ההבדל. יש לכם חופש בחירה מילדות. אים תשמעו את הקול ותבואו ותפסידו אז זה לא אשתה של אלוה. חופש בחירה זה מנוע שלכם.יותר מאוחר כשעולם יהיה יותר שלם כולנו נקבל סיקוי להצלה.

 

"המובחרים והנקראים"־ האים זה אותו הבדל כמו בין המובחרים והמועדפים?

תשובה: לא. המובחרים הם אלה שבחר אותם אלוה. מילה המועדפים (very elect) אומרת המובחרים באמת. אלוה בוחר אותנו ואז קוראים לנו כדשנוכל לעשות מה שהוא אמר לנו. יש גם אנשים ששומעים את הקול אבל לא דגובים אז הם פשוט יפלו. אלוה יודע מה מחכה להם אבל הוא נותן להם את רוח הקדוש אים הם יבקשו על זה דרך מי שעובד אליו.

 

נראה לי שכנסיה הופחת חגים למשימה כשה בשביל נוצרים. הרי צריך להיות אמונה, נביאויות, אחדיות, שימחה ונמחון ולא רק פרשות של מקרא. אני הרבה שמעתי על שדי בבל. ואני יודע השם יודעים לרפות את אנשים. אף פעם לא ריפא אותי לא אלוה לא שדים אבל גם אף אחד לא עשה לי שום דבר רע. אז איפה אלוה? במה הוא? אני לא רואה אותו.

תשובה: אפשר להתיחס לאמונה כל התעמלות למוח לדעת איפה אמת ואיפה שקר. אבל זה לא דבר הכי חשוב שכנסיה עושסה. הרבה כנסיות של אלוה במשך הרבה שנים היות תחת השפע של אפיקורסים. הם הפסידו. הרבה אנשים לא ידוע במה הם מעמינים כי הם היו תחת השפע של עבדי דוגמת של אלוה יחיד בשלישיה.

 

 

נראה לי שכנסיה הופכת שמרת חגים למשימה קשה לנוצרים. הרי צריכה להיותאמונה, בניאות, אחידות, שמחה ונצחון ולא רק פרשות של מקרא. אני שמעתי הרבה על סודות בבל ושמעית ששדים יודעים לרפות אנשים. אותי לא ריפא לא אלוה לא השד ואף אחד לא עשה לי שום דבר רע. אז איפה אלוה? אני לא רואה אותו.

תשובה: לאמונה אפשר להתיחס כלהתעמלות למוח לדעת איפה אמת איפה שקר. אבל זה לא המרקז של כנסיה שלנו. הרבה כנסיות עברו את זה בגלל השפע של אנשים חזקים ואפיפיור. הם הפסידו. הרבה אנשים לא הבינו במה הם מאמינים והיו מושפעים עלידי דוגמת של אלוה אחד בשלישיה.

 

המרקז של כנסיה שלנו באנשים שגרים בארצות שונות של העולם. הם מנסים לשמור על אלוה ולהיות ממושמעים.הרבה מאיתנו הרגישו רע. הרבה התרפאו. האים זה אומר שמי שהתרפא יותר קדוש? להפך רק אלוה יודע תשובה על שאלה הזאת. כנירא רובינו נשאר את אצמינו כדי להיות דוגמה לפרסות ושקר.

 

אלפים של שומרי כנסיה של אלוה מתו במחנות השמדה רק בגלל שהם שמרו על שבת, חגים וחוקי אכילה. חשבו שהם יהודים והיה אליהם יחס מיוחד. היה להם סמל בצורת משולש וקראו להם "למדי מקרא" ( Bibelforscher). את לומדי מקרא אז הרגו. אז זה לא היה דומה להתעמלות למוח. רק מי שהאמין באמת לא ויטר על אמונה שלו ונהרגו. ראה מאמרים מקום של דיבר הרביעי בהיסטוריה של כנסיות ששומרות על שבת. [170].

 

מי ששמר על ביקטשי פשוט נאלמו. הרבה ארמנים היו צריכים לעזוב את ביתם או היו נהרגים. שומרי שבת בטרנסילבן היו בעלי רדיפות במשך הרבה מאות. היה אסור להם להדפיס ספרים שלהם. הם עשר פעמים העתיקו ספר ואז העיבירו אותו לעשרה הבאים. הם עשו את זה בגלל שהם אהבו את אלוה ורצו להיות ממושמעים לו. אםי עתם מתנהגים לפי מצות שחל אלוה הוא יגדיל את חוכמה וידע שלכם.

 

עכשיו אלוה לא שופט אנשים . העולמם כולו נמצא בידי הדש הוא מלכ של העולם הזה. במשך עשרים שנה הבאים העולם יתהרס ונצצתרך לבנות אותו מחדש. וזה לא יהיה אשמתו של אלוה. הוא פשוט יראה לנו מה יקרה אים אנחנו לא נשמות על חוקים שלו. במקא כתוב שאנחנו צריכים לבוא לאלוה והוא יחזק את מחשבתינו. ככה צריך להיות ולא להפך. תשמרו על מה שיש לכם מהתחה ותקבו עוד. מות על אמונה זה לא אותו דבר שהתעמלות למוח.

 

שבת או יום ראשון.

חוץ מתרומות שאספ את פולוס השליח בשביל ירושלים כמו כתוב בברית החדשה (כניראה המנהג הזה היה גם ב150 בספירה ברומה) האים יש עוד עדיות על צרימוניות ביום ראשון של מאה ראשון בספירה? למה קרה מעבר לשבת ליום ראשון של שבוע כיום מנוחה? הים יש במקרא מקומות שכתוב לא צריך לשמות על שבת או על חגים האלוה או מנהגים אחרים (למשל ראשי החודש)?

תשובה: שומרי יום ראשון טוענים שבברית החדשה כתוב שצריך לשמור גם על יום אחריון של שבוע גן על יום ראשון. אז הם שמרו על ימים. בלי ספק יושע שמר על שבת, ראשי החודש וחגים אחרים שקבע אלוה. הוא עשה ככה כל הזמן והשליחים עשו אותו דבר. פוליס קרא בבתי הכנסת ולימד לשמור על שבת. בגלל שהוא אשף תרומות ביום ראשון של שבוע התחילו להגיד שהם נאשפים כדי לאכול לחם (תראה ספר מעכשים 20:7). התחילו לשמור על יום ראשון של שבוע וקראו אותו יום של אלוה כדי לא לבלבל עם שבת. מישהו אפילו טוען שזה היה יום אחד ששמרו עליו נוצרים אמתים. זה לו נכון .בספר מעשים 20:7 מדובר על mia ton Sabbaton . לפי בוליגר המשפט הזה אומר יום שבת ראשון. התחילו לתרגם את המשפט הזה כיום ראשון של שבוע. ככה היה יותר כל להתוקח על דת.

 

בכנסיה לא היו צרמוניות ביום ראשון על שנת 111 כשמנהג הזה בא מרומה. באגרת אל הקולוסים 2:16 אנחנו רואים שחרים של כנסיה מוקדמת שמרו על שבתות, ראשי החודש וחגים של אלוה. חוץ מזה פולוס אומר שאי אפשר להאשים על אוכל, שבת או חג. אז רואים שכנסיה בקולוס שמרה על מנהגי האלוה.

 

יש אנשים שפונים לתורת 12 השליחים וטוענים שהיא תכובה יותר מוקדם. מנסים לשכנע אותנו שבמאה ראשון אנשים התפללו ביום ראשון ולא בשבת. בגלל שמדובר על יום אלוה זה אומר שאנשים התאשפו לאכילת לחם. "12 שליכים " בלי ספק שיחים לחוקת השליחים. יכול להיות שלספר הזה יש מקורות סוריות. בספר ANF הספר הזה נמצא בחלק 7 יחד עם "תורת 12 הליחים." ככה אפילו אנשים מהוסכלים מתוקחים על תאריכים והערות. אילו הספר היה כתוב במאה ראשון הוא היה בחלק ראשון. אבל כנראה מדובר על כפירה יותר מאוחרת. הביאו אותה שומרים יום ראשון ודעה שלהם השפיע על כוהנים של זמן ההוא ולעובדי כנסיה.

אגרת של איגנתי אל המגנסים (ANF ספר ראשון ע''ד 63) זאת דוגמה ראשונה של הזכרה כזאת וסיגנון מראה שזה ספר יותר מאוחר. כתבו אותו בהכרח כדי להשפיע על דת ואמונה. ולהביא דוקטרינה חדשה. זאת אומרת שעל שבת גם שמרו אבל נישעו אפילו להיושיף יום שמיני לשבוע ולמצוא סיבה לזה. ויש לנו הרבה עדויות על זה.

 

אצל פילי יש הזהרות על צרימוניות ביו ראשון למרות שקודם טוענים כולם שומרים על שבת. רק ברומה ואלקסנדריה שמרו גם על שבת גם על יום ראשון.

 

יוסטין הסובל (150־154) מספר על נוצרים ראשונים וצרימוניות שלהם קשורים ליום ראשון. הוא מספר על ים של אלוה באפולוגיה שלו. (ANF I, 186). אבל הוא אומר גם שנוצרים הרבה התאשפו בשבת (תראה עבודה שלו שיחות עם טריפון. יוסטים אומר לנו שאנשים דנו על שאלות יום ראשון ושבת. נגד חגים ראשונים היו רומים. זה קרה באמצה מאה שני כשהם התחילו להביא פסחא נוצרית. צרימוניה ביום ראשון היתה חלק ממנהגים רומים. זה היה שלב ראשון של נפילת אמונה אמתית וויטור על פסח יהודי. במקומו היה פסחא נוצרית ויותר מואחר ויטרו גם על שבתות.

 

יוסטין מספר על מנהגים שטריפון מדבר עליהם. למשל על מנהג לשתות מיים חמים בשבת. יוסטין טוען ששומר על מנהגים האלה למרות שטריפון לא .פרסים לא שומרים על חוק של אלוה וישוע. הוא מדבר על הזרה של משיח לירושלים ועל יום כפור כמו ישעיה אומר.(58). ככה חשב יהודה שיותר קל להיות מוצדק עלידי חוק מאשר עלידי רוח הקדוש.

 

אבל בשיחה יש תעות הגורל: יוסטין היה מופתע שאניקטי הרומי קיבל את כפירת פסחא למרות ששאר כנסיות לא קיבלו את זה. כדי לתת כוח לספרים שלו הוא היה תריך להאניש את אינוקנטי שפוליקרפ ביקר עליו.

 

רק אחרי שויקטור בא לשילטון (190 ־ 192) אנחנו רואים את ויקוחים של ארבעעשרה שגרמו להפרדה בין כנסיות (תראה גם מאמר ויקוחים של דברטודמצינים) [277]). פולקרט לא יכול לעצור את הפרדה אבל פוליקרפ ניסה לעשות הרבה כדי לא לתת לכפירה לפרוח.

 

לירני היה קשה כי הוא היה תלמיד של פוליקרפ ששמר עת שבת וחגים כמו שישוע ושליחים אחרים עשו. הוא שמר על חוק של אלוה עד למות שלו . חוץ מזה הוא עשה הכל כדי פולקרט וויקטור לא יריבו, למרות שבשנת 192 זה כבר לא היה אפשרי.

 

רק במאה שיני הופיעו ספרים איפה היה כתוב שרומים באופן אלימותי מכריחים לעבוד לאלוה ביום ראשון. דיוניס קורינפי גם מספר על יום של אלוה. יש אומרים שאירני ליונסקי לא קיבל את שבת באופן רציני. אין לנו טעונות על אירני. הוא דיבר על שבת בחלק XXIII של ספר שלו. איך אנחנו יכולים לדעת האים הוא שמר על שבת או לא? בספר שלו הוא משוה בין שתי כנסיות שאחת נכונה ואחת לא.

 

הוא חשב שאנשים צריכים לעשות מה שעשה ישוע והשליחים וגם לשמור על תורת אברהם. הוא מוטר על דוקטרינה של מרקיאן וטוען ישוע קיים את נביאות ולא אבר את החוק ( Adv. Haer . VIII, ספר 1 ע''ד 470־471).

 

אחרי אשיפות בניקי השתנו הרבה דברים לצד שמירה על יום ראשון. בספר שאומרים שכתב יוסטין הסובל יש הזהרות על ירני. הוא אומר שאסור לעבוד ביום ראשון אבל השילטונות מחליטים אחרת. בלי ספק מדובר על פסחא של יום ראשון.

 

באגרת של ורניו לפעמים משתמשים כדי להוכיח שנוצרים ראשונים שמרו על יום שסת. (ANF ספר 146־147). כנירה אגרת של ורנבה כתובה עלידי יהודי בזמן שילטון של אימפרטור טרין והדריאן (בארך 100 בספירה או יותר מאוחר). לא יכול להיות שהדריאן רצה לשפץ את העיר כי כנירא התאריך היה יותר מאוחר ממאה שנה. ככה אפשר להבין מחלק 5 (ANF ). כנירא לא יותר מוקדם מ135 ובעיות שקשורות לזה. מאוד מענין שאילו היה אפשר להאשים את נוצרים בזה שהם לא שומרים על שבת אז אפשר לוטר נוצרות בכלל כעל כפירה הרי התורה שלהם מתנגדת לחוק של אלוה (ישעיה 8:20). אלקסנדריה נעשתה מקר של גנוסטיות. דוקא בה הופיעו סיבות קלקליות וסוציאליות להקמה של דוקטרינה הזאת. וצריך לזכור על זה. באמריקה צפונית על מנהג הזה שמרו במשך 4 מאות. אוריגן גם היה גנוסטי. הוא קרא את הספר הזה אגרת קטולי ( Cont. Cels, i, 63 ). אז לספר הזה היה מקום חזק בדוקטרינה הזאת בזמן ההו.(הערות אל הרומ' 1, ע'ד 24).

 

כנירא פטרוס אלליקסנדריסקי אמר "אנחנו שומרים על יום של אלוה בזכר למי שקם לתחיה מבין המתים".

 

מזמן הזה רומים שינו את דעה שלהם לנוצרים. מאז הם הפסיקו רדיפות ולהפך התחילו לקרב כוהנים וכומרים ולחפס שילוב. הם עשו את זה כדי בסופו של דבר להגיע לכפיפה של כל הכנסיות ולקבל שילטון עולמי. קונסטנטינוס כתב מאמר על סבלנות ב314. בשנת 318 הוא צווה על אשיפת צאצאי ישוע. הקרובים שללו דרשו להחזיר החוק שלו. לפי בקשתו של סילבסטר, אפיפיור של רומה קונסטנטינוס הסכים להריגת צאצאי ישוע. במאמר שלו הוא מדבר על "יום של אלוה" ואומר שצרים לקדש את יום הזה. הוא גם צווה לא לעבוד ביום הזה. באשיפה בניקי (325) נכתבו ספרים על תוכן צרימוניות ומעשים אחרים. גם דיברו על סדר עבודות ביום הזה. בסופו של דבר כנסיה בלודיקס החליטה שהם רוצים שיום "של אלוה" צריך גם להיות יום מנוחה. אז אימפרטור הסכים עם שינוים האלה ומה שמדובר באשיפה הפך לפועל במאה רביעי. זה קרה ביגלל השפע של כנסיה רומית.

 

היום יש הרבה ויקוחים על הבדל בין יום של שבת ויום ראשן כיום של אלוה. מילה שבת ממילה שבע שזה מספר או סדר משבע ימים (שבוע). משתמשים במילה שבת כשמדברים על יום אחרון של שבוע יהודי (משקיעה ביום שישי עד שקיעת שבת). אפילו היום יש ויקוחים חזקים אף אל פי שישוע והשליחים שמרו על שבת וראשי החודש וחגים של אלוה. ובכל זאת העבירו יום מנוחה מיום אחרון ליום ראשון וקראו אותו בזכר לישוע ותקומה מבין המתים. אבל תוכן אמתי נמצא במילה שבת (מוסג עיברי) ולא Sunday כי מילה הזאת אומרת "יּום שמש" ומקורות שלה בפולחנות ישנות. ובכול זאת הרבה אנשים עדין מתוקחים איזה יום לחשוב כיום מנוחה. ובכל זאת אמת לא בצד שלנו אלה בצת שבת ששומרים אותה ומקדשים במקרא לא כיום רק מנוחה אלה כיום שיקום פנימי רוחני. ביום הזה כדי לעבוד לאלוה בלי דברים חיצונים. זה קשור לכל האנשים במיוחד לאלה ששכחו על אמונה. הם צריכים להבין ששבת התורה היא שבת אמתית. נימוק הכי חזק בזה שישוע והשליחים שמרו על שבת ואף פעם לא שמרו על יום ראשון.

 

חברי ענסית אתיופית ואבסין שומרים על שבת הרבה מאות. החומרים ונימוקים שלהם מאוד חשובים במחקרות מודרניות. למרות מצות של אלוה שומרי שבת לא שומרים על חגים של אלוה. אים אנחנו אוהבים את אלוה אנחנו מנסים לשמור על חוקים שלו. כי בזה הכל לבני אדם (החזון 12:13) ראה גם החזון 12:17 וגם .14:12

 

הכל פשוט מאוד.

אלוה נצחי.

ישוע לא משתנה: גם היום, גם אתמול, גם מחר.

ישוע נתן את התורה למשה כמלאך.

ישוע שמר על חוק של אלוה כל החים. הוא שמר על שבת, ראשי חודש וגם חגים ושמר אותם ברוחו ודרש על מלכות השמים.

 

השליחים וחברי כנסיה מוקדמת שמרו על כל המצות שלו. בעולם הזה יש כנסיה שבמשך אלפיים שנה שמרה על כל המצות של אלוה. היו לה הרבה בעיות. רדפו אחריה, הרגו את חבריה מי ששומרים על פולחן שמש. ישוע לחזור ויכריח אותנו לשמור על ראשי החודש ושבת (יש' 66:23) וגם על חגים (זכ' 14:16־19).מי שלא ישמור על חגים ימות.

 

הגיון מאוד פשוט

אים אלוה אמר להיום ממושמעים אליו;

אים ישוע לימד את כולם לא לעבור את מצות של אלוה (אמוס 8:5);

אים ישוע וכנסיה מוקדמת מתו כדי לשמור על מצוותיו;

אים יש כנסיה ששמרה באמת את כל המצות במשך 1970 שנה למרות רדיפיות ורצחים;

ואים מישוהיו יקבל מות כשישוע יחזור שוב; כי יש מילה האלוה ותורה לא נעבור (יוחנן 10:34־35);

אז אים אנחנו נבחרים אנחנו צריכים לשמור על מצות היום.

הגיון מאוד פשוט.

 

איך אתם יכולים להסביר למה רוב הנוצרים שומרים על יום של אלוה ־ יום ראשון?
תשובה:
הם לא מבנים מי מלמד אותם לשמור על יום ראשון. בקרש של כל אחד עומד ישוע ובראש של ישוע יש אלוה. המובחרים הם מי ששומר על מצות האלוה בעלי עדות של ישוע המשיח (החזון 12:17, 14:12).

 

דרך נביאים ושליחים שלו הוא נתן לנו הדיבר הרביעי ודואג על החזקת אמונה בליבינו. בשביל מה להסתיר את אישה במדבר במשך 1260 שנה שמדובר עליה בספר החזון? מי רדף אחרי כנסיה? תשובות אתם יוכלים למצוא במאמרים התפשטות כללית של כנסיום ששומרות על שבת [122] וגם מקום של הדיבר הרביעי בהיסטוריה של כנסיות ששומרות על שבת [170].

 

ישוע אמר "כי הרבה הנקראים ומאת המובחרים". המובחרים הם יודועים מראש עלידי אלוה ויותר מאוחר קוראים אותם והם מקבלים את כבודתים. בשביל מקא כבוב באגדות. כדי שאנשי םלא יבונו מוקדם מדי המסר שלו ולא יחזרו לתשובה מוקדם מדי. בגלל זה כשישוע יבוא אנשים יקראו לו "אלוה! אלוה" והיא יענה " אני לא מכיר אתכם". בגלל זה הוא אמר אים אתם אוהבים אותי, תשמרו על מצות .

 

האים באמת מי ששומר על יום ראשון לא יגיע למלכות השמים.?

תשובה: אף אחד מאלה שמקבלים את רוח הקדשו בצרימוניות ביום ראשון לא יהיה המובחר. אף אחד לא יגיע לתקומה ראשונה. אים אתם רוצים להגיע לשמיים תשמרו על מצות של אלוה ועל מה שכתוב בספר קורנטים 13. תרא גם מאמר תקומה מבין המתים [143].

 

אז חברי כנסיה אמרו לאימפרטור רומי באמצה מאה שניה : מי שיגיד שהוא יגיע למלכות השמים הוא לא נוצרי אמתי". הדוקטרינה הזאת גרמה לחלוקה בין טבע אנושי לבין אלוהי. לפי זה ידעו היאם אתה שיך לאמונה נכונה או לא. גם יום זה נכון. הסימן זה יום שבת מי ששומר על יום שבת הוא נוצרי אמתי ואמונה שלו חזקה.

 

ישוע אמר: בן אדם הוא בעל השבת" ופולוס אמר לחברים של כנסיה אחת שחוץ מדרשות ערוכות וצרימוניו הם צריכים בתקופה מסוימת גם ללמד את אנשים. אני חושב שאים אתם לומדים מקרא אתם צריכים לדעת הרבה על מקרא. אתם יכולים להגיד שאנחנו המובחרים וחיים בשבת המלכה וצריכים להיות מוכנים לקים את דעתו למשל לדרוש בכנסיות שלו. הרי אלוה מאפשר לעשות דברים טובים אפילו ביום שבת. אבל זה אומר לעבוד ביום מנוחה, לא? והאים כוהנים לא עבדו כשהאנישו אנשים על חטאים שלהם אים הם ידוע שישוע הוא עגל הקורבן שלנו? אז כל יום אפשר לחשוב כיום שבת?

תשובה: ישוע אמר עד שלא יגמר לעולם השמים והארץ לא יגמר אף נקודה בחוק של אלוה. ומי פחות מלמד פחות יהיה במלכות השמים.

 

אילו משיח לא שמר על דיבר הרביעי הו אלא היה יכול להיות משיח. הוא הרא לנו איך לשמור על מצות האלוה בלי לעבור את חוק שלו. עשרת הדיברות הם עשרת הדיברות ולא עשרת עיצות. אנחנו חיבים להתנהג כמו כל יום הוא יום שבת. אבל החוק קיים יחסית ליום מנוחה וחגים וצרימוניות אחרות. ראה גם מאמר החוק והדיבר הרביעי [256].

 

הויקוחים שלנו עם קטולים לא לשמור או לא לשמות עשרת הדיברות אלה האים יש להם זכות לשנות יום שבת ליום ראשון. תאריכים של חגי האלוה אפשר לדעת לפי לוח שנה של אלוה. כל השליחים וחברי כנסיה מוקדמת שמרו על שבת. כנסיה של אלוה גם שמרה עליהם במשך 2000 שנה ובגלל זה הרבה רדפו אחריה. ראה גם מאמרים המקום של דיבר הרביעי בהיסטוריה של כנסיות ששמרו על שבת [170], ויקוחים של קברטודמצינים [277], התפשטות כללית של כנסיות ששומרות על שבת [122], לוח שנה של אלוה [156] וגם חגי האלוה [97].

 

כנסיות של אלוה לא רצו לעבוד לפולחנות שמש כי זה תוכן אמתי של שמירת יום ראשון. תמיד ניסו לרצוח חברים של כנסיה של לאוה. אותו דבר היה גם עים עדי יהוה אבל בשלב מסוים תחת מנהיגות של רסל הם עזבו את כנסיות של אלוה והוסיפו לאמונה דברים קלים כדי לשכנע יותר אנשים באמונה שלהם. אז היום זה כפירה וכל החברים שלהם לא יקבלו תקומה שניה.

 

האמת שהשד לא שיקר לאנשים האלה כשאמר שהם יגיעו לאלף שנה חדש בגוף חדש. זה הדוקטרינה שלהם וככה יקרא עים אלה שישארו בחים. אבל הם ישמרו על שב וראשי החודש (יש' 66:23). חוץ מזה הם ישמרו גן על חגים וישלחו אנשים לירושלים ושלושת הרגלים (זכריה 14:16־19). ככה אמר אלוה ואי אפשר לשנות כלום.

 

אנשים עובדים ביום שבת והולכים להתפלל ביום ראשון. זה מתנגד לחוק של אלוה שקיבלנו בתורה ומצות שלו.

 

אנשים לא שומרים על חגים שאלוה דרש מהם, הם לא רומים לדעת האמת. אלוה היום לא שופט את רנשים. אים אתם אוהבים את אלוה אתם תרצו לשמור על חוקים שלו. (חזון 12:13). ראה גם ספר החזון 12:17, 14:12.

 

אים בכנסיות ראשונות התפללו בשבת למה היום רוב הכנסיות עושים צרימוניות ביום ראשון?

תשובה: במאה שיני פולחנות פסחא הגיעו אלינו מרומה. זה היתה התחלה של ויקיחים של ארבעעשרה (ראה גם מאמר ויקוחים של קברטודמניצינים [277]). פולחנות שמש זה חלק חשוב של מערכת הזאת. יום מולד היה חג של ילדת שמש בשנה. שם איסטר (באנגלית שם של חג פסחא) זה שם אם האלילה, אישתו של ועל. אליל שמת היה אטיס ־ במערב, רומה, יבן וקראו לו גם אדונים. שתי תרבויות האלה המון השפיעו עח נוצרות קלסית.

 

מצרים עבדו לאליל אטיס שמת ביום שישי וקם לתחיה ביום ראשון. תקומה ביום שמש זה גם חלק של פולחנות שמש. ראה מאמר המקורות של חג המולד ופסחא [235].

 

כל הזמן ניסו להזיז את שבת ולבטר עליה. בהתחלה עשו תפילות פעמים גם בשבת גם ביום ראשון. עם הזמן זה השתנה ופולחן שמש נכנס ללב של דת נוצרות. אנחנו יודעים שחג פסחא קשור לעבודת אלילים. הביאו אותו ב325 באמפריה רומית. זה היה התחלה של דוקטרינה של ביניטרים עם אישיות מרקזי של אליל אטיס.

 

הסטוריה של העברה מיום אחד ליום שיני אפשר למצוא בעבודה של סם בקצ'יוקצ'י (משבת למיום ראשון , 1975). ב381 החריזו על דוגמת בקונסטנטינופול וב451 בשיפה בחלקידון. אוניטרים במיוחד פרפנים לא הסכימו לקבל טאוריה בלי בסיס. זה גרם למילחמות ורצחים.

כנסיה.

 

כנסיה רומית התחילה רדיפויות אחרי איניטרים (ראה מאמר מלחמות בין אוניטרים וטריניטרים [268]. רוב הדתות שקימות היום הופיעו כתוצאה של שילוב בין הרבה אמונות אבל כולם היו מגד כנסיות של אלוה ששומרות על שבת. ראה גם מאמר התפשטות כללית של כנסיות ששומרות על שבת [122] וגם מקום של דיבר רביעי בהיסטוריה של כנסיות ששמרו על שבת [170]. רוב הכנסיות ששומרים על יום ראשון לא חגגים את פסח יהודי אז הם מוטרים על אלוה. יש מערכת שלמה של כנסיות כאלה. מדובר לא רק על יום ראשון. הם מפזרים גם חג המולד, פסחא, דוגמת על אלוה יחיד בשלישיה. תראה מאמרים הבאים: דוקטרינה של חטא הראשון חלק א': גן אדן [246].סוציניות, אריניות ואוניטריות [185]. ביניטריות וטריניטריות [76], יחידים באב [81], המובחרים כאלוהים [1] וגם דוקטרינה ישנה על אלוה [127].

 

איך עבדו ללוה חברי כנסיה מוקדמת?

תשובה: באגרת אל הקולוסים 2:16 כתוב שכנסיה שמרה על כל שבתות ראשי החודש וחגים. מספר מעשים אנחנו רואים שאת זה אשו את כל שבתות של התקופה הזאת. אנחנו שומרים עליהם במשך 1970 שנה. כל חברי כנסיה שומרים על שבועות אחרת הם לא היו מקבלים את רוח הקדוש. (מעשים 2:1). בבשורה כתוב הרבה פעמים שישוע ושליחים שמרו על שבת וכל החגים. פולוס שמר על כל חגים וזה נותן לא קוח באבודות שלו. (מעשים 12:3, 20:6). באגרת אל הקולוסים אנחנו יכולים למצוא תשובה איך לחגוג חד מצות.

 

חברי כנסיה צמו (מעשים 27:9) אתם לא יכולים להבין מקור של הצלה אים לא תבינו תוכן של חגים שלו. שיוע היה חג פסח וצוה לנו לשמור על יום שבן הוא מת. זה היה יום 14 לחודש אביב ואנחנו צריכים לשמור על ליל הסדר. במקרא אין אף מקום איפה כתוב שאתם לא צריכיעם לשמור על שבת או ראשי החודש. להפך באגרת אל הקולוסים 2:16 כתוב שזה חובה של כל אחד. פולוס השליח אשף תרומה ביום ראשון כי זה היה בלתי אפשרי לעשות ביום שבת. זה מקום יחיד במקרא איפה כתוב שהיתה פעילות ביום ראשון. חוץ מזה ביבנים זה לא יום ראשון זה שבת ראשונה משבתות.

 

ישוע אמר מי שלא אוכל מבשר שלו ולא שותה מדם שלו הוא לא יכול להיות העד שלו.

 

הכל ברור מאוד! אנחנו שומרים על פסח יהודי, סדר פסח וחג מצות כי ככה נדרש לנו. אנחנו חושבים שעגל מת ב3 בבוקר ביום 14 של חודש ניסן כי כתוב לנו לחגוג את חג פסח כמו שישוע ושלויחים עשו את זה.

 

אנחנו אל צמים אים המעשים לנו לא אוהבים את הקרובים שלנו או אים אנחנו רוצים להלחם נגד מישהו. הוא אומר שלא ישמע את התפילות כאלה ולא יקבל הצמים. אלנחנו צריכים לצום כדי לשחרר מעבדות של כעס ושקר ורע. אנחנו צריכים לאהוב אחד את שיני, להיות אמתים ולהגיד רק אמת.

 

נחנו צמים עד ערב. זה אומר לא לאכול ולא לשתות במשך שעות האלה. לפמים זה לוקח יממה: מערב עד ערב. אים איש לא שימור על צום הזה הוא יזרק מכנסיה וירחק מעם ישראל. אי אפשר להיות נוצרי ולא לשמור על יום הזה (בטח אים אין סכנה לחיי בן אדם).

 

השליחים שמרו על חג הזה. על זה מדובר בספר מעשים 27:9. ביום צום אנחנו לובשים בגדים יפים, מתקלחים ומתפללים כל יום. אים תתנו לחם לעניים אז אלוה ישמע את התפילות שלכם. תרא גם מאמר תלמד אותנו להתפלל [111].

 

עבודת אלילים

אנחנו לא יכולים למצוא מידע על פסחא במקרא. מענין מה המקור של מילה הזאת?

תשובה: למילה " Easter" יש שורש אנגלוסקסי. זה שם של אלילה עתיקה (מילון של אוקספורד). קראו לה אישטר או אושטר. לפי מיתוסי מקרא היא היתה אשתו של וועל ושם שלה היה אשרוט ( SHD 6252). לפעמים מתגרמים אותו כאשרוט. שלומו עשה כפירות כי חגג פסחא בשמה.

אשטר ־ זה שורש של מילה שממנו יצא " Easter". אנגלוסקסים קיבלו את הפולחן הזה מישראלים. אוסטרים אפילו קראו את מדינה שלהם בשמה. תראה גם מאמר המקור של חג המולד ופסחא נוצרית [235].

 

אים אין הזהרות על פסח נוצרי במקרא איך בא רעיון לחגוג אותו?

תשובה: חג של אלוהים מתים היה חלק של פולחנות עתיקות של בבלים. תבילה ביום שיש ותקומה ביום ראשון היה דבר משוטף בכל הדתות: פולחן אטיס, אדוניס, אוסיריס וכו'. אץ אורן היה אץ קדוש של אטיס וצלבו אותו על אץ הזה.

 

כשנוצרות קיבלה פיפולריות ברומה מי ששמר על פולחנות מסתיות במיוחד על פולחן אטיס התחילו לשחנע לשמור על פסחא נוצרית. ב152 אפיפיאורים רומים הכריחו אנשים לשמור על פסחה ונסיון שלהם היה מוצלח. תראה מאמר ויקוחים של קברטודמניצינים [277].

 

האים יכול להיות ששלישיה זה רק עוד צורה לעבוד לאלילים? הבדל יחיד שעובדים לא לאלילים אלה לנביא של אלוה? אולי סיבה לזה פשוט בורות של אנשים?

תשובה: רעיון על שלישיה בא מדוגמט על אלוה יחיד בשלישיה. יש הרבה טריניטרים שקיבלו אמונה והם מאמינים באלוה. אבל באמת הם ממשיחים להתפלל לאלוה יחיד. הם לא עובדים לישוע.

 

כי באמת הם אוניטרים. הרבה מנהיגים אמריקים היו אוניטרים.ד'פוסון חשב שהוא יצליח להשאר בחים עד שכל אמריקה תהיה אוניטרית. לצארינו האנושות העדיפה לחזור לבורות.

 

השד.

כנראה מקתבי החודש אפשר להבין שהשד יחזור שוב כדי לנסות להביא החוק שמשה קיבל על הר סיני. אולי אתם יכולים להגיד לי באיזה מקום במקרא אני יכול לקרוא על זה?

תשובה: אין מקום כזה. פרוטסטנטים טוענים שהשד שוב יביא החוק של משה. אבל אנחנו יכולים לקראות שזה באתם מסר של ישוע.

 

אז ישוע שוב יחזיר לנו שמירת שבת, ראשי החודש וחגים (יש' 66:23). כל שנה כל העמים ישלחו את נציגים שלכם לירושלים בחג סוכות. אחרת הם לא יקבלו גשמים (זכ' 14:16־19). זה אומר שאתם פשוט חייבים לשמור על חוקים של אלוה אחרת אתם יכולים למות.

 

אולי אתם יכולים להסביר לי מה היא דוקטרינה של השד. וגם האים הוא עדין חי?

תשובה: על דוקטרינה של השד אפשר לקרוא באגרת ראשונה אל יוחנן 4:1־2. הטקסט של מקרא קצת השתנה. על תקסטית ישנים מסוימים אפשר לקרוא אצל יריני 16:8 ( ANF ספר 1 ע'ד 443 ).

 

סוקרטוס ההיסטוריקאי אומר ששינו את הפרק מי שרצה להבדיל בין אצם אנושי של ישוע ואלוהי. (ראה גם דוקטרינות של דת נוצרית, ע''ד 7 וגם מאמר דוקטרינות של אמונה [א'1].

 

רעיון על הבדלה בא מדוקטרינה אלילית על אליל אטיס. פעם היא הגיעה לדת נוצרות והתפתחה בה. קראו לדוקטרינה הזאת דוקטרינה של ביניטרים. מזה יצא דוגמט על אלוה יחיד בשלישיה.

תראה מאמרים דוקטרינה עתיקה על אלוה [127] וגם מאמרים אחרים בנושה אצם של אלוה. יש גם מאמרים שמדברים על משיח ומקום וטבע שלו. למשל ראה מאמר סדל לימודי תורה [ב'2]. השד מהתחלה היה איתנו. ברוב הכנסיות עדין שומרים על דוקטרינה שלו והיא נקאת דוגמט על אלוה יחיד בשלישיה.

 

האים ישוע המשיח יבוא כדי לשפוט את הדש? ומה עם אלה שנשארו בחים אחרי ששליש של אנשים ימות? האים הם יקומו לתחיה או הם חיים עכשיו וחיים לחזור לתשובה בחים האלה?

תשובה: אשיפה יכולה להיות בגוף של בן אדם אים הם ירצו את זה. המלאכים יארו מלאכים ועם ישראל יבחר את מנהיגים שלה כמו שמקרא דורשת. אז כשישוע יבוא לירושלים ואנשים יראו אותו אף אחד לא יפטפט שהוא זה הוא. הוא יביא את עמים להר מגידו ויהרוג את כולם. בישראל מספיק אוכל כדי ששדים יוכלו לחיות הרבה שנים. המקרים יהיו מאוד מהרים ומסובכים וכגי להבין הכול יותר טוב אנחנו ממליצים לכם לקרוא מאמרים הבאים: שבעת החותמים [140], שבעת הצינורות [141]. גם חשוב לקרוא מאמר צינורות [136] וגם כרונולוגיה של מקרי המאה [272].